‹ Bijbelquiz (201)Sednaya ›
Rituele baden
Gepubliceerd op 24-02-2014

Van de week werd tegen mij gezegd dat een mikveh, ook wel mikwe, een bron was van "levendig water" en niet veel later zag ik op een forum een soortgelijke vraag.

In het Jodendom is een mikveh een ritueel bad waarbij volgens het ritueel de persoon zich reinigt, zodat deze daarna gereinigd naar de tempel of synagoge kan gaan. De mikveh is niet zomaar een bad met water, het moet constant water hebben dat niet stroomt en moet een bepaald percentage water hebben afkomstig uit een natuurlijke bron, zoals een meer, een zee, of regen.

Het Hebreeuwse woord mikveh heeft een tweetal betekenissen. Als eerste "hoop, verwachting" (1 Kron. 29:15; Ezr. 10:2; Jer. 14:18, 17:13, 50:7) en ten tweede een verzamelplaats (van water Gen 1:10; Ex. 7:19; Lev. 11:36, van mensen/dieren 1 Kon. 10:28; 2 Kron. 1:16), reservoir (Jes. 22:11). Uit zowel de betekenis van het Hebreeuwse woord als de beschrijving waaraan zo'n ritueel bad moet voldoen blijkt dat het niet een bron is van levend water. Een mikveh is echter geen bron die zelf water voortbrengt maar een reservoir die [water] opslaat/vergaart.

Nu we dit weten, zal het duidelijk zijn dat zo'n ritueel bad er niet is om zich lichamelijk te wassen. Vroeger was het zelfs zo dat deze baden erg vervuild waren doordat er in de zomer (droge periode) niet voldoende schoon water kon worden geleverd. Het bad had dan ook voornamelijk een geestelijke betekenis, het water zorgde ervoor dat je symbolisch gereinigd werd.

De foutieve gedachte dat een mikveh een bron van levend water is kan zelfs tot een foutieve vertaling leiden, zoals bijvoorbeeld in Jer. 14:8; 17:3 en 50:7 in de NBV waar wordt vertaald dat God de "bron van hoop" is van Israël. Hoe mooi dit ook klinkt en dat God inderdaad de bron is van iedere mens, staat dit niet in de genoemde teksten. Er staat dat God de hoop/verwachting is van Israël, of als je perse de dubbele betekenis wilt vertalen dat God de (verzamel)plek is waar je Zijn hoop/verwachting krijgt.


Tags: Bijbelstudie, Mikveh
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker