‹ Openbaring 12 teken (23 september 2017)Daniel Matson “Israël: Het Handschrift aan de hemel” ›
De nieuwe prediker
Gepubliceerd op 08-06-2017

Ze waren allemaal ervan op de hoogte, in het land was een nieuwe prediker gekomen die veel mensen trok en misschien om die reden wel een gevaar voor de gevestigde orde was. Om die reden hadden alle dominees, predikanten en theologen uit het hele land besloten om naar het huis van deze nieuwe prediker te gaan om hem aan de tand te voelen. Toen de eersten bij hem aanklopten, werden ze vriendelijk ontvangen en al gauw kwamen er meer en meer zodat het hele huis vol zat en er echt niemand meer bij kon. Met al deze vrome mensen ging er toch wel een verlammende werking vanuit, want het was net een soort synode waar over moeilijke dingen wordt gesproken. Maar deze nieuwe man had er absoluut geen problemen mee en gaf al gauw onderwijs aan deze geleerde mannen en beantwoorde alle vragen die ze maar konden stellen.

Buiten stonden bij de deur, die gemakshalve open was gelaten zodat er toch nog wat frisse lucht in kon, vier eenvoudige kerkgangers die een zwaar zieke kennis bij zich hadden. Maar helaas voor hen konden ze niet bij de nieuwe prediker komen, omdat al die dominees, predikanten en theologen het hen, eenvoudige niet gestudeerde kerkgangers, beletten om naar binnen te gaan. Als ze iets van het geloof wilden weten, dan konden ze netjes op zondag hun diensten bijwonen en het was absoluut niet nodig om een nieuwlichter bij zijn eigen huis lastig te vallen. Uiteindelijk het is al vervelend genoeg als een kerkganger al de dominee van zijn eigen kerk lastig valt, laat staan als dat gebeurt bij anderen.

De vier kerkgangers gingen, toen ze zagen dat ze niet naar binnen konden, helemaal uit hun dak. Ze vroegen zich af hoe ze die theologische blokkade konden doorbreken met hun eenvoudige geloof. Uiteindelijk besloten ze via een trap het dak op te gaan, en daar gingen ze een gat hakken in het dak. Het zwaar theologische geschut dacht toen ze het zagen, dit is pas een testcase voor die nieuwlichter. Het is leuk als hij allemaal mooie woorden heeft, maar eens zien hoe hij reageert als die fans van hem zelfs zijn huis afbreken.

Tot grote verwondering van alle aanwezige dominees en theologen, ging die nieuwe prediker helemaal niet uit zijn dak toen hij zag dat de fans zijn huis verruïneerden. Ontzet hoorden ze dat hij alle theologische normen en waarden opzij zette en tegen de zieke metgezel van die vandalen zei dat vanwege het geloof van zijn vrienden zijn zonden waren vergeven. Toen ze dat hoorden leek het of ze het in Keulen hoorden donderen, wat een absurditeit. De theologie heeft er jaren, nee eeuwen over gedaan om de kerkgangers duidelijk te maken dat ze door en door slecht zijn en dat vergeving van zonden alleen met veel geld en vooral met een zeer ingetogen leven in heel uitzonderlijke  situaties mogelijk is. En nu gooit die nieuwlichter dat in een keer ten grabbel, geen wonder dat er zo'n grote kerkverlating is.

De nieuwe prediker zag dat zijn bezoekers op de theologische  barricaden gingen staan, en vroeg wat is makkelijker iemands zonden vergeven of zo'n persoon genezen. En toen zagen al deze hoogwaardige bekleders van de kerk dat die zieke man zomaar opstond. Vreselijk, hoe kun je zoiets nou doen, zolang hij ziek was had je tenminste nog een reden om hem op zijn zondige staat te wijzen tijdens het jaarlijkse huisbezoek, maar nu hij gezond is wat kon je nog tegen hem zeggen. Een voor een gingen ze weer terug naar hun eigen huizen, vol verontwaardiging tegen elkaar zeggend dat ze nog nooit zoiets hadden beleefd.

Benieuwd wie deze nieuwe prediker was? Lees Markus 2 en Lukas 5 er maar op na.


Tags: Geloof, Lukas, Markus, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Geloof, Lukas, Markus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel