‹ Christenen in het getto van WarschauLivius Nieuwsbrief - Januari 2019 ›
De donkere zijde van kerst
Gepubliceerd op 26-12-2018

Een allegorie

Het was een flinke tegenslag dat hij was gekomen, mijn miserabele hoogheid” merkte de jonge demon schichtig op.

Woedend reageerde de aangesprokene “Je hoeft het me niet nog eens in te wrijven, misbaksel”,

Maar wat kunnen we ertegen doen?” ging de jonge demon aarzelend verder.

Makkelijk, mensen zijn zo eenvoudig te misleiden” antwoordde de hoofddemon “voeg wat smeuïge details toe en ze zullen verrukt zijn”.  Even dacht hij na en zei “We maken er een midwinterfeest van”.

Maar het is toch geen midwinterfeest, de zonnewende is toch veel eerder?” vroeg de jonge demon verbaasd.

Dat weten de mensen toch niet, ze zullen het joelend aanvaarden”.

Ah, u wilt het verbinden met het Germaanse Yule-feest?” merkte de jonge demon opgewonden op.

Goed idee, dat voegen we eraan toe” sprak de hoofddemon “en laten we dan meteen ook zo’n kerstboom erbij doen, dat is gezellig”.

De twee gingen aan het werk en genoten intens dat die domme mensen hun misleidende ideeën klakkeloos aanvaarden.

De jonge demon ging naar de letterkundige Herman en liet hem allerlei losse teksten zien, waaronder een oude almanak waar halverwege over het zonnewendefeest werd gesproken en dat tientallen pagina’s verder over kerst werd gesproken. Legde hem uit dat omdat het in hetzelfde boek stond het wel met elkaar te maken moest hebben. Omdat Herman moeite had met Arabische teksten hielp de jonge demon hem behulpzaam met een eigen vertaling van een ander boek en waarna duidelijk bleek dat kerst te maken had met een zonnewendefeest.

Ondertussen stond de leider van de jonge demon ook niet stil, want hij ging naar Alex de predikant die het nog steeds niet kon verkroppen dat de Rooms Katholieke kerk in zijn plaats zo groot was en dat bij hem in de kerk zo weinig mensen kwamen. Vertelde hem over allerlei opgravingen en dat de archeologen hadden ontdekt dat Semiramis de moeder was van Nimrod en later zelfs met hem trouwde. Even keek Alex nog bedenkelijk, vroeg voor de zekerheid nog dat die Nimrod toch veel eerder leefde. Natuurlijk antwoordde de hoofddemon, daarom is het zo afgodisch dat die Roomse Papen hem vereren. Opgetogen keek Alex naar de hoofddemon, zo had hij het nog niet bekeken en begon gretig de nieuwe opgedane kennis te schrijven in zijn boek. De hoofddemon zorgde dat het boek werd uitgegeven en dat het goed verkocht.

Niet lang daarna las een zekere Adolf Hitler de boeken van Alex en Herman, wist dat wat ze zeiden klopte omdat het met zijn eigen ideeën overeenkwam. Met zijn politieke ambities zag hij het als zijn taak om kerst weer terug te vormen naar wat het in zijn ogen ooit was geweest. Zorgde dat de liederen werden veranderd. Luisterde naar het ontroerende verhaal hoe een dappere soldaat die het kind van een vrouw, die hij net had gedood, in zijn broodtrommel duwde en deze afleverde bij een houthakker die ontroerd voor zoveel liefde de baby neerlegde in zijn stal waar de baby niet veel later stierf van de kou. Samen met de soldaat viel de houthakker gulzig aan op het kerstdiner. Met nog tranen in zijn ogen van dit schitterende verhaal ondertekende Adolf het bevel van de Endlösung.

De jaren verstreken en zoals de hoofddemon had voorspeld tegen zijn leerling, de mensen namen het klakkeloos aan, dachten niet meer aan de ware reden van kerst. Uitbundig keken ze toe hoe de mensen ongezeglijker werden, niet meer zomaar de ware gebeurtenis van kerst aannamen. Genoten intens hoe christenen elkaar afmaakten omdat kerst een periode van vrede was.

De jonge demon keek trots naar zijn leermeester en merkte op dat ze goed werk hadden verricht. De hoofddemon knikte triomfantelijk.

Hierdoor aangemoedigd ging de jonge demon opgewonden verder met dat deze kerst gelukkig weer voorbij was en vroeg toen geïnteresseerd wat ze met Pasen gingen doen. Gestoken keek zijn leermeester hem vernietigend aan, vroeg scherp wat er met Pasen was.

Nou, weet u…” antwoordde de jonge demon nerveus “dat was die gebeurtenis dat u…

De jonge demon kon zijn zin niet afmaken, woedend als een briesende leeuw viel zijn leermeester hem aan.


Tags: Kerst
Gerelateerde onderwerpen: Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel