‹ Bijbelquiz (202)Bijbelquiz (203) ›
Vasten, vast en zeker...
Gepubliceerd op 08-03-2014

En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Mat. 6:17-18 (HSV)

Het is tegenwoordig in om vooral goed te laten merken dat je vast. De een doet het omdat het "toevallig" weer de christelijke periode is die "40 dagen vastentijd" wordt genoemd, terwijl anderen het doen voor een nobel doel zoals het (niet) vallen van de Krim. Bij het laatste heb ik "niet" maar tussen haakjes gezet, want toen ik het op de radio hoorde was het me niet duidelijk aan welke kant ze stond, wel dat ze om die reden niet bij een protestactie in Den Haag (of ergens anders) kon komen omdat ze al één dag had gevast. Een kwartiertje op Facebook en had al gauw een tiental mensen die in volle glorie vermelden dat ze al twee dagen, en eentje zelfs al vier dagen, hadden gevast. En bij sommigen bleek dat ze bedoelden dat ze een tijdje Facebook niet zouden gebruiken (wat dus blijkbaar te moeilijk was) of dat ze een paar dagen geen televisie zouden kijken.

Dat een niet christen hier de aandacht op legt kan ik nog begrijpen, maar waarom vragen veel christenen om aandacht als ze vasten, of iets doen wat in hun ogen lijkt op vasten. Bovengenoemde tekst wijst er al op dat als je vast dit niet in de openbaarheid moet brengen. En als we kijken naar Jezus, tijdens de verzoeking in de woestijn (Mat. 4), dan lezen we "En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger" (vs. 2). Als eerste was Jezus alleen, dus viel zijn vasten niet op bij de mensen. Ten tweede, is het kenmerkend dat het blijkbaar voor Hem normaal was, want na veertig dagen merkt Hij pas dat hij honger had en dus al die tijd had gevast.

Tot slot, waarom zou je vasten. Omdat anderen het doen? Omdat het "cool" is? Of is je doel om iets te bereiken, het valt me nl. vaak op dat mensen gaan vasten als ze iets van God gedaan willen hebben. Zeg maar, ze zetten God op deze manier onder druk en om kracht bij te zetten laten ze het ook nog anderen weten dat ze hiermee bezig zijn. Over dit soort manipulatief gedrag is al duidelijk van wie ze hun "loon" krijgen, nl. van de mensen (Mat. 6:16). Logischer is het dat als je gaat vasten, dit is om toenadering tot God te zoeken en over het algemeen heb je daar geen andere mensen bij nodig.


Tags: Mattheüs, Uncategorized, Vasten
Gerelateerde onderwerpen: Mattheus, Vasten

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech