‹ RuthAB-vertaling: Ruth 2 ›
Ruth 1:11-22
Gepubliceerd op 19-11-2014

Lazen we gisteren het eerste deel van Ruth, vandaag het tweede gedeelte van onze conceptvertaling:

11 En toen zei Naomi: 'Keer terug mijn dochters!

Waarom zullen jullie met mij meegaan?

Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat ze jullie mannen kunnen zijn?'

12 Ga terug, mijn dochters! Ga heen; want ik ben te oud om [nog] een man te hebben.

Zelfs als ik al zei: Ik heb hoop, of dat ik ook deze nacht een man had, ja zelfs zonen baarde.

13 Zouden jullie daarop wachten, tot ze volwassen zijn geworden,

zouden jullie daarop wachten, om geen man te nemen?

Nee, mijn dochters! want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie,

want tegen mij heeft zich uitgestrekt de hand van de HEER.

14 Toen verhieven ze hun stem en begonnen opnieuw te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.

15 En toen zei ze: Zie uw schoonzus is teruggegaan naar haar volk en naar haar goden, ga jij ook je schoonzus achterna.

16 En toen zei Ruth: Smeek mij niet dat ik je zal achterlaten en terug te keren,

want waar jij heengaat daar zal ook ik heengaan en waar jij overnacht, zal ik overnachten.

Jouw volk [is] mijn volk en jouw God [is] mijn God.

17 Waar jij zult sterven, zal ik sterven, en daar wil ik begraven worden;

De HEER mag zo met mij doen en nog veel erger: Ja, niet de dood zal scheiding maken tussen mij en jou.

18 En toen ze zag, dat zij het besluit had genomen om met haar mee te gaan, hield ze op met haar tegen te spreken.

19 Zo gingen zij samen tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij in Bethlehem kwamen dat de hele stad over hen in rep en roer was en zij zeiden: Is dit Naomi?

20 En toen zei ze tegen hen: Noem mij niet Naomi [maar] noem mij Mara, want grote bitterheid heeft Almachtige mij aangedaan.

21 [Met] veel ging ik weg maar met niets heeft de HEER mij doen terugkeren, waarom zouden jullie mij Naomi noemen.

Omdat de HEER mij tegensprak en Almachtige me kwaad heeft aangedaan?

22 Zo kwam Naomi terug en [met] Ruth, de Moabitische, haar schoondochter.

Zij kwam terug uit de landstreek van Moab en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstoogst.

Aantekeningen en onderbouwing zijn hier te vinden, ook zullen daar de laatste updates worden doorgevoerd. Voel je vrij om aanvullingen te geven of verbeteringen.


Tags: AB-vertaling, Bijbelvertalingen, Ruth, Vertalingen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen, Ruth

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken