‹ Kleine verschillen grote gevolgenDe Tamrurim ›
Herders bij nachte
Gepubliceerd op 02-12-2014

En er waren herders in deze regio, welke zich ophielden in het veld en de wacht hielden over hun kudde.

Lukas 2:8 (AB-vertaling)

De kersttijd komt er weer aan en in de eerste media zien we al weer berichten over de Bijbelse geschiedenis, wat is de Ster van Bethlehem en was het inderdaad mogelijk dat de herders midden in de winter buiten de wacht hielden. Reden om daar weer eens op in te gaan.

Volgens Lukas bevonden de herders zich in de buurt van Bethlehem. Echter is dit logisch? Temeer daar er een vermelding in de Mishna (Tract. Babab Kamma VII 7) staat dat het verboden is om binnen de landsgrenzen kleinvee te fokken. Echter het blijkt dat er een uitzondering wordt gemaakt voor verschillende regio's, waaronder een gebied in de regio van Bethlehem namelijk Tekoa. Hier was ook een toren Migdal Eder welke door rabbi's "het koninklijke kasteel van Bethlehem" wordt genoemd, deze toren werd gebruikt door herders welke schapen fokten voor de tempel. Deze locatie was uitermate geschikt, de tempel trok veel pelgrims die offerdieren, zoals schapen, nodig hadden om ze te slachten in de offerdienst, een snelle aanlevering van deze offerdieren, vanuit een logistiek standpunt bekeken, was zeer gewenst. Deze omgeving was een van de weinig vruchtbare omgevingen in de buurt van Jeruzalem waar men in grote getale schapen kon fokken zonder in overtreding te zijn met de joodse wetten.

Er is een passage (Babylonische Talmud, Tract Shekalim, VII.4) dat deze kuddes het gehele jaar rond daar waren. Een grazende kudde gebruikt relatief veel gras, en het is logisch dat als men lang op een plek bleef, er een tekort zou komen aan voedsel. Als men de kudde iedere dag naar de stal zou brengen, kan men ook niet zover weg, waardoor het gestelde voedselprobleem parten zou kunnen gaan spelen. Dit probleem zal zich minder snel voordoen als de herders zoveel mogelijk buiten bij hun kuddes bleven, men hoefde niet steeds de lange weg naar de stal te maken waardoor men zodoende bij de grazige weiden konden blijven.

Een reden om toch enigszins overdekt de wacht houden in deze omgeving, bijvoorbeeld bij toren Migdal Eder zou het weer kunnen zijn, als dit laatste inderdaad zo is, dan zou men aan de hand hiervan misschien een tijdsindicatie kunnen geven in welk jaargetijde de geboorte was. Nu is het zo dat de nachten (ook in de winter) niet dusdanig koud zijn om binnen te blijven.

Ter verduidelijking een overzicht van de gemiddelde temperaturen die hier 's winters gelden:

Gebied temp. 's nachts temp. overdag temp. gemiddeld
De kustvlakte ca. 9º C. ca. 17º C. ca. 13º C.
De centrale bergrug ca. 5º C. ca. 13º C. ca. 9º C.
Het Jordaandal ca. 10º C. ca. 20º C. ca. 15º C.
Transjordanië ca. 4º C. ca. 12º C. ca. 8º C.

Uit de tabel blijkt dat Bethlehem welke op de centrale bergrug ligt een gemiddelde temperatuur is van 9º Celsius. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, men denkt maar aan de jaren 1950 en 1957 toen er een grote sneeuwval was, wat natuurlijk consequenties heeft voor een algemene verlaging van de temperatuur. Betreffende de regenval blijkt dat deze in Februari het grootst is. Echter deze is niet dusdanig dat men hiervoor zou gaan schuilen. We moeten dus concluderen, dat we op basis van deze gegevens niet kunnen bepalen in welk jaargetijde Christus is geboren.

Sommigen geleerden stellen dat herders "de outlaws" van die tijd waren, maar aanwijzingen van dit negatieve beeld over de herders komen pas sinds de 5de eeuw voor in Joodse geschriften. Ik had al eerder vermeld dat gewone herders met hun kleinvee niet in deze omgeving mochten ophouden. Deze herders waren speciaal aangesteld en mochten zich bezig houden met schapen welke geschikt moesten zijn voor de tempel, in dit kader is het interessant dat zij de eersten waren die op de hoogte werden gesteld van de geboorte. Dat zij de Redder, het ultieme Offerlam, mochten zien nadat zij velen gewone offerlammeren naar de tempel hadden gebracht. Wat zullen ze gedacht hebben bij het idee dat hun werk er nu opzat.


Tags: herder, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Herder, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen