‹ Genesis 22 Opgang naar een offer (7)Genesis 22 Opgang naar een offer (8) ›
Bijbelgedeelten uit je hoofd leren
Gepubliceerd op 30-01-2015

Waarom zouden we tegenwoordig nog Bijbelgedeelten uit je hoofd leren, we hebben immers tegenwoordig allemaal een Bijbel onder handbereik, hetzij in gedrukte vorm, hetzij op internet? Waarom zouden we die moeite doen als we het net zo makkelijk kunnen opzoeken?

Jon Bloom schreef vorig jaar het artikel “Ten Reasons to Memorize Big Chunks of the Bible” (hier een Nederlandse vertaling) waarin hij betoogt dat iedereen grote stukken Bijbeltekst, zelfs complete boeken, uit het hoofd kan leren. Terwijl John Piper een aantal argumenten aanvoert in zijn artikel “Why Memorize Scripture?” waarom je Bijbelteksten zou moeten leren.

Hieronder een aantal van mijn overwegingen om Bijbelgedeelten uit je hoofd te leren.

1. Drie jaar geleden schreef ik een aantal handreikingen hoe je de Bijbel kan bestuderen en hierdoor leer je al de inhoud van zo'n gedeelte. Als je verschillende Bijbelteksten of hoofdstukken uit je hoofd kent blijkt dat de bestudering van een nieuw gedeelte plotseling een stuk makkelijker wordt, omdat je bijvoorbeeld al weet dat op andere plekken in de Bijbel soms gelijke onderwerpen of gebeurtenissen worden behandeld. Je kunt sneller Bijbelteksten met elkaar vergelijken, zonder afhankelijk te zijn van derde bronnen.

2. Als je een Bijbelgedeelte uit je hoofd leert dan dwing je jezelf de tekst grondig in je op te nemen en over de betekenis en toepassing ervan na te denken. Het is een belangrijke aanvulling op je studie van de Bijbel. Is het je wel eens opgevallen dat alle Apostelen in de Bijbel een goede kennis hadden van Gods Woord en die regelmatig citeren?

3. De Bijbel is Gods Woord en daarin staan vele beloften aan ons. Als we van God houden, willen we dan niet alleen Zijn beloften lezen, maar ook kennen en herinneren als we alleen zijn en te strijden hebben met ontmoediging, boosheid, verleiding of angst (2 Petrus 1:4), zodat we daar kracht uit kunnen putten.

4. In onze geseculariseerde wereld heeft iedereen wel een oppervlakkige mening over God en de Bijbel en men wil ons die vaak opdringen. Juist dan is het van belang dat we ons geloof kunnen onderbouwen aan de hand van Bijbelteksten en dat kan alleen als we die paraat in ons hoofd hebben. Het komt namelijk erg ongeloofwaardig over als je tijdens zo'n discussie zegt “Ik ben het er niet mee eens, wacht even, dan zal ik opzoeken waarom ik er het niet mee eens ben”. Als je je geloof wil verdedigen dan is goede kennis van de Bijbel noodzakelijk en het uit je hoofd kennen van (belangrijke) Bijbelgedeelten is dan een pré.

5. Hoe meer Bijbelteksten je hebt geleerd des te meer Bijbelvaster zul je worden, je kunt steeds meer zaken toetsen en zo leren onderscheiden wat er niet toe doet. Niet alleen de wereld confronteert je voortdurend met on-Bijbelse meningen (cf. Joh. 8:44; 1 Joh. 5:19), maar ook veel (valse) medechristenen komen vaak met on-Bijbelse uitleggingen. Hoe beter je Gods Woord kent, hoe bekwamer je hiermee kan omgaan (2 Tim. 2:15), omdat je in staat bent om te onderscheiden wat zij zeggen en wat in de Bijbel staat.

6. Als je iemand tegenkomt die het moeilijk heeft dan kun je die tot een bemoediging zijn door direct een passende tekst aan te halen (en niet door pas later, na veel zoeken die door te geven). Het op zo'n moment paraat hebben van een passende Bijbeltekst is een vorm van liefde voor die ander.

7. Los van bovengenoemde argumenten is er ook nog een ander bijkomend voordeel. Volgens onderzoeken hebben mensen die veel lezen en grote stukken tekst uit hun hoofd kennen minder kans om later dementerend te zijn. Ook blijkt uit deze onderzoeken dat deze mensen vaak evenwichtiger overkomen en daardoor beter zich in de maatschappij kunnen weren.

Een volgende keer zullen we ingaan op een methode hoe je grotere gedeelten uit de Bijbel uit je hoofd kan leren.


Tags: Bijbelstudie
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin