‹ Wie zijn de Palestijnen?Dichtkunst van de Filistijnen ›
Filistijnen in Genesis
Gepubliceerd op 17-07-2014

In de Bijbel lezen we regelmatig over de Filistijnen en er zijn dan ook een heleboel interessante dingen over hen te vertellen. Afgaande op archeologische opgravingen en oude tekstbronnen gaan de wetenschappers ervan uit dat ze zich omstreeks 12de eeuw v.C. in de Levant vestigden. Nu wil het geval dat in Genesis 21:32-34; 26:1-6; 26:8; 26:18 melding wordt gemaakt van Filistijnen die in contact kwamen met de aartsvaders Abraham en Izaak. Omdat hiermee de naam Filistijnen wordt gebruikt in een periode die veel eerder is dan dat dit volk volgens de gangbare chronologie zich in het hedendaagse Israël vestigden zijn er verschillende theorieën om dit te verklaren.

Er is een grote groep onderzoekers die deze vermelding in Genesis beschouwen als een anachronisme, waaraan, volgens hen, geen of weinig historische waarde moet worden toegekend. Nu gaat bij zo'n verklaring bij mij mijn onderbuik kriebelen, want hiermee gaat men er meteen vanuit dat Genesis vrij laat geschreven moet zijn. Als we ervan uitgaan dat Mozes dit Bijbelboek heeft samengesteld kan het ook zijn dat hij dit volk Filistijnen noemde, terwijl hij misschien alleen maar een ander volk bedoelde dat in hetzelfde gebied woonde en qua cultuur of gewoonten op hen leek. Anderen gaan er dan ook vanuit dat hier sprake moet zijn van eerdere invasies van zeevolken en die vanwege een eventuele verwantschap in Genesis daarom Filistijnen worden genoemd. Als argumenten worden dan archeologische vondsten genoemd van voor de 12de eeuw die een Myceens karakter hebben, zoals het graf in Tel Dan en de nederzetting van Shardana bij El-Ahwat.


Tags: Filistijnen, Genesis, Personen, Volken
Gerelateerde onderwerpen: Filistijnen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken