‹ Het is korban...Lezing: God bewijzen ›
De waarzegster en Saul
Gepubliceerd op 21-03-2014

Toen zei de vrouw: Wie zal ik voor u oproepen? En hij zei: Roep Samuel voor mij op.

1 Sam. 28:11 (HSV)

Als we dit stuk lezen dan komen er een aantal vragen naar boven, is het echt Samuel, of hoe kon het toch gebeuren dat Saul naar een waarzegster gaat.Ik zal proberen enig inzicht te geven wat er nu in dit en de volgende verzen gebeurde.

In die tijd was het gewoon dat een waarzegster zich in een andere ruimte bevond dan haar klant. Dat betekent dat de klant dus niks zag (vs. 13) en de kans op fraude heel groot was. Necromantie, het oproepen van de doden, voor hulp was verboden (Deut.18:11) want God wilde dat aan hem werd gevraagd (Jes. 8:19). Ook al reageerde God niet meteen, toch had Saul niet dit mogen doen. In vers 13 lezen we dat de vrouw schrikt omdat iets/iemand komt en omdat ze plotseling Saul herkent. Dat ze schrikt van het laatste is duidelijk omdat we daarvoor hadden gelezen dat Saul bijna alle waarzegsters had laten doden, vandaar haar uitroep "waarom heb je mij bedrogen". De vraag wat ze zag is lastiger en volgens de Kanttekeningen was het "een boze geest, in de gedaante van Samuel, welken zij door haar duivelskunst had doen opkomen." Echter zoals zo vaak in lastige gedeelten zijn er ook andere meningen, Jezus Sirach (Sirach.46:22) gaat er vanuit dat het Samuel zelf is. En een derde mening is dat het in werkelijkheid de geleidegeest van de waarzegster is.

Lezen we echter in vers 14 dan zien we dat ze bovennatuurlijke wezens (meervoud) ziet en Saul concludeert zelf dat deze dan Samuel moeten zijn (de reden waarom moderne vertalingen het in enkelvoud vertalen) omdat deze er  "oud" uitzagen. Vervolgens zien we dat Saul buigt, letterlijk met zijn neus op de grond (vers 14). Ook hier blijkt dat Saul onmogelijk kon zien wie het was/waren en volledig afhankelijk is van wat de waarzegster zegt.

En dan zien we plotseling een grote ommedraai in het verhaal, Saul vraagt om hulp en hij krijgt te horen dat God een vijand van hem is geworden en dat zijn nageslacht geen koning meer zal zijn omdat hij niet geluisterd en gedaan heeft wat God aan hem vroeg. Ook al had hij dit al eerder vermoed (1 Sam. 20:30; 24:21) het moet een grote schok voor hem zijn geweest. En dan lezen we in vers 19 dat Saul en zijn zonen de volgende dag gedood zullen worden. Letterlijk wordt er gezegd dat hij en de zijnen bij de opgeroepen persoon zal zijn. Betekent dat hij naar de hemel gaat (waar Samuel zou zijn) of naar de hel (waar de demonen zijn)? Eerder zullen we moeten lezen dat hij naar het dodenrijk gaat. Ook uit deze tekst valt dus niet op te maken wie Saul zag.


Tags: 1 Samuel, Saul, Uncategorized, Waarzeggen
Gerelateerde onderwerpen: Waarzeggen

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs