‹ De mens is als de bloemen van het veldRuth 1:11-22 ›
Ruth
Gepubliceerd op 18-11-2014

Hierbij een eerste (concept)vertaling van Ruth 1:1-10:

1 Ten tijde dat de richters richtten gebeurde het dat er hongersnood in het land was,

Daarom vertrok een man van Bethlehem-Juda om als vreemdeling te wonen in de landstreek van Moab,

hij en zijn vrouw en zijn twee zonen.

2 De naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn vrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten van Bethlehem-Juda en zij kwamen in de landstreek van Moab en bleven daar.

3 Toen stierf Elimelech de man van Naomi,

en zij bleef over met haar twee zonen.

4 Deze namen zich Moabitische vrouwen, de naam van de een was Orpa en de naam van de andere Ruth en zij bleven daar ongeveer tien jaren.

5 En toen stierven die twee, Machlon en Chiljon. Zo bleef deze vrouw alleen achter zonder haar twee nakomelingen en zonder man.

6 Toen maakte zij zich klaar om met haar schoondochters te vertrekken en ging weg uit de landstreek van Moab,

Want zij had in het land van Moab gehoord dat de HEER notitie van Zijn volk had genomen en hun voedsel had gegeven.

7 Daarom ging zij uit van de plaats, waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar.

8 En toen zei Naomi tot haar twee schoondochters: Ga! Keer terug, ieder naar het huis van je moeder.

De HEER moge jullie trouw blijven, zoals jullie gedaan hebben bij de doden en bij mij.

9 Dat de HEER jullie geeft dat jullie rust vinden, een ieder in het huis van haar man.

En als zij hen kuste begonnen ze luid te huilen.

10 En zij zeiden tot haar: Wij zullen vast en zeker met jou terugkeren naar jouw volk.

Aantekeningen

De meeste aantekeningen hebben te maken met de vertaling en kunnen op de website worden bekeken. Vol je vrij om aanvullingen te geven of verbeteringen.


Tags: AB-vertaling, Bijbelvertalingen, Ruth, Vertalingen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen, Ruth

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen