‹ Updates WebsiteBijbel zonder een einde ›
Gebed voor de overheid
Gepubliceerd op 25-11-2015

In de meeste christelijke kerkgenootschappen en Joodse synagoges wordt wekelijks gebeden voor de overheid. Juist in een tijd van grote onrust is dit van belang, Paulus roept Timotheüs dan ook op om dit te doen "Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker" (1 Tim. 2:1-3). Bij mij kwam dan ook de vraag op of dit standaard gebeden zijn, of dat in een dienst dit alleen bij name werd genoemd. Na wat zoeken blijkt dat er inderdaad standaard gebeden zijn, waarvan ik er hier twee geef.

Zo is er in de Protestantse kerk het volgende gebed:

 1. O Heer Jezus,

  voor machtige mensen op aarde bidden wij,

  zegen allen die uw vrede stichten,

  die de muren van haat omver halen

  en breng ons bijeen

  met de open armen van uw kruis,

  zodat alle volkeren van de wereld

  gelukkig kunnen samenleven. Amen.

 2. God, bron van gerechtigheid,

  zegen allen die macht en verantwoordelijkheid dragen

  in ons land,

  dat zij hun ambt uitoefenen

  in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid,

  dat zij ons volk getrouw dienen

  en het welzijn van allen bevorderen.

  Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Terwijl in de Joodse synagoges het volgende gebed wordt gehouden:

Hij die hulp verleent aan de koningen en heerschappij aan de vorsten en Wiens rijk een rijk van alle eeuwen is; die Zijn dienaar David verlost heeft van het moordend zwaard, die in de zee een weg en in de machtige wateren een pad gebaand heeft. Hij moge zegenen en behoeden, bewaren en helpen, verheffen en verhogen en hoger en hoger doen stijgen:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en zijn koninklijke gemalin; de doorluchtige Prinses van Oranje en de andere doorluchtige prinsessen, zijn dochters; de meest doorluchtige prinses, mevrouw zijn moeder; alle nakomelingen van het Koninklijk Huis van Oranje - Nassau; de geachte afgevaardigden die samenwerken in het bestuur van dit land en de edelachtbare Heren, Burgemeester en Wethouders van deze stad Amsterdam.

De Koning aller Koningen beware hen in Zijn barmhartigheid en doe hen leven, en beschutte hen tegen alle onheil en schade. De Koning aller koningen doe hun geluksster stijgen in Zijn barmhartigheid, en mogen zij de dagen hunner regering verlengen. De Koning aller koningen in Zijn barmhartigheid, moge het hun hart en het hart van al hun raadslieden en aanzienlijken ingeven om ons en al onze broeders in Israël welwillend te behandelen. In hun dagen en in onze dagen moge Jehoeda geholpen worden en Israël in veiligheid bestaan, en voor Tsion de verlosser komen. Zo moge het welgevallig zijn, en laten wij daarop zeggen: Amen.

Hierbij is het schuingedrukte afhankelijk van wie op dat moment regeert en waar het wordt gehouden.

Verdere achtergrondinformatie is hier te vinden.


Tags: bidden, Christendom, Jodendom, Politiek
Gerelateerde onderwerpen: Bidden, Christendom, Jodendom, Politiek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin