‹ Twee regeringsjaren van SaulMargarita moet Blijven! ›
Wat is bekering?
Gepubliceerd op 12-08-2015

Een term die in bijna alle religies voorkomt is bekering en nu er veel vluchtelingen zijn is het ook voor de Nederlandse overheid een hot item geworden wat daarmee wordt bedoeld en wat het inhoud. In het kort kunnen we stellen dat "Bekering is het overgaan of doen overgaan tot een andere godsdienst" (zie hier voor een uitgebreidere definitie). Men gaat dus als atheïst of aanhanger van een willekeurige religie over naar een andere religie omdat men blijkbaar die voor waarheid ziet. Ik wil hier alleen ingaan op bekering tot het christendom.

Zowel vroeger als nu waren mensen aanhanger van het christendom of jodendom, maar zonder echt praktiserend bezig te zijn. Bekering wordt dan ook wel gebruikt als een oproep aan personen die al gelovig zijn, om hun leven in orde te brengen met de Bijbel en zich af te keren van verkeerde praktijken. In Lukas 15:10 valt te lezen: "Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt." Ook van Petrus lezen we dat deze de mensen oproept om zich te bekeren (Handelingen 2:37-39) en een zelfde oproep zien we bij Johannes de Doper (Matteüs 3:1-3).

Toetsing

Nu kan iedereen wel zeggen dat hij of zij christen is geworden en vooral bij vluchtelingen die asiel aanvragen zien we regelmatig dat zij van een andere godsdienst overgaan naar het christendom. Een reden hiervoor is dat het christendom de meest vervolgde religie is in de wereld, dus als christen kan je dan wel eens meer geluk hebben om een verblijfsvergunning te krijgen dan als wanneer je atheïst of aanhanger blijft van een andere religie. Terwijl de kerken meestal al blij zijn dat iemand zich aansluit bij hun genootschap en zich daarbij beperken tot soms een officiële belijdenis van de persoon en verder niet navragen of de desbetreffende persoon wel daadwerkelijk een leven gaat leiden of leidt overeenkomstig Bijbelse regels, zal de IND vaak verder doorvragen. Zij zullen vragen naar dooppapieren, akte van belijdenis en misschien het aantonen of men regelmatig naar de kerk gaat.

Gaan we er vanuit dat de persoon al in land van herkomst christen was, dan zal zo'n medewerker van de IND al direct op problemen stuiten. Want als christenen in zo'n land worden vervolgd dan zal het weinig zin hebben om naar dit soort papieren te vragen, zelfs het verifiëren of de dominee of voorganger van de kerk waar de asielaanvrager vroeger heenging is zeer lastig, omdat deze vaak zelf ondergedoken is en als de IND daar ter plekke al navraag zou doen dan is de kans zeer groot dat met groot wantrouwen naar zo'n medewerker wordt gekeken (Lees bijvoorbeeld mijn artikel Wantrouw uw broeders en zusters).

Criteria

Om dan ook te beoordelen of iemand daadwerkelijk christen is, zal men dan ook niet zozeer naar het moment van zijn bekering moeten kijken, maar eerder of hij daadwerkelijk ook als een christen leeft. Heeft hij een zekere kennis van de Bijbel, gaat hij regelmatig om met andere christenen en bezoekt hij regelmatig de kerk. Kan hij vertellen wat zijn geloof inhoudt.

Nu is het grote probleem voor veel asielzoekers dat een medewerker van het IND niet zelf een christen hoeft te zijn en we moeten ons afvragen of zo'n medewerker zelf wel genoeg kennis heeft. Een ondervrager van de IND zal vragen stellen, wat iemand gelooft en zal daar zo nodig op doorvragen. Maar het gevaar is dat deze medewerker gemakkelijk veel te ver hierin kan gaan, alsof asielzoeker moet weten waarom hij protestant is en geen katholiek, wat het onderscheid is tussen de verschillende (Nederlandse) kerkgenootschappen, of dat de persoon Bijbelteksten kan citeren, etc. Daarbij vergetend dat in vervolgde landen met niet gemakkelijk over een Bijbel kan beschikken en de kennis van Bijbelteksten soms minimaal is. Dominee Arjan Plaisier heeft dan ook wel eens gesteld "Ik ben bang dat er massa’s leden van de Protestantse Kerk voor dergelijke examenvragen zouden zakken, en dat we, als we de criteria die soms door de IND worden gehanteerd, duizenden leden uit onze registers zouden moeten schrappen".

Het is voor de medewerkers van de IND enorm moeilijk om tussen de vele verhalen die ze dagelijks horen, de fake-verhalen eruit te filteren, maar ik denk ook dat ze moeten begrijpen dat iedere echte christen anders in elkaar zit, de een zal veel kennis hebben over het christendom, maar de meesten zullen maar weinig kennis hebben. Het is dan ook naar mijn mening veel belangrijker om te controleren of iemand zichtbaar christen is. Praktiseert hij zijn geloof, gaat de asielzoeker naar de kerk, leest hij de Bijbel, of is hij evangeliserend bezig (zowel in het asielcentrum als daarbuiten). Zijn er getuigenissen hiervan over de persoon door andere gelovigen? Dus de eigenlijke vraag moet zijn "gedraagt iemand zich als een christen", dat zijn betere vragen of iemand Rooms Katholiek is of Protestant, of dat iemand de Bijbelboeken kan opnoemen.

Verder is het ook niet zo belangrijk of een asielzoeker die in zijn land van herkomst naar een andere type kerk ging dan nu in Nederland. of zoals ik in een uitspraak las "het Russisch orthodoxe geloof – de geloofsrichting waartoe zij in haar land van herkomst behoorde – is bekeerd tot de gereformeerde protestants-christelijke geloofsrichting, in verband waarmee zij zich heeft aangesloten bij de gereformeerde kerk...". Het zijn namelijk helemaal geen andere geloven, beiden hangen het christendom aan en omdat de Russisch-Orthodoxe kerk nu eenmaal in Nederland minder vertegenwoordigd is dan andere kerken, is het heel logisch dat een echte christen op zoek gaat naar een kerk die dicht bij hem in de buurt is. Dat hij daar met andere christenen in contact komt, ook al zullen die misschien in kleine details een andere mening hebben. Voor een echte christen is het veel belangrijker dat hij optrekt met andere christenen, door hen wordt opgebouwd en samen met hen uit de Bijbel leest.

Iemand bekeert zich tot God en Jezus, zoals ook in de Bijbel wordt opgeroepen, en niet tot een bepaald kerkgenootschap. Op zijn hoogst zal deze persoon daarna naar een kerkgenootschap gaan waar hij verder opgebouwd kan worden.


Tags: Asielzoekers, Bekering, Christendom
Gerelateerde onderwerpen: Bekering, Christendom

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken