‹ Psalm 118:1-10Bijbelquiz (227) ›
Psalm 118:11-20
Gepubliceerd op 09-11-2014

Het tweede deel van een kleine serie over Psalm 118, waarbij we onze eigen vertaling gebruiken. Het eerste deel is hier te lezen.

11 Zij omringden mij, ja zij hadden mij omringd,

in de naam van de HEER dat ik door hen heensneed.

12 Zij omringden mij als bijen,

als een vuur van doornstruiken doofden zij,

in de naam van de HEER dat ik door hen heensneed.

13 Je duwde me zeer hard, zodat [ik] zou vallen,

maar de HEER heeft mij geholpen

14 Mijn sterkte en bescherming is de HEER,

want Hij is geworden mijn redding.

15 Een stem van gejuich en redding is in de tenten van rechtvaardigen,

de rechterhand van de HEER doet krachtige daden.

16 De rechterhand van de HEER verheft.

de rechterhand van de HEER doet krachtige daden.

17 Ik zal niet sterven, maar leven,

en ik zal proclameren de daden van de HEER.

18 De HEER heeft mij streng getuchtigd,

maar Hij heeft mij niet aan de dood prijsgegeven.

19 Open [voor] mij de poorten van de gerechtigheid,

ik zal daardoor ingaan en danken de HEER.

20 Dit is de poort van de HEER,

rechtvaardigen zullen daardoor ingaan.

Aantekeningen:

Vers 11 heensneed, in het Hebr. "snijden, besnijden, in stukken snijden".

Vers 13 Je duwde me zeer hard, Hebr. "duwende duwde je mij" -> agressief duwen.

Vers 14 bescherming, in oudere vertalingen vaak opgevat als “lied, psalm” (“de HEERE is mijn Sterkte en Psalm”), echter veel commentatoren zijn van mening dat het zelfstandig naamwoord hier een homoniem is van “sterkte”.

Vers 17 proclameren, het met nadruk vertellen van de daden van de HEER.

Vers 18 streng getuchtigd, Hebr. "tuchtig getuchtigd".

Vers 19 poorten van gerechtigheid, nl. de ingang van de tempel (cf. vs. 20).

Overige aantekeningen en informatie zijn op onze website te vinden.


Tags: AB-vertaling, Bijbelstudie, Bijbelvertalingen, Psalmen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Bijbelvertalingen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen