‹ SednayaBijbelquiz (202) ›
Laat Ons mensen maken
Gepubliceerd op 25-02-2014

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;

Genesis 1:26 (HSV)

Van de week reageerde iemand met dat hij ook een aantal vragen had. Omdat een antwoord op de vragen iets te lang is om in een reactie te zetten, heb ik er maar een apart artikel van gemaakt.

De eerste vraag was "In het begin van Genesis zegt God: laten we de mensen scheppen naar ons even beeld. Waarom “we en waarom ons” was God niet alleen waren er meerdere goden?" Dit is een typische Pluralis maiestatis, en is het gebruik van het meervoud terwijl men naar zichzelf verwijst, dus in plaats van "ik" wordt "wij" gebruikt, om de eigen belangrijkheid te benadrukken. Ook in Nederland is dit bekend als we bijv. in wetten lezen "Wij Willem-Alexander...".

De tweede vraag "waarom mochten Adam en Eva niet van de boom des kennis eten en al helemaal niet van de boom des levens want dan zouden we net als onze goden onsterfelijk worden" (Gen. 2:9 en 17). De eerste boom die in Genesis 2:9 wordt genoemd is de "boom des levens", dit betekent niet dat het een levende boom is, maar eerder dat de vruchten van de boom "levend gevend" zijn, met andere woorden dat je hierdoor langer zal leven of misschien zelfs eeuwig leven zal krijgen. Ik heb niet in de Bijbel kunnen vinden dat je van deze vruchten niet mocht eten. De andere boom "de boom van de kennis van goed en kwaad" geeft aan dat als je de vruchten daarvan at, het verschil zou weten tussen goed en kwaad. Of zoals de kanttekeningen bij de Statenvertaling opmerken "Alzo genaamd omdat de mens door het eten van dien boom ondervinden zou [of ondervonden heeft] wat goed hij daardoor verliezen en in wat kwaad hij vervallen zou." Het was deze boom waarvan ze niet mochten eten. God had de mens grote vrijheid gegeven, maar ook verantwoordelijkheid. Ze konden God gehoorzamen door hier niet van te eten. Natuurlijk had God deze boom niet hoeven te plaatsen, of had hij de mens zo kunnen scheppen dat ze niet van deze boom zouden eten, maar dan was er niets waarin ze God gehoorzaam hoefden te zijn. De mens zou in dat geval een soort "dier" zijn geweest met een instinct, nu heeft God ons met een intellect geschapen zodat we zelf konden kiezen: gehoorzamen of niet gehoorzamen.

De laatste vraag "waarom mochten de mensen niet veel bereiken van god want hij zei de mensen worden steeds slimmer omdat ze samen werken beter laten we ze verschillende talen spreken van daar de Babylonische taal verwarring" vinden we terug in Genesis 11:4ev. Als we het hele hoofdstuk lezen dan zien we dat de mens bezig is om zich van God te verwijden, de mens denkt dat hij het zonder de afhankelijkheid van God kan en als eerste activiteit gaan ze bij elkaar wonen en een toren maken die zo hoog is dat deze tot in de hemel reikt. We weten dat deze toren, een ziggurath, werd gebruikt om astrolatrie te bedrijven, dat is de verering van de sterren. Maar dat was niet het enige wat de mens deed, in hoofdstuk 10 lezen we dat er een zekere Nimrod opstond die de "eerste machthebber" (NBV) of "geweldenaar" (HSV) was, het Hebreeuwse woord kan het beste vertaald worden met "dictator". Ook hier zien we dat hij zich niet afhankelijk wil opstellen voor God. Om die reden bracht God een taalverwarring onder de mens en lezen we in de hoofdstukken erna dat Hij besluit om met Abraham en zijn nageslacht verder te gaan. Het probleem was niet dat de mensen slimmer werden omdat ze samenwerkten, maar dat ze hun kennis gingen gebruiken voor zichzelf en dat ze niet langer met hun kennis God wilden dienen.


Tags: Bijbelstudie, Genesis
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker