‹ Hoe doe je BijbelstudieHoe doe je Bijbelstudie (3): Geslachtsregisters ›
Hoe doe je Bijbelstudie (2)
Gepubliceerd op 04-02-2015

Dit artikel is onderdeel van een kleine serie hoe je de Bijbel systematisch kan bestuderen, eerder is behandeld:

De vorige keer hadden we behandeld hoe je poëtische gedeelten kan bestuderen en toen werd al vermeld dat in de Bijbel ook veel verhalende gedeelten staan. Daar willen we deze keer dieper op ingaan en dat doen we aan de hand van Genesis 22 (zie ook onze eerdere studie hierover).

In dit hoofdstuk zien we de typische Hebreeuwse verhaaltrant terug, en kan in principe geheel op zichzelf gelezen worden.

Altijd is het belangrijk om te weten waar het verhaal zich afspeelt. In dit hoofdstuk is dat in het begin lastig te bepalen, omdat we dat in vs. 33 van het vorige hoofdstuk hadden kunnen lezen (nl. Beersheba). Het is dus belangrijk om soms ook eerst de voorgaande hoofdstukken te lezen om deze vraag te beantwoorden. In dit kader is het ook belangrijk om te weten waar Moriah lag (vs. 2 en 4, drie dagreizen van Beersheba) en een goede kaart van het gebied geeft dan inzicht waar het zich afspeelt.

Een tweede punt is wie de hoofdpersonen zijn in het verhaal, God die de opdracht geeft, Abraham die gehoorzaamd, Izak die gewillig meegaat. Maar denk ook aan wie de Engel van de Heer is, of kunnen we achterhalen wie de knechten zijn.

Een derde punt is dat we begrijpen wat er gebeurd, in eerste instantie lijkt het alsof er een opeenvolging van acties zijn, maar na het hele hoofdstuk gelezen te hebben ontdekken we dat God Abraham op de proef stelt, Abraham gehoorzaamd en alle voorbereidingen worden in detail verteld. Bijna aan het einde zien we dat, bijna afgeraffeld, de clue van het verhaal komt. Dit is normaal in de Hebreeuwse verhaaltrant en het is belangrijk om uit alles wat eerder gebeurde het slot te begrijpen.

Een vierde punt is dat we ontdekken welke kernwoorden aanwezig zijn, in dit gedeelte is het "opgaan naar het offer", we zien dit niet alleen terug in het Hebreeuwse woord voor brandoffer (letterlijk "opgangsoffer"), maar we zien het ook in verschillende verzen, bv. vs. 2 ga heen, vs. 3 en Abraham ging heen, vs. 5 en wij zullen gaan, vss. 6, 8, 19 zij gingen beiden, vs. 9 zij kwamen, en misschien iets minder duidelijk vs. 9 Abraham legde hem op het altaar. Er zijn nog meer kernwoorden, Abraham's "Zie, [hier] ben ik!"

Een vijfde punt zijn de waarom vragen zoals: Waarom neemt Abraham hout en vuur mee? (vs. 3 en 7) Waarom vraagt God om een mensenoffer (vs. 2) Dit zijn soms kennisvragen we moeten in het eerste geval iets van de leefomstandigheden uit die tijd weten en hoe het land eruit zag, terwijl bij de tweede vraag we in de Bijbel moeten zoeken naar waar nog meer mensenoffers voorkomen of wat God over mensenoffers zegt.

Het is dus belangrijk dat als je een verhaal leest, je de waar, wie, wat, welke en waarom vragen stelt om te begrijpen waar het verhaal over gaat.

Wordt vervolgd...


Tags: Bijbelstudie, Genesis
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij