‹ Charles Lee Feinberg: De boodschap van Habakuk (3)
Geloofsvervolging door de Corona pandemie?
Gepubliceerd op 18-09-2021

De afgelopen twee jaar valt het me op dat grote getale christenen menen dat we nu zwaar vervolgd worden vanwege de overheidsmaatregelen rondom de pandemie. Vinden dat ze nu uitgestoten en gesmaad worden en maken zich daar flink boos om en kunnen het over niets anders hebben en gaan met iedereen (die het niet met hen eens is) in discussie en schromen daarbij niet om krachttermen te gebruiken waar de honden geen brood van lusten.

Nu gaat het er mij niet om of zij gelijk hebben of niet. Ook gaat het er mij niet om dat (ook) ik vraagtekens stel bij het huidige beleid van onze overheid. Waar het mij in deze wel om gaat is dat als deze christenen menen dat ze vervolgd worden ze niet blij zijn en staan te juichen dat deze vervolging hen nu overkomt.

Want dat is wel wat we lezen in de Bijbel: “Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten.” (Luk. 6:22-23; HSV)

Nergens in de Bijbel staat “zalig bent u als u discussieert” of “zalig als u de overheid uitscheldt”. Wel staat er “Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.” (Luk. 6:27-28; HSV)

Daarom bemoei ik me zo min mogelijk met dit soort discussies (ook al jeukt het bij mij vaak om dat wel te doen) en doe liever wat in de Bijbel staat opgedragen. Ik bid voor de overheid die deze moeilijke beslissingen maken (1 Tim. 2:1-3) en moet ik lijden, dan zal ik me daarin verheugen (1 Petr. 4:13).
Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij