‹ Bijbelquiz (217)Bijbelquiz (218) ›
Joden zijn speciaal
Gepubliceerd op 16-06-2014

Ik krijg altijd de kriebels als mensen op basis van de theologie uitspraken doen en zelfs conclusies maken, zonder nog rekening te houden met wat in de Bijbel staat. Zo verscheen een paar dagen geleden op de weblog Staat Geschreven het artikel "Joden zijn niet speciaal" waarin Alain Verheij betoogt dat hij het "gelijkheidsdenken" gaat aanhangen. Omdat niet iedereen direct zal begrijpen wat hij ermee bedoelde heeft hij tussen haakjes voor de zekerheid 'ten onrechte vaak afkeurend “vervangingstheologie” genoemd' erbij gezet. Op een populaire manier komt hij met drie stellingen waarbij natuurlijk de laatste de zijne is. En inderdaad op het eerste gezicht lijken deze stellingen juist en we zien deze ook vaak vertegenwoordigt onder de verschillende christenen. Er is een groep die dwepen met alles wat Joods is en Israël als heilig ervaren en ja er is ook een grote groep die stelt dat Israël als Joods volk heeft afgedaan en dat de christenen daarvoor in de plaats zijn gekomen. Tot slot komt hij ook nog met "filo-semitisme", hoewel hij deze term niet uitlegt, wordt hiermee het tegengestelde van antisemitisme bedoeld. Op Wikipedia wordt gesteld dat dit filosemitisme vooral in protestants-christelijke kringen voorkomt, waar men de oorsprong van het eigen geloof zoekt in het Oude Testament. Dit kan samenvallen met een pro-Israël houding of ondersteuning van het zionisme, doch dit is niet noodzakelijk.

Volgens zijn betoog is filosemitisme in wezen hetzelfde als antisemitisme

Maar de gedachte dat Joden het troetelkind van God zijn, dat Joden een eigen plekje krijgen in het koninkrijk van God, dat God wat kritieklozer ten opzichte van Joden staat dan tegenover heidenen en dat Joden van nature bijzondere, haast magische vermogens hebben is net zo goed racistisch. Het heeft namelijk exact dezelfde basis als antisemitisme: de gedachte dat een Jood fundamenteel anders is dan een niet-Jood. Mensen die Joden speciale kinderen van God noemen en mensen die Joden Untermenschen noemen op basis van ras zijn ongewild en onbewust twee kanten van dezelfde racistische medaille.

Het probleem in deze stelling is dat het hier niet om "de gedachte" gaat, in de Bijbel lezen we, of we het nu leuk vinden of niet, dat God 4000 jaar geleden met Abraham een verbond aangaat (Gen. 12:2-3; 15:18) Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Later wordt door God tegen Mozes gezegd Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij (Ex. 19:5) en De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is (Deut. 7:6). Dus blijkbaar heeft God de Joden apart gezet, niet dat Hij om die reden "wat kritieklozer ten opzichte van Joden staat dan tegenover heidenen" want we hoeven maar in de Bijbel de vele profeten te lezen die waarschuwingen geven, waarbij zelfs Hosea zo ver gaat dat deze zegt dat ze Lo-Ammi (niet Zijn volk) zijn, maar ook daar lezen we dat dit maar tijdelijk is. God heeft een eeuwig verbond en aan het einde van Hosea lezen we dat God toch met de Joden verder wil.

Als wij christenen dit dus moeten afwijzen omdat het in wezen antisemitisch is, dan is de logische gevolgtrekking dat ook God antisemitisch is. Men kan aanvoeren dat de aangehaalde teksten allemaal uit het Oude Testament zijn, maar ook in het Nieuwe Testament lezen we Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! (Rom. 11:1) en in de rest van dit hoofdstuk wordt nog eens uitgelegd wat de relatie is tussen de Joden en de heidenen. Ook in het Nieuwe Testament wordt het Joodse volk niet afgewezen, wel wordt gesteld dat wij christenen met hen nu in de zegen van God mogen delen (iets wat we ook in het Oude Testament al tegenkomen). Dat is niet "gelijkheidsdenken" of "vervangingstheologie" maar dit is wat de Bijbel noemt "genade". Joden en christenen zijn niet gelijk, maar door deze genade gelijkwaardig geworden.

Het probleem is dat veel mensen geen onderscheid wensen te maken tussen gelijk en gelijkwaardig en of kiezen tussen de eerste stelling van Alain, nl. ze gaan met de Joden dwepen, of zijn laatste stelling kiezen nl, dat er een vervangingsverbond is gekomen. Beiden vind ik niet terug in de Bijbel en daarom beperk ik me tot de rationele liefde voor de Joden, een liefde die niet alles goedkeurt, maar ook niet alles afkeurt. Simpel omdat de Joden volgens God speciaal apart zijn gezet tot zegen van alle volken.


Tags: Antisemitisme, Israël, Jodendom
Gerelateerde onderwerpen: Antisemitisme, Jodendom

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech