‹ Margarita's vriendengroep doet oproep aan staatssecretaris DijkhoffBijbelquiz (266) ›
Tall el-Hammam is Sodom?
Gepubliceerd op 16-10-2015

Tall el-Hammam

De afgelopen decennia is meermalen in het nieuws gekomen dat Sodom gevonden is en dat het om Tall el-Hammam zou gaan en ook de laatste dagen lezen we dit weer in de diverse media. Een van de redenen van deze identificatie is dat de onderzoekers (Tall el-Hammam Excavation Project) zich baseren op de teksten in Gen. 13-19 (cf. Gen. 13:10: "En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was..." HSV), waarbij men er dan vanuit gaat dat met kikar ("vlakte") de Jordaanvallei wordt bedoeld en de koran (Qur'an VIII.7.84; XII.11.82; XIV.15.61-79; XIX.25.40; XX.29.40). Verder is een argument dat Tall el-Hammam aan de belangrijkste handelsroutes lag en zich aan de oostelijke kant van de Jordaan bevindt.

Echter er zijn een aantal argumenten die deze locatie tegenspreken.

1) Ook al lezen we dat Lot in eerste instantie naar het oostelijk gedeelte van de Jordaan trok en in diverse steden woonde tot hij zijn tenten bij Sodom neerzette (Gen. 13:12), wat impliceert dat hij behoorlijk had gereisd en dus niet noodzakelijk meer in de Jordaanvlakte aanwezig was.

2) Deze kikar kan slaan op een gebied tot noordelijk bij Sukkoth (1 Kon. 7:46), zeker als het niet in combinatie met de Jordaan wordt genoemd (Gen. 19:17, 28; 2 Sam. 18:23).

3) In de Bijbel zien we dat Sodom ligt in het Siddimdal bij de Dode Zee. Siddim betekent zoiets als "kalk, krijt" ("zout" LXX) wat meer overeenkomt met het zuidelijke gedeelte van de Dode Zee, omdat zich daar ook de zinkgaten bevinden (Gen. 14:10). Ook klopt deze zuidelijke omgeving beter met veel andere Bijbelteksten die gaan over het vernietigde gebied (Deut. 29:23, Jes. 13:19-20, Jer. 49:18, 50:40; Sef. 2:9) en met de latere oorlog tussen Juda en Edom te Zair (=Zoar 2 Kon. 8:21).

4) Tot slot is ook de specifieke woordkeus voor de vernietiging van Sodom en omliggende steden, shachet "vernietigen" en hafach "omkeren" (Gen. 19:29), belangrijk omdat het de kans bijzonder klein maakt dat van een opgegraven stad, ongeacht in het noordelijk of zuidelijk gedeelte, nog veel te vinden is. Van Tall el-Hammam zijn namelijk grote delen van de fundamenten van huizen en muren gevonden, wat bij zo'n omkering niet mogelijk is.

Meer informatie over Sodom op onze website.


Tags: Archeologie, Atlas, Sodom
Gerelateerde onderwerpen: Archeologie, Atlas, Sodom

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin