‹ Livius Nieuwsbrief | NovemberNumeri 25:6-13 ›
Numeri 25:1-5 een nieuwe vertaling
Gepubliceerd op 04-11-2014

Sinds de vele perikelen rondom het verdwijnen van verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen op Biblija speelde ik met de gedachte om mijn eigen vertaling vanuit de grondtekst op deze website te zetten. Hierbij was de gedachte om ervoor te zorgen dat deze enerzijds zo letterlijk als mogelijk is uit de grondtekst te vertalen, terwijl anderzijds deze ook nog goed leesbaar moet zijn. Hierbij de eerste vijf verzen van Numeri 25:

1 En Israël verbleef in Sittim, en het volk begon overspel te plegen met de vrouwen van Moab.

2 Deze [vrouwen] nodigden het volk uit bij de offer[plechtigheden] tot hun goden; en het volk at mee en bewezen eer voor hun goden.

3 Toen Israël zich onder het juk van Baal-Peor boog, ontbrandde de woede van de HEER tegen Israël.

4 En de HEER zei tot Mozes: Arresteer alle leiders van het volk en hang hen op voor de HEER op klaarlichte dag, zodat de gloed van de toorn van de HEER zich van Israël zal afkeren.

5 En toen zei Mozes tot de rechters van Israël: Een ieder zal zijn mannen executeren, die zich onder het juk van Baal-Peor hebben gebogen!

Om te verklaren waarom ik bepaalde zaken zo heb vertaald, hieronder een aantal vertaalnotities. Als eerste overal waar met HEER is vertaald staat in de Hebreeuwse grondtekst de eigennaam van God. Ten tweede alles tussen [ ] staat niet in de grondtekst.

Vers 1 "vrouwen" letterlijk in het Hebreeuws "dochters, (jonge) vrouwen".

Vers 2 "offer[plechtigheden]", het brengen van brandoffers met de daarbij behorende rituelen; "het volk at mee" nl. wat over bleef van het brandoffer; "bewezen eer" letterlijk "neerbuigen" in de zin van "eer bewijzen aan".

Vers 3 "onder het juk ... boog", letterlijk "zich vastmaken" zoals een koe wordt vastgemaakt aan een juk; "Baal-Peor" letterlijk de heer (= "meester, afgod") Peor; "ontbrandde de woede" letterlijk in het Hebreeuws "werden de neusvleugels heet" m.a.w. briesen van woede, in toorn ontbranden.

Vers 4 "op klaarlichte dag" letterlijk "tegen de zon" dus als de zon hoog staat en iedereen het kan zien; "de gloed van de toorn" hetzelfde als bij vers 3 "de hitte van de neusvleugels".

Vers 5 "Een ieder zal zijn mannen" letterlijk "Een man zijn mannen".

Uit dit kleine stukje blijkt dat met het goed begrijpen van de grondtekst niet alleen een goede vertaling noodzakelijk is, maar dat het ook noodzakelijk is dat er goede aantekeningen zijn waarom iets is vertaald. En eigenlijk is dat nog niet voldoende, want om deze tekst te begrijpen is het ook noodzakelijk te weten dat dit overspel een ritueel overspel is en men kan dan ook denken/vermoeden dat deze vrouwen zelfs tempelprostituees zijn, waardoor het duidelijk wordt waarom ze de Israëlieten verleidden om mee te doen aan de rituele offerplechtigheden aan hun afgod Baal-Peor en ze daardoor de Israëlieten onder het juk brachten van deze afgod. De Israëlieten zagen deze Peor dus als een echte god, wat verklaart waarom de HEER in woede ontstak.


Tags: AB-vertaling, Bijbelstudie, Bijbelvertalingen, Numeri
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Bijbelvertalingen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel