‹ Melk van de VijgenboomAsielplekken voor moordenaars ›
DeBijbel.nl
Gepubliceerd op 16-10-2014

Velen zal het niet ontgaan zijn dat het Nederlands Bijbelgenootschap een nieuwe website www.debijbel.nl heeft gelanceerd en dat daarmee tegelijkertijd meteen alle Nederlandstalige versies op www.biblija.net ontoegankelijk zijn geworden. Erger als je browser op een Nederlandse taal is ingesteld wordt je automatisch doorgeschakeld naar de nieuwe website. Er is dan ook de afgelopen dagen hevig hierover gediscussieerd op Facebook en Twitter en het Nederlands Bijbelgenootschap heeft dan ook een officiële verklaring afgegeven met hun argumentatie waarom dit is gedaan.

Enerzijds kan ik een heel eind met hun argumentatie meegaan, de ontwikkeling van nieuwe vertalingen zijn kostbaar en het is beslist niet noodzakelijk dat iedereen gratis deze nieuwe vertalingen moet kunnen inzien. Aan de andere kant, het is tegenwoordig gebruikelijk dat van ieder boek men bepaalde gedeelten gratis kan inzien, en zeker van vertalingen van Bijbels mag dit worden verwacht. Een van de grote voordelen van de website www.biblija.net was dat dit kon en dat nooit meer dan een vijftigtal teksten tegelijkertijd ingezien kon worden, met daarbij als optie dat men deze ook nog eens kon vergelijken met vertalingen van andere buitenlandse Bijbelgenootschappen. Juist vanwege deze optie zag je vaak dat als op willekeurige website of blog een Bijbeltekst werd aangehaald er een “shortcut” werd gemaakt naar deze website.

Deze website had om die reden dan ook een sterk missionair karakter, iets wat ik op de nieuwe website mis. Sterker de barrière is extra hoog geworden omdat alle vertalingen nu achter een “wall” zijn gezet en je eerst moet registreren om de gewenste tekst te zien, met daarbij nog eens de kans dat je ook nog eens moet betalen. Dit is een achterhaald concept, want we hoeven maar naar grote Bijbelgenootschappen te kijken als de Katholieke Bijbelstichting (www.willibrordbijbel.nl), de NetBible (net.bible.org) of de BibleGateway (www.biblegateway.com) die deze mogelijkheid wel bieden, naast tal van kleinere stichtingen als de Naardense Bijbel (www.naardensebijbel.nl) of de WLC (www.tanach.us). Sommigen van deze Bijbelgenootschappen hebben een mix, gedeeltelijk gratis en direct toegankelijk, terwijl andere delen achter een “wall” zitten en waarvoor betaald moet worden.

Natuurlijk is iedere vernieuwing wennen en toegegeven www.debijbel.nl is een mooie en bruikbare site, maar ik hoop dat ze op korte termijn een oplossing bieden voor hen die maar een enkele tekst willen inzien of waar naar verwezen kan worden. In de huidige vorm verwacht ik dat veel mensen juist vanwege de verplichte registratieplicht niet meer Nederlandstalige Bijbelteksten die eerst op Biblija stonden zullen opzoeken en dat veel ongelovigen die geen Bijbel in huis hebben helemaal niet meer de moeite zullen nemen om via een registratie een Bijbeltekst in te zien en de missionaire digitale Bijbel verspreiding nu hierdoor verder wordt ingeperkt.


Tags: Bijbels, Bijbelvertalingen, Nederlands Bijbelgenootschap, Recensie
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen, Nederlands Bijbelgenootschap

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken