‹ Bijbelquiz (272)Interlineaire interpretaties ›
Recensie “Een toelichting op de brief aan de Galaten” (David Pawson)
Gepubliceerd op 22-12-2015

Pawson (1930) is binnen evangelische kringen een bekende spreker en schrijver uit Engeland, die al verschillende boeken op zijn naam heeft staan. Enkele jaren geleden verscheen Sleutels tot de Bijbel en nu verschijnen er enkele toelichtingen op Bijbelboeken (in de serie Unlocking the New Testament). Hoewel afkomstig uit een geslacht van boeren, besloot hij theologie te gaan studeren en is hij jarenlang voorganger geweest. In 1979 is hij begonnen met een wereldwijze bediening als bijbelleraar. Pawson is te karakteriseren als een compromisloze spreker die zegt waar het op staat vanuit een evangelisch/charismatisch standpunt.

Het meeste recente werk van Pawson dat in het Nederlands is verschenen is Een toelichting op de brief aan de Galaten. Dit boek is een bewerking van een aantal lezingen over hetzelfde Bijbelboek, waar Pawson zich direct aan het begin van zijn boek voor verantwoord. Dat is goed, want je merkt dat het een weergave is van een aantal lezingen. Hierdoor is de stijl soms wat wijdlopig en zijn er soms wat herhalingen. Over het algemeen is dat overigens niet storend.

De kracht, en toch ook een beetje de zwakte, van het boek zit in Pawsons manier van hervertellen. Paulus is niet altijd makkelijk te volgen, met zijn lange zinnen en soms complexe argumentaties. Pawson weet dit regelmatig treffend te parafraseren waardoor hij dan de essentie goed verwoord en de tekst begrijpelijker wordt. Wat ik jammer vond is dat hij hier soms wat in bleef hangen en bleef parafraseren, terwijl het mij wel duidelijk was.

Een ander sterk punt in het boek zijn de voorbeelden die Pawson gebruikt om teksten te verduidelijken. Voorbeelden uit het gewone leven die mij regelmatig aanspraken. Zo verduidelijkt hij het principe van de wet overtreden met een voorbeeld van iemand die wordt aangehouden na een rood licht genegeerd te hebben, die aangeeft voor de andere lichten wel gestopt te zijn. Als je een rood stoplicht negeert, overtreed je de wet (24/25).

Pawson is scherp in het boek en zet de wet duidelijk tegenover genade. Hier gaat hij uitgebreid op in. Ik vroeg me soms af of Pawson op de hoogte is van de New Perspective on Paul, waar theologen als N.T. Wright en E.P. Sanders onder andere beargumenteren dat Paulus’ houding tegenover de wet veel milder was. Niettemin is Paulus in Galaten zelf ook erg scherp, en begrijpelijk, want de Galaten lijken de genade uit het oog verloren te zijn.

Het is echt een toelichting en geen commentaar. Pawson gaat eigenlijk direct in op de tekst, en stelt weinig voorvragen (auteurschap, datering etc.). Er is eigenlijk geen gesprek met andere commentaren op Galaten, wat ik soms wel jammer vond. Het is echt alleen de mening van Pawson, terwijl waardevol kan zijn om breder naar de tekst te kijken. Als aan anderen wordt gerefereerd, wordt niet aan een werk gerefereerd en meestal worden er ook geen namen genoemd waardoor het niet te verifiëren is.

Als je het boek echter benadert als een toelichting valt deze kritiek misschien ook wel mee. Het is Pawsons toelichting, en hij roept ook zelf ook op om deze te toetsen. Pawson gaat redelijk systematisch door de tekst heen. Hoewel ik een verantwoording miste van de indeling, leek de gekozen indeling me logisch. Hij volgt de tekst, hoewel ik soms even kwijt was op welk vers hij nu precies doelde. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat het eigenlijk lezingen waren.

Pawson stelt in het boek scherp dat we niet moeten proberen wetten te houden om gered te worden. Of het nu gaat om besnijdenis of eten met heidenen is, zoals Paulus benoemt, of wetten die we nu in de kerken bedacht hebben. Alles is terug te brengen tot het kruis en de genade van God. Daartegenover staat dat we niet moeten doorschieten in losbandigheid, waar Paulus ook tegen waarschuwt. Het gaat er om niet de werken van het vlees, maar de van de Geest uit te dragen. Die balans vinden is een uitdaging, het boek bevat voldoende stof tot nadenken hierover.

Ik ben over het algemeen tevreden over het boek. Ik vraag me wel of het boek niet wat aan kracht heeft ingeboet door de lezing niet meer om te zetten naar een als boek geschreven tekst. Er hadden wat mij betreft wat herhalingen uit gemogen en misschien wat minder parafrases gebruikt mogen worden. Los hiervan is het inhoudelijk een sterk boek waardoor je een beter inzicht krijgt van Galaten, maar ook geprikkeld wordt om naar je eigen leven te kijken. Dat lijkt me zeer waardevol, vooral omdat dit vanuit een duidelijk Bijbelse basis gebeurt.

Marc Volgers

WEGGEEFACTIE

Van Stichting Opwekking mag ik één exemplaar weggeven! Stuur een mailtje naar marc@gloriaenkyrie.nl voor 10 januari om kans te maken.

N.a.v.

David Pawson – Een toelichting op de brief aan de Galaten

ISBN 978-90-5969-378-4

Verkoopprijs €17,95

www.opwekking.nl/galaten

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/isbn?9789059693784


Tags: Galaten, Gastschrijvers, Recensie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij