‹ Waarom een nieuwe vertalingAB-Vertaling: Psalm 121 ›
AB-Vertaling: Ruth 4:12-21
Gepubliceerd op 25-11-2014

Vandaag het laatste deel van onze (concept)vertaling van Ruth, laatste gedeelte van hoofdstuk 4.

4:12 En laat je huis zijn als het huis van Perez, die Thamar aan Juda verwekte, van het nageslacht dat de HEER je zal geven uit deze jonge vrouw."

4:13 En daarna nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw en hij had gemeenschap met haar en de HEER gaf haar zwangerschap en zij baarde een zoon.

4:14 En toen zeiden de vrouwen tot Naomi: "Gezegend is de HEER, Die niet heeft nagelaten u vandaag een losser te geven en zijn naam wordt beroemd in Israël.

4:15 En hij zal tot een hersteller van je leven zijn en een onderhouder van je oude dag, want je schoondochter, die van je houdt, heeft hem gebaard welke voor jou beter is dan zeven zonen."

4:16 En Naomi nam het kind, en zette het op haar schoot, en werd zijn verzorgster.

4:17 En de buurvrouwen gaven hem een naam en zeiden: "Bij Naomi is een zoon geboren" en zij gaven hem de naam Obed. Die de vader is van Isaï, David's vader.

4:18 Dit nu is het nageslacht van Perez: Perez verwekte Hezron;

4:19 En Hezron verwekte daarna Ram; en Ram verwekte daarna Amminadab;

4:20 En Amminadab verwekte daarna Nahesson en Nahesson verwekte daarna Salma,

4:21 En Salmon verwekte daarna Boaz en Boaz verwekte daarna Obed,

4:22 En Obed verwekte daarna Isaï en Isaï verwekte daarna David.

Net als de vorige keer is aan het begin van ieder vers een link gegeven naar het desbetreffende vers op de website (waar de laatste wijzigingen staan), ook vinden jullie daar naast verschillende vertalingen in een apart tabblad mijn aantekeningen en onderbouwing van de vertaling en eventuele verwijzingen naar andere bronnen. Mijn vertaling heeft als werktitel “AantekeningenBijbel” en staat tussen de andere vertalingen als AB (helemaal bovenaan) zover het is vertaald. In de F.A.Q. staan de meeste vragen hoe deze vertaling tot stand is gekomen.

Ik ben enorm blij als er aanvullingen worden gegeven of verbeteringen.


Tags: AB-vertaling, Bijbelvertalingen, Ruth, Vertalingen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen, Ruth

Mede mogelijk dankzij