‹ Genesis 22 Opgang naar een offer (2)Nieuw oudheidkundig tijdschrift ›
Genesis 22 Opgang naar een offer (3)
Gepubliceerd op 15-01-2015

5) En Abraham zei tot zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zal ik en de jongen daar naartoe gaan;

nadat wij in aanbidding neergebogen zullen hebben, dan zullen wij tot jullie terugkeren.

6) En Abraham nam het hout voor het offer en legde het op Izak, zijn zoon;

en hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen samen.

Genesis 22:1-4 (ABvertaling)

Dit is het derde deel van een reeks waarin we ons bezighouden met het Bijbelgedeelte waarin Abraham van God opdracht krijgt om zijn zoon Izak te offeren. Hier is deel 1 en 2. Alleen de belangrijkste punten zullen worden behandeld, voor hen die meer achtergrond of een verdere onderbouwing willen hebben verwijs ik naar het Bijbelgedeelte op onze website waar in meer detail alles wordt behandeld.

In vers 5 is het Hebreeuwse woord dat we hier met 'knechten' en 'jongen' hebben vertaald hetzelfde, zoals een vorige keer als is vermeld geeft dit geen indicatie over de leeftijd van Izak. Wel een indicatie vinden we in vers 6 waar het hout dat eerst de ezel droeg nu op Izak wordt gelegd en waaruit we kunnen concluderen dat hij geen kleine jongen meer was, maar sterk genoeg om het te dragen.

In die tijd werd aanbidding altijd in knielende of zelfs liggende houding gedaan. Het Hebreeuwse woord voor 'aanbidden' is dan ook afgeleid van 'neerbuigen'.

In vers 6 zien we dat Abraham vuur bij zich heeft en in een tijdperk toen er nog geen lucifers of aanstekers waren was het vaak veel makkelijker om wat smeulende kolen mee te nemen, dan om moeizaam opnieuw vuur te maken. Deze kolen waren vaak gemaakt van de wortels van de rotemstruik (Retama raetam) een soort brem. Ook een passage "gloeiende houtskool van de rotemstruik" in Psalm 120:4 verwijst naar het feit dat het hout van de rotemstruik uitstekend geschikt is voor het maken van houtskool. Deze houtskool was een belangrijk handelsartikel tussen de bedoeïenen en de Egyptenaren. Het hout brand zelfs zeer goed als het niet eerst tot houtskool is verwerkt.

Tot slot zien we nog de opmerking "zij beiden gingen samen", wat we later terug zullen zien in verzen 8 en 19 en waarmee de Hebreeuwse schrijver wil aangeven het aangrijpende van deze tocht, waarbij we stap voor stap worden meegevoerd naar de ontknoping en waarin de gevoelens van Abraham tot uiting komen.

Wordt vervolgd…


Tags: Abraham, Bijbelstudie, Genesis, Izaäk
Gerelateerde onderwerpen: Abraham, Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken