‹ Bijbelquiz (235)Livius Nieuwsbrief - Januari ›
AB-Vertaling: Psalm 1
Gepubliceerd op 05-01-2015

Onze conceptvertaling van Psalm 1

1:1 Gelukkig is de man, die niet wandelt in de raad van de slechten, noch staat op den weg van de zondaars, noch zit in de stoelen van de spotters;

1:2 Maar zijn vreugde is in de wet van de HEER, hij overdenkt Zijn wet, dag en nacht.

1:3 Want hij is als een boom, geplant aan waterkanalen, die zijn vrucht op zijn tijd voortbrengt, en waarvan zijn blad niet afvalt; en alles wat hij doet, zal helemaal lukken.

1:4 Niet zo zijn de goddelozen, maar als het kaf dat de wind verwaait.

1:5 Daarom zullen de slechten niet standhouden tijdens de rechtszaak, evenmin de zondaars in de samenkomst van de rechtvaardigen.

1:6 Want de HEER kent de weg van de rechtvaardigen; maar de weg van de slechten zal ophouden te bestaan.

Opmerkingen:

2. De Joden hebben de gewoonte om bij de bestudering van de Thora, de Mozaïsche wet, dit halfluid te lezen, ook als ze alleen waren. Men moet er dan ook bij denken dat dit overdenken "reciterend" gebeurde. Het voordeel van dit halfluid lezen is dat men zo de tekst in zich opneemt en deze langzaam uit het hoofd leert (memoriseren!).

3. Er wordt hier gesproken over pelegi mayim "kanalen [van] water" ie. ten behoeve van de irrigatie. Nu zijn kanalen niet bekend in Israël (cf. Deut. 11:10), de psalm moet dus in Egypte of Babylon bekend zijn geweest (cf Spr. 21:1, Pr 2:6). We mogen dan ook constateren dat de psalmist of in ballingschap naar Babylon was afgevoerd of in diezelfde tijd naar Egypte was gevlucht.

4. Het kaf werd op hoge en droge plekken gescheiden van het koren (wannen), waarbij het kaf door de wind wordt meegenomen. Zo is het ook met de goddeloze, zijn boze plannen zullen verdwijnen als kaf door de wind.

Overige aantekeningen kun je bij het desbetreffende vers vinden. Aan het begin van ieder vers is een link gegeven naar het desbetreffende vers op de website (waar de laatste wijzigingen staan), ook vinden jullie daar naast verschillende vertalingen in een apart tabblad mijn aantekeningen en onderbouwing van de vertaling en eventuele verwijzingen naar andere bronnen. Mijn vertaling heeft als werktitel “AantekeningenBijbel” en staat tussen de andere vertalingen als AB (helemaal bovenaan) zover het is vertaald. In de F.A.Q. staan de meeste vragen hoe deze vertaling tot stand is gekomen.

Ik ben enorm blij als er aanvullingen worden gegeven of verbeteringen.


Tags: AB-vertaling, Bijbelvertalingen, Psalmen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel