‹ LemuelEen dochter of zoon van … ›
Bijbelteksten met een luchtje
Gepubliceerd op 16-01-2022

Iedereen moet op zijn tijd zijn behoefte doen en zelfs in de Bijbel komen we deze dagelijkse bezigheid tegen. Tenminste… in de grondtekst komen we dit tegen, daar veel vertalingen daar toch wel moeite mee hebben en het vaak in een gekuiste vorm neerzetten om de lezers niet al te veel te choqueren dat ook in Bijbelse tijden mensen hun dagelijkse behoeften deden.

Als we bijvoorbeeld zoeken naar een toilet in een vertaling dan zullen we die niet snel terugvinden. Toch wordt deze terdege genoemd in de Bijbel (Mat. 15:17; Mark. 7:19 †), alleen zul je dan in de vertalingen moeten zoeken naar “heimelijkheid” (SV), “afzondering” (HSV), “de beerput” (NBV, NBV21), “het gemak” (WV95) of “de afvoer” (Naardense Bijbel).

Een ander voorbeeld zijn mannen en jongens die tegen muren plassen, dit is ook tegenwoordig een grote ergernis en dat men zoiets in Bijbelse tijden deed is dan ook ondenkbaar. Edoch, ook dit komen we meermalen tegen in de Bijbel (1 Sam. 25:22, 34; 1 Kon. 14:10; 16:11; 21:21; 2 Kon. 9:8 †) en niet geheel verwonderlijk is dat wederom door de meeste vertalers in gekuiste vorm vertaald: "dat mannelijk is" (SV), "iemand van het mannelijk geslacht" (NBV, NBV21), "één van al zijn zonen of knechten" (GNB96), "één man" (NBG51, HSV), "één manspersoon" (WV95), terwijl een uitzondering "een tegen-de-wand-pisser" (Naardense Bijbel) is.

Ook uitdrukkingen als ‘a piece of shit’ of ‘je bent een drol’ zullen we niet zo snel tegenkomen, laat staan dat iemand of iets een ‘schijter’ wordt genoemd. Toch werd ook dat in Bijbelse tijden dat gedaan en had men er toen beslist geen moeite mee om afgoden zo te noemen (Lev. 26:30; Deut. 29:17; 1 Kon. 15:12; 21:26; 2 Kon. 17:12; etc.). Degenen die de Statenvertaling lezen zullen de term drekgoden herkennen, echter in andere vertalingen kom je het tegen als “afgoden” (NBV, NBV21), “stinkgoden” (HSV) of “namaakgoden” (Naardense Bijbel).

Nu kunnen we dit als gezeik over strontzaken noemen, maar het is en blijft opvallend dat Bijbelvertalers van alle tijden een bepaalde gêne hebben om dit soort zaken letterlijk te vertalen. Alsof het lijkt dat lezers het te ordinair vinden of dat zoiets niet in een religieus boek mag staan. Maar toch lucht het op als we de zaken gewoon benoemen zoals ze zijn, zelfs als daar een luchtje aan zit.


Tags: Drekgoden, Latrine, Toilet, Muurplassers
Gerelateerde onderwerpen: Drekgoden, Latrine, Toilet, Muurplassers

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij