‹ Bijbelquiz (238)Genesis 22 Opgang naar een offer (8) ›
Genesis 22 Opgang naar een offer (7)
Gepubliceerd op 28-01-2015

15) Toen riep de Engel van de HEER tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel;

16) En zei: Ik zweer bij Mijzelf, zo spreekt de HEER;

daarom omdat jij dit gedaan hebt en je zoon, jouw enige, niet hebt onthouden;

Genesis 22:15-16 (ABvertaling)

Dit is het zevende de deel van een reeks waarin we ons bezighouden met het Bijbelgedeelte waarin Abraham van God opdracht krijgt om zijn zoon Izak te offeren. Hier is deel 1, 2, 3, 4, 5. en 6. Alleen de belangrijkste punten zullen worden behandeld, voor hen die meer achtergrond of een verdere onderbouwing willen hebben verwijs ik naar het Bijbelgedeelte op onze website waar in meer detail alles wordt behandeld.

Voor wie de Engel van de Heer is zie onze vorige blog.

Deze bevestiging in vers 16 wordt onder eed gegeven "Ik zweer bij Mijzelf" (cf. Jes. 45:23; Jer. 22:5, 49:13). Een eed is het tot getuige oproepen van de almachtige God, wanneer God dus bij Zichzelf zweert wil dat zeggen dat Hij niemand boven zich heeft die Hij als getuige kan oproepen.

De Engel roept nu niet om nogmaals Abraham te waarschuwen, maar om de belofte van God die reeds eerder is gegeven, toen Abraham werd opgeroepen om uit Ur te vertrekken (Gen. 12:1ev) en later als bij de aankondiging dat Sara zwanger zou worden van Izak (Gen. 18:17ev), nogmaals te bevestigen. Deze keer zelfs onder ede, omdat Abraham heeft een volledig vertrouwen in God heeft getoond.

Wordt vervolgd…


Tags: Abraham, Bijbelstudie, Genesis, Izaäk
Gerelateerde onderwerpen: Abraham, Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij