‹ Oliebollen in de Bijbel?Bijbelteksten met een luchtje ›
Lemuel
Gepubliceerd op 10-01-2022

In de Bijbel komen veel namen voor en sommigen kunnen behoorlijk raadselachtig zijn. Een van deze namen is van koning Lemuel en welke tweemaal in Spreuken (31:1, 4) voorkomt.

Wie was deze man en waarover was hij koning? Iets waar de geleerden zich flink over gebogen hebben de afgelopen eeuwen en met diverse verklaringen kwamen. De belangrijkste zullen we vandaag behandelen.

De betekenis van Lemuel is “voor God” en sommige geleerden denken dan ook dat het ook zo vertaald moet worden. We krijgen dan in Spreuken 31:1 de vertaling “De woorden die de koning zei omwille van God”. Echter deze vertaling gaat niet op voor vers 4 en waar het duidelijk een naam lijkt.

De meeste geleerden vatten het dan ook als een naam op en velen van hen denken dat het dan koning Salomo was. Dit omdat Spreuken aan hem wordt toegeschreven. Echter dit zou te makkelijk zijn, daar in vers 2 we driemaal het woordje “zoon” tegenkomen. Het vreemde hieraan is dat “zoon” in het Aramees is geschreven en niet in het Hebreeuws, dit zou kunnen duiden dat dit gedeelte van vrij late datum is. Mogelijk zelfs van tijdens of na de ballingschap. In dat geval kan het dus niet koning Salomo zijn geweest.

Er zijn dan ook geleerden en Bijbelvertalingen die het woordje “last” (SV, HSV), “raad” (NBV), “uitspraken” (NBV21), welke er direct na staat, willen opvatten als de naam van een land welke dan “Masa, Massa” zou heten (Naardense Bijbel). Echter waar dit land dan lag is dan weer onbekend en dan wordt het helemaal moeilijk om te bepalen wie dan deze koning Lemuel was.

We moeten dan ook constateren dat niet duidelijk is wie deze koning is geweest. Ondertussen mogen we wel constateren dat de boodschap (vs. 1-9) die door deze Lemuel wordt gegeven ook tegenwoordig nog uiterst actueel is. Koningen en politici mogen niet veel drinken omdat ze dan de wetgeving kunnen vergeten en daarmee de rechten van de verdrukten schenden (vs. 4-5). Veelmeer moeten koningen en politici het voor de weerlozen opnemen en hen beschermen (vs. 8) en rechtvaardig oordelen (vs. 9).


Tags: Lemuel
Gerelateerde onderwerpen: Lemuel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel