‹ Zacharia's priesterdienst in de TempelBijbelquiz (235) ›
Bar mitswa van Jezus?
Gepubliceerd op 02-01-2015

En toen Hij twaalf jaren was geworden en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag;

Lukas 2:42 (AB-vertaling)

Een van de belangrijkste gebeurtenissen tegenwoordig van een Joodse jongen is de bar mitswa, de geestelijke volwassenwording. Dit gebeurde oorspronkelijk op zijn twaalfde verjaardag, hoewel het tegenwoordig vaker op zijn dertiende wordt gevierd. Hij geldt vanaf dan als religieus meerderjarig en als volwaardig lid van de joodse gemeente; hij telt dus mee als het gaat om een minjan (quorum van 10 mannen dat nodig is voor de synagogedienst). Dit voorrecht brengt ook verplichtingen mee, nl.: het houden van de 613 ge- en verboden van de Thora en het aanleggen van de tefilien en de talliet bij verschillende gebeden.

Sinds de Middeleeuwen is het traditie het bar mitswa-worden te vieren. De huidige praktijk is meestal dat op de sabbat na zijn dertiende verjaardag, hij uit de Thora en Haftara leest.  Bij de viering van bar mitswa worden wordt een jongen voor de eerste keer opgeroepen om een gedeelte uit de Thora te ‘laaienen’ (in het Hebr. op de goede toon te lezen/zingen). Dit wijst de gemeenschap erop dat hij nu volwassen is. De dienst wordt vaak gevolgd door een feestmaaltijd met familie, vrienden en leden van de gemeenschap.

In de Bijbel lezen we de interessante passage dat als Jezus twaalf jaar is geworden Hij met Zijn ouders naar Jeruzalem gaat om daar het Pesach te vieren (Luk. 2:41). Interessant is de opmerking "naar de gewoonte van de feestdag", want hieruit blijkt dat Jezus ook een goede religieuze opvoeding kreeg, doordat zijn ouders Hem meenamen naar de verschillende feesten in de tempel, later als Jezus volwassen is zien we ook dat Hij naar het Chanoeka feest in de tempel ging (Joh. 10:22). Lezen we verder in het hoofdstuk dan lezen we in vers 46 dat Hij onderricht werd (horende) en ook dat Hij weerwoord gaf (ondervragende). Hoewel we uit de tekst niet direct kunnen opmaken dat hier sprake is van een bar mitswa lijkt het er wel erg veel op.

Als dit inderdaad zo is dan kan deze passage een verwijzing zijn dat Jezus omstreeks deze tijd is geboren. Een indirecte ondersteuning hiervan vinden we ook terug bij Clemens van Alexandrië (ca. 200 n.C.) die 19, 20 april en 20 mei noemt als data voor de geboorte van Jezus (Stromata I.21.146), Sextus Julianus Africanus (voor 221 n.C.) noemt 25 maart als datum van zowel de aankondiging van Jezus’ geboorte als van zijn sterven en Pseudo-Cyprianus, De Pascha computus, die 28 maart de dag van Christus’ geboorte noemt.

Net als bij alle andere mogelijke data van Jezus geboorte blijven er veel vragen open.


Tags: Bar mitswa, Bijbelstudie, Kerst, Lukas
Gerelateerde onderwerpen: Bar mitswa, Bijbelstudie, Kerst, Lukas

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech