‹ Toren of gewelf?
Drie vragen aan de christen die de Mozaïsche wet wil houden
Gepubliceerd op 03-10-2022

Steeds vaker komt het voor dat bepaalde groeperingen stellen en zelfs eisen dat we de Mozaïsche wet met al zijn bepalingen moeten gaan houden.

Het is dan ook belangrijk of het antwoord hierop dan overeen komt met het antwoord wat Mozes geeft in Deuteronomium 6:20-24 op de vraag "‭Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de ‭HEER‭, onze God, u heeft voorgehouden?" (vs. 20)

Vraag 1 Was jij of een van jouw voorouders, een slaaf in het Egypte van de Farao, en heeft God u met sterke hand bevrijd? (vs. 21)

Vraag 2 Was jij of een van jouw voorouders getuige dat God grote wonderen deed en onheil bracht over de Egyptenaren, Farao en zijn hof? (vs. 22)

Vraag 3 Heeft God jouw of een van jouw voorvaderen uit het land Egypte gehaald en gebracht naar het land dat Hij onder ede had beloofd aan jouw voorvaderen? (vs. 23)

Dit zijn de drie vragen die alle drie met ja beantwoord moet worden om onder het verbond van Mozes en Israël te vallen. Zie ook Handelingen 15 en 21:21ev.

Sommige willen natuurlijk deze vragen vergeestelijken en graag laten betrekken op de Nieuwtestamentische gelovige. Echter Mozes en de Bijbel laten hier geen ruimte over.


Tags: Mozes (wet)
Gerelateerde onderwerpen: Mozes (wet)

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs