‹ Genesis 22 Opgang naar een offer (6)Bijbelquiz (238) ›
E.L.S. nader bekeken
Gepubliceerd op 24-01-2015

Enige maanden geleden schreef ik over E.L.S. en sindsdien krijg ik regelmatig mailtjes over meer informatie. Vandaar dat ik deze keer iets dieper op de achtergronden in wil gaan.

Wat is E.L.S.?

E.L.S. of Equidistant Letter Sequence is een techniek waar wordt gezocht naar bepaalde woordpatronen die ontstaan als je letters om de zoveel tekens bij elkaar neemt. Dit kan zowel als je deze patronen horizontaal of verticaal zoekt. Natuurlijk kan dit in ieder gewenst patroon van bv. om de 50, 75 of 346 letters). Als voorbeeld nemen we Genesis 1:1 tot en met 5 waar we het Hebreeuwse woord Torah kunnen vinden als we een patroon van 50 letters nemen. We beginnen met de Tau van het eerste woord (Bereshit), welke in rood is aangegeven op onderstaande afbeelding, de 50ste letter is dan de Vav enzovoort tot we תורה (Torah) krijgen.

In de Bijbel zijn honderden zo niet duizenden van dit soort voorbeelden te vinden en het was Michael Drosnin die in 1997 met zijn sensationele boek The Bible Code vele van dit soort voorbeelden noemde. Nu was hij niet de eerste die dit had ontdekt, het was de briljante Rabbi Michael Ber Weissmandl die na de oorlog hier voor het eerst systematisch onderzoek naar deed en de hele Torah op kaarten van 10x10 letters schreef. Vilna Gaon had reeds in de 18de eeuw ontdekt dat Rambam (Maimonides) in Exodus 11:9 in gecodeerde vorm voorkwam "rəḇwōṯ mwōfəṯay bə’ereṣ miṣərāyim" (opdat Mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden).

Een statistisch verschijnsel

Maar betekent dit dat er nu een verborgen code in de Bijbel is? Voor we daar verder op ingaan, is het belangrijk om te bepalen of dit soort patronen ook voorkomen in andere boeken. Brendan McKay heeft verschillende analyses uitgevoerd, waaronder op Moby Dick en kreeg meerdere resultaten. Ook ikzelf heb verschillende van deze testen in het verleden gedaan en om het nog een keer aan te tonen heb ik bij wijze van proef het recentelijk verschenen boek van Jona Lendering "Israël verdeeld" genomen en daarvan een check op mijn naam gedaan in de inleiding. Als randvoorwaarde heb ik alleen de letters A tot en met Z genomen, cijfers en andere leestekens zijn verwijderd en ook heb ik letters met een trema, zoals ë, verwijderd. Nu blijkt dat als je vanaf de regel "waar incidenteel een pelgrim ten prooi valt aan het idee de messias te zijn" en wel de laatste "n" en dan om de 346 letters kijkt mijn naam "GIESSEN" achterstevoren tegenkomt, zie afbeelding. Voor hen die het willen controleren, is er een PDF met de hele inleiding en de hele letterreeks (waarbij de afbeelding in geel is weergegeven).

Hiermee is eenvoudig aangetoond dat dit soort patronen in ieder willekeurig boek voorkomen, oa. Brendan McKay of Jeffrey H. Tigay hebben verschillende analyses en conclusies tot in detail uitgewerkt. We mogen dus niet op grond hiervan stellen dat er een specifieke code is in de Bijbel en meer dan 50 wiskundigen die zich met deze materie hebben beziggehouden gaven een verklaring af, waarin zij vermelden "There is a common belief in the general community to the effect that many mathematicians, statisticians, and other scientists consider the claims to be credible. This belief is incorrect. On the contrary, the almost unanimous opinion of those in the scientific world who have studied the question is that the theory is without foundation. The signatories to this letter have themselves examined the evidence and found it entirely unconvincing."

Welke grondtekst

Maar er is nog een probleem met deze patronen, want we hebben niet meer de originele grondtekst. De schrijvers R. Edwin Sherman, Nathan Jacobi, Dave Swaney van “Bible Code Bombshell” gebruikten een speciale versie, nl. de Koren-editie. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de Biblia Hebraica Stuttgartensia, de Aleppo Codex en de Michigan-Claremont-Westminster Electronic Hebrew Bible, waarvan de wetenschappelijke editie allemaal kanttekeningen hebben waarin alle bekende varianten worden genoemd van de manuscripten die we tegenwoordig nog hebben. Zo hebben we vele oude manuscripten van de Bijbel met tal van passages die verschillen van die in de Masoretische tekst. Deze omvatten handschriften uit de Dode Zee regio (meestal van vóór 70 v.C.), de Septuagint (de Griekse vertaling van de Torah gemaakt van een Hebreeuwse origineel in de derde eeuw voor Christus), en de Thora van de Samaritanen. De overgrote meerderheid van de verschillen zijn niet significante variaties in spelling en grammatica die geen invloed hebben op de betekenis van de tekst, maar wel van invloed zijn op het aantal letters in elk vers. Om een voorbeeld te geven, de digitale Michigan-Claremont-Westminster editie bevat 304.850 letters, terwijl de C.D. Ginsburg's editie van de Thora 304,807 letters bevat (waarbij nog niet is meegenomen dat sommige letters zoals de dalet [=d] en de re [=r] ook nog eens verwisseld kunnen zijn).

Een toevoeging of vermissing van één letter kan al zeer grote verschillen opleveren, laat staan als in een gedeelte meerdere van dit soort verschillen zijn. We hoeven bijvoorbeeld maar een hoofdstuk als Jesaja 53 te vergelijken uit de eerder genoemde edities en de Dode Zee rol 1QIsaiah om al enkele verschillen te vinden, welke het hele onderzoek van de schrijvers van de“Bible Code Bombshell” onderuit halen. Ook hieruit blijkt dat er geen specifieke code in de Bijbel aanwezig is omdat, afhankelijk van de gebruikte editie, de verschillen groot zijn.

Tot slot

Hoewel het zeer aantrekkelijk lijkt dat God een specifieke geheime code in Zijn Woord heeft verborgen, komt het wel zeer vreemd over dat dit ook in alle andere boeken voorkomt en we moeten ons dan ook afvragen of God Zijn boodschap alleen maar via een geheime code heeft willen doorgeven. Want ondanks het feit dat mensen al eeuwen zoeken naar zo'n geheime boodschap zijn de meeste resultaten pas de afgelopen twee decennia gedaan. Zou het God's bedoeling zijn geweest dat al eeuwen lang niemand Zijn Woord heeft begrepen? Of is het logischer om eerst eens te lezen wat er gewoon staat geschreven, voordat we een geheime boodschap achter het gewone woord zoeken.


Tags: Algemeen, Pseudowetenschap
Gerelateerde onderwerpen: Pseudowetenschap

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel