‹ AB-Vertaling: Ruth 4:1-11AB-Vertaling: Ruth 4:12-21 ›
Waarom een nieuwe vertaling
Gepubliceerd op 24-11-2014

De afgelopen dagen hebben we een aantal Bijbelgedeelten geplaatst op onze website van onze eigen vertaling en we kregen dan ook verschillende reacties van “Mooi initiatief. Heel leerzaam.” tot “Moet dat nou?”. Ook waren er opmerkingen dat er al zoveel vertalingen zijn en wat is het doel van onze vertaling. Er zijn dan ook diverse redenen waarom we nu deze vertaling op onze website plaatsen.

Met het bestuderen van de Bijbel vanuit de grondtekst maakten we niet alleen veel aantekeningen maar maakten ook een eigen vertaling. Veel van deze stukken hebben we al jaren geleden gemaakt en deden er vrij weinig mee, of het was om in onze aantekeningen een gedeelte van deze vertaling als onderbouwing te gebruiken. We denken dat deze vertaling van ons, zei het nog eens flink gereviseerd op schrijf-, taal- en vertaalfouten, een waardevolle aanvulling is op onze aantekeningen, achtergrondartikelen, foto's en kaarten. En we denken dat de tijd nu rijp is om te beginnen met deze vertaling, die we als werktitel “Aantekeningen Bijbel Vertaling” (AB-vertaling) hebben gegeven, op onze website te plaatsen.

De afgelopen jaren hebben we heel veel aantekeningen gemaakt en daarin werd vaak opgemerkt dat in de grondtekst soms iets anders staat, of wordt bedoeld. Daarmee willen we niet zeggen dat de andere vertalingen het verkeerd hebben, maar dat we het gevoel hadden dat wat in de grondtekst staat niet goed overkwam in de moderne Nederlandse vertalingen. We geven een paar voorbeelden:

In al dit soort teksten kunnen we steeds in onze aantekeningen schrijven wat er met de grondtekst wordt bedoeld, maar in veel van deze gevallen betekende het dat we steeds een fragmentarische vertaling gaven. Voor de leesbaarheid is het echter logischer om niet alleen kleine stukjes vertaling te geven, maar het hele vers of zelfs het hele hoofdstuk. Hierdoor vervalt ook de behoefte om steeds te kiezen uit de verschillende bestaande vertalingen en het is alleen nog nuttig om een andere vertaling te citeren als die een bewuste ander keuze hebben gemaakt. Hierdoor zullen uiteindelijk ook onze aantekeningen consistenter en duidelijker worden omdat deze als onderbouwing dienen voor de vertaling die we hebben gemaakt. We denken dan ook dat door deze wijziging de website bruikbaarder wordt.

Een derde reden is dat de afgelopen tijd belangrijke websites met moderne Nederlandse vertalingen zoals Biblija en YouVersion niet meer toegankelijk zijn voor het Nederlandstalige publiek en dat voor Bijbelstudie naar alternatieven gezocht moest worden. We kregen ettelijke tientallen reacties of wij niet voor een goed alternatief konden zorgen, door onze website te verrijken met meer Nederlandse vertalingen. Het probleem hierin is echter dat op veel moderne vertalingen auteursrechten zitten en dat deze niet zomaar geplaatst mogen worden. Bovendien, al zouden we hiervoor toestemming krijgen dan zou dit mogelijk niet alleen hoge kosten met zich meebrengen, maar ook zou er grote onzekerheid zijn of deze vertalingen langere tijd op onze website mogen blijven om we afhankelijk zouden zijn van deze derde partijen die meestal niet meer dan een contract willen afsluiten voor een paar jaar. Om die reden is het logischer om te zorgen dat er vertalingen op onze website worden geplaatst waar derden geen rechten aan kunnen ontlenen en is besloten om onze eigen vertaling nu versneld op onze website te plaatsen. Hierdoor blijven we onafhankelijk en kunnen we ons missionaire doel blijven verwezenlijken om zoveel mogelijk mensen te bereiken met Gods Woord en hun te voorzien van studiemateriaal.

De afgelopen jaren en ook nu nog bestaat de website uit verschillende onderdelen, de bedoeling is om deze meer te integreren zodat informatie sneller te vinden is en ook sneller vernieuwd en uitgebreid kan worden. Bij voldoende belangstelling zullen er ook app's worden ontwikkeld zodat deze informatie via andere media beschikbaar komt.

Omdat er stellig nog veel vragen zullen zijn, hebben we een F.A.Q. opgesteld waarin we hopen dat uw vraag wordt beantwoord of laat een reactie achter of neem contact met ons op.


Tags: AB-vertaling, Bijbelvertalingen, Vertalingen, Website, Website news
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel