‹ Margarita moet Blijven!Christenvervolging in Oezbekistan ›
Het eind in zicht?
Gepubliceerd op 17-08-2015

4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

6 Je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe dat je je niet laat overschreeuwen, want al [die] dingen moeten gebeuren, maar nog is dat niet het einde.

7 Want volk zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen zijn in allerlei plaatsen.

8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

9 Dan zullen zij je overleveren aan verdrukking en zullen je doden en je zult gehaat worden door alle volken omwille van Mijn Naam.

10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

11 En veel valse profeten zullen opstaan en zullen er velen misleiden.

12 En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zodat de liefde van velen zal verkillen.

13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal gered worden.

14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Matthëus 24:4-14 (AB-vertaling)

Bijna aan het einde van Jezus bediening op aarde geeft hij deze kleine maar zeer bekende redevoering aan zijn discipelen. Hoewel de meeste theologen ervan uitgaan dat deze redevoering slaat op de verwoesting van Jeruzalem die een dertigtal jaren later plaatsvond, kunnen we geen van allen ontkennen dat er ook duidelijk een profetische boodschap inzit en velen zullen het zeker met me eens zijn dat het beschrevene zeker op onze periode slaat.

Oorlogen en natuurrampen

Nog nooit zijn er zoveel oorlogen geweest als tegenwoordig en nog nooit waren deze zo gecompliceerd want konden we bij vroegere oorlogen nog spreken van landen die met elkaar in conflict waren, tegenwoordig zijn daar ook vele groeperingen bij gekomen die niet alleen met elkaar vechten maar ook tegen bestaande landen. We hoeven maar te kijken naar Irak en Syrië, maar denk ook nog even aan de Arabische lente.

Door deze oorlogen en de vele natuurrampen van de afgelopen jaren lijden op veel plaatsen mensen honger, woeden beruchte oorlogsziekten als cholera en tyfus. Niet voor niets zijn de vele hulporganisaties booming business en hier in het Westen is zelfs sprake van gelatenheid als er weer eens een spotje op de televisie komt voor weer een nieuwe actie.

Christenvervolging

De afgelopen eeuwen zijn heel wat christenen vervolgd, vele van hen vluchtten naar andere landen en werden daar meestal liefdevol ontvangen en opgenomen. Nu is de christenvervolging tot een hoogtepunt gekomen, volgens schattingen worden meer dan 100 miljoen christenen in meer of mindere mate vervolgd en in sommige regio's zal binnen enkele jaren alle christenen, die niet konden vluchten, uitgeroeid zijn. Natuurlijk er zijn ook andere groepen mensen die door het oorlogsgeweld op de vlucht zijn geslagen en vooral van die horen we veel op het nieuws. Van christenen horen we het minder vaak en de enkele keer worden we er weer bij bepaald zoals afgelopen zaterdag toen op veel plaatsen in Nederland de klokken van de kerken een alarmsignaal lieten horen.

Verharding

En dan zien we meteen dat de Westerse mens is verhard, ze ergerden zich dat deze klokken werden geluid, het verstoorde hun mooie zonnige zaterdag. De algemene reactie is dat christelijke asielzoekers zo snel mogelijk moeten oprotten naar eigen land, dat ze daar afgeslacht worden denkt men niet aan. Zij vinden dat de IND nog meer van deze vluchtelingen terug moeten sturen en schromen er niet voor om eventueel ze zelf aan te geven. Dat dit extreme proporties heeft aangenomen blijkt uit het feit dat van de week de IND zelfs met de Spaanse Inquisitie werd vergeleken, reden was de absurditeit dat als een gevluchte christen hier in Nederland zich aansluit bij een kerk van een andere denominatie dit als bekering tot een ander geloof wordt gezien en dit zwaarder telt dan het feit dat ze gevangengenomen, afgeslacht of vermoord worden in het land van herkomst omdat ze christen zijn, van wat voor soort denominatie dan ook.

Onwetendheid

Je zou het onwetendheid van de IND kunnen noemen, en waarschijnlijk is dat ook het geval, want de laatste tijd zien we steeds meer "christelijke" groeperingen verschijnen. Groeperingen die "rechtstreeks" net God in verbinding staan en betogen dat de andere kerken het bij het verkeerde eind hebben, of zelfs menen dat hun voorganger Jezus zelf is, of pretenderen dat er in de Bijbel in heel andere boodschap staat. Mensen die zich vasthouden aan wat in de Bijbel staat worden belachelijk gemaakt, zijn conservatief of orthodox, maar in ieder geval zijn het extremistische gevaarlijke gekken waar je voor moet oppassen.

Het einde?

Toch is het vreemd dat 2000 jaar geleden Jezus hier al voor waarschuwde, en eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd dat deze ouderwetse christenen deze woorden van Jezus uit de Bijbel ter harte nemen. Ze zijn gewaarschuwd, weten dat ze als christen gevaar lopen als ze niet toegeven aan de (post)moderne secularisatie. Deze christenen weten dat ze vermoord kunnen worden als ze blijven in hun land, en weten dat als ze vluchten ze weer teruggestuurd kunnen worden. Zijn ze bang? Nee, juist hierdoor wordt hun geloof sterker, hebben ze meer vertrouwen in God. Voor hun is deze moeilijke periode maar een tijdelijk ongemak, want ze hebben zekerheid wat hun toekomst is. Voor deze christenen geldt "Want het leven is mij Christus en het sterven is winst." (Fil. 1:21), voor hen is dit alles slechts het begin.


Tags: Christenvervolging, Eindtijd, Oorlog, Ziekte
Gerelateerde onderwerpen: Christenvervolging, Eindtijd, Oorlog, Ziekte

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech