‹ Ruth 1:11-22Recensie: Jona Lendering – Israël verdeeld ›
AB-vertaling: Ruth 2
Gepubliceerd op 19-11-2014

We gaan verder met onze (concept)vertaling (die ik voor het gemak maar de werktitel Aantekeningen Bijbel heb gegeven) van Ruth, deze keer hoofdstuk 2.

2:1 Nu had Naomi een familievriend van haar man een man die enorm rijk was, uit de familie van Elimelech en zijn naam was Boaz.

2:2 En Ruth, de Moabietische, zei tot Naomi: 'Laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen, achter hem in wiens ogen ik genade vind.' En zij zei tot haar: Ga, mijn dochter!

2:3 Dus ging ze op pad en kwam in een akker en verzamelde [aren], achter de maaiers. En het gebeurde bij toeval dat zij op een deel van de akker van Boaz kwam, die uit de familie van Elimelech is.

2:4 En zie! Boaz kwam van Bethlehem en zei tot de maaiers: De HEER is met jullie! En zij zeiden tegen hem: De HEER zegene jou!

2:5 En toen zei Boaz tot zijn knecht die leiding gaf aan de maaiers: Van wie is die jonge vrouw?

2:6 En de jongen die leiding gaf over de maaiers antwoordde en zei: Dit is de Moabietische jonge vrouw, die met Naomi is meegekomen uit de landstreek Moab.

2:7 En zij had gezegd: 'Laat mij toch verzamelen en inzamelen tussen de schoven achter de maaiers.' Zij kwam en is gebleven van 's ochtends vroeg tot nu toe; ze is maar weinig thuis.

2:8 Toen zei Boaz tot Ruth: Luister goed, mijn dochter! Ga niet naar een ander veld om te verzamelen en ook zul je niet van hier weggaan, maar sluit je aan bij mijn (dienst)meisjes.

2:9 Houdt je ogen op dit veld dat zij maaien zullen, en ga achter hen aan. Heb ik de knechten niet bevolen dat ze je niet lastig vallen? Als je dorst [hebt] ga tot de vaten en drink van wat de knechten zullen scheppen.

2:10 Toen viel zij neer op haar aangezicht en boog zich ter aarde, en ze zei tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u mij respecteert, terwijl ik een vreemde ben!

2:11 En Boaz antwoordde en zei tot haar: Het is mij allemaal verteld, wat je voor jouw schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. En dat [je] jouw vader en jouw moeder en jouw vaderland hebt verlaten, en naar een volk bent gegaan dat je gisteren en de eergisteren niet kende.

2:12 De HEER geeft vrede voor jouw inspanningen en je beloning volledig zijn door de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht!

Op verzoek van een lezer is aan het begin van ieder vers een link gegeven naar het desbetreffende vers op de website (waar de laatste wijzigingen staan), ook vinden jullie daar naast verschillende vertalingen in een apart tabblad mijn aantekeningen en onderbouwing van de vertaling en eventuele verwijzingen naar andere bronnen. Mijn vertaling heeft zoals gezegd de werktitel "AantekeningenBijbel" en staat tussen de andere vertalingen als AB (helemaal bovenaan) zover het is vertaald.

Voel je vrij om aanvullingen te geven of verbeteringen.


Tags: AB-vertaling, Bijbelvertalingen, Ruth, Vertalingen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen, Ruth

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs