Avdat

You are currently browsing articles tagged Avdat.

Melkweg

Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit.

Daniël 7:10 (Herziene Statenvertaling)

Vorige maand was ik op vakantie en op een avond waren we aan zee omdat we vermoedden dat het “lichten der zee” te zien was. Een fenomeen wat vaak te zien is als er een oosterwind is geweest en ontstaat doordat verschillende soorten zeeorganismen, zoals de zeevonk, het vermogen hebben om licht te produceren. Terwijl daarna in het donker terugliepen, gaat het oog automatisch omhoog naar de sterrenhemel en het meest imposante wat je dan ziet is de Melkweg. Bovendien omdat we in de goede tijd van het jaar waren, zagen we ook nog verschillende Perseïden. Kortom een avond die niet meer stuk kon.

Nou blijkt dat in de Bijbel bovengenoemde passage voorkomt en verschillende uitleggers willen dit uitleggen dat de Melkweg ermee wordt bedoeld. Ze baseren zich op het feit dat het Hebreeuwse נהר די נור “Nehar di Nur” dat vaak vertaald wordt met “vurige rivier” of “de rivier van de hemel” een zelfde benaming heeft in andere talen. In het Egyptisch wordt de Melkweg NRT genoemd, in het Akkadisch Nahru en Arabisch Al Nahr.

Om te laten zien hoe mooi de Melkweg is als je je op een plek bevind waar het goed donker is, vond ik in mijn archief onderstaande compositiefoto van Avdat bij nacht, met daarboven de Melkweg en de komeet McNaught die in 2007 te zien was.

Tags: , ,

Levend water

Want mijn volk is dubbel schuldig: ze hebben mij verlaten, mij, de bron met stromend water, en ze zijn regenbakken gaan uithouwen! Het zijn bakken vol barsten, waar elk water uit wegstroomt.

Jeremia 2:13

Als je het Bijbelboek Jeremia doorleest, dan valt het op hoeveel voorbeelden uit de natuur worden genoemd. In een waterarm land als Israël is er altijd de zorg hoe men aan water kan komen. Het liefst gebruikt men stromend water, in de Bijbel vaak aangeduid als “levend water“, van natuurlijke bronnen, beken en rivieren.

Bron van de Jordaan

Dit in tegenstelling met water wat men uit putten, waterbakken of cisternen haalde, waar in de regenperioden het water in werd verzameld om in droge tijden niet verlegen te zitten. Dat water uit putten of regenwater was dikwijls vervuild en verre van gezond. Dat water was een bron voor allerlei ziektekiemen. Daarnaast was er het probleem dat deze cisternen vaak door de hitte in de loop der tijd, barsten kwamen waardoor het kostbare water wegliep.

Cisterne in Avdad

Het is dan ook dit beeld wat Jeremia aanhaalt, als hij erop wijst hoe de Israëlieten hun God hebben verlaten en hebben vervangen door de zelfgemaakte Baäls.

Tags: , , ,

Avdat

De laatste tijd heb ik vrij veel geschreven over de plaats Avdat, logisch dat er op een gegeven moment iemand de vraag stelde waar deze plaats nou in de Bijbel wordt genoemd.

Avdat  (עבדת) is een Nabatese stad die niet voorkomt in de Bijbel en is  gesitueerd op een heuvel centraal in de bergen van de Negev woestijn, aan de weg van Eilat naar Bersheba.

Avdat was een overnachtingsplek in de derde en tweede eeuw v.C. voor de vele karavanen die specerijen en andere kostbaarheden vervoerden. De stad Avdat is gesticht in de eerste eeuw voor Christus en genoemd naar de Nabateense heerser Obodas, die vereerd werd als god en ook in deze stad begraven zou zijn. Voor het einde van de eerste eeuw v.C. werd een tempelplatform (acropolis) aangelegd aan de westelijke zijde van het plateau waarop de stad ligt. Recente opgravingen geven aan dat de stad continue bewoond is geweest door Nabateërs vanaf deze tijd tot de verwoesting in de zevende eeuw n.C. door de Arabieren.

Avdat

Tags: ,

In Avdat zijn verschillende kostbare marmeren grafstenen te zien, met de hulp van Henk Courtz heb ik een vertaling gekregen van de teksten die erop staan.

Avdat (grafsteen)

anepaee ho makarios Zacharias Grasinou en meeni panemou dekateei in ? id (=14) (h)eemera kuriakee (h)ooran triteen tees nuktos katetethee de entautha tee tritee tou sambatos (h)ooran ogdoeen panemoo doodeka teei ndid tous kata elous i uos (=476) ke (=25) anapauson teen psucheen autou meta toon (h)agioon sou ameen

de zalige Zacharias (zoon) van Grasinos is gestorven in de tiende maand van Panemos, veertien, op de dag des Heren, op het derde uur van de nacht, en hij is hier begraven op de derde dag van de week, op het achtste uur van Panemos, 12 ???, 476, 25, om zijn ziel te laten rusten samen met uw heiligen. amen

Tags: ,

In Avdat zijn verschillende kostbare marmeren grafstenen te zien, met de hulp van Henk Courtz heb ik een vertaling gekregen van de teksten die erop staan.

Avdat (grafsteen)

ezeesen ho makarios Germanos Alexandrou etee iz (=17) kai meenas z (=7) kai eteleuteesen agamos en meeni diouth? indis? id (=14) etous ume (=445):

de zalige Gemanos, (zoon) van Alexandros, heeft 17 jaar en 7 maanden geleefd en hij is ongetrouwd gestorven in de maand ??? van het jaar 445.

Tags: ,

Een paar weken geleden liet ik een paar foto’s zien van grafstenen die in Avdat te zien zijn. Dankzij de hulp van Henk Courtz heb ik een vertaling gekregen van de teksten die erop staan. De komende dagen zal ik deze op mijn blog behandelen, vandaag de eerste:

Graf Avdat

anepaee Zacharias Iooannou etoon k (= 20) en m(h) choiak k (=20) gind e e t(s) ul(s) etaphee de en too marturioo tou ag(s) Theodoorou:

Zacharias, (zoon) van Johannes, is overleden (?) op de leeftijd van 20 jaar in ??? en hij is begraven op het getuigenis van de (heilige?) Theodorus.

Tags: ,

Een vorige keer sprak ik over wijnpersen in Avdat, de meesten zullen er aan voorbij zijn gegaan maar eigenlijk is het toch vreemd dat midden in de Negev woestijn wijngaarden waren. Uiteindelijk het is een zeer droge omgeving en doordat sommigen van deze wijngaarden enkele honderden meters boven zeespiegel liggen, is het verschil in dag- en nachttemperaturen duidelijk meetbaar.

Dankzij een uitgekiend waterbeheer wist men vroeger het water tijdens de regentijd op te slaan en via uitgekiende irrigatiesystemen de wijnranken te laten groeien. Ook tegenwoordig gebeurd het bijna nog op de oude manier, zij het dat ook hier de computer zijn intrede heeft gedaan.

Wie wijn uit Israël koopt ziet meestal een certificaat van het Rabbinaat vermeld, dat betekend dat de wijn kosher is. Dat betekent dat het hele proces onder toezicht staat van een rabbijn die er voor zorgt dat aan alle voorwaarden is voldaan. De belangrijkste zijn, dat wijnstokken pas in het 4de jaar na aanplant druiven mogen geven voor het maken van wijn, dat in het 7de (Sabbat-)jaar niet geoogst mag worden en dat er tussen de wijnstokken geen vruchten of groenten mogen worden verbouwd. Ook mogen in de wijnvaten waarin de gisting plaatsvindt geen vreemde stoffen aanwezig zijn. De enige uitzondering is,  zoals in de andere wijnlanden, dat er wel zwavel wordt gebruikt om oxidatie van de druiven tegen te gaan en om de vaten te reinigen.

Voor hen die naar Israël gaan en eens  zo’n wijngaard willen bezoeken, is de Chavat Nachal Boker een geschikte keuze met een prima restaurant en waar je bovendien ook kunt overnachten. Van te voren contact opnemen is aanbevolen.

Tags: , , , , ,

Wijnpers

Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld.

Jesaja 63:3

In alle landen, waar de wijnstok welig groeit, wordt veel wijn gedronken. Zo ook in Israël. Het kan dan ook niet anders of we moeten wel archeologische vondsten hebben van deze oude wijncultuur. Zo zijn in Avdat verschillende wijnpersen gevonden en gezien de grootte van deze persen blijkt dat de productie een groepsgebeuren was.

Als eerste werden de druiven op een groot plateau gestort en fijn getrapt met de voeten.

Wijnpers (Avdad)

Het sap en de droesem werden via afvoergaten in een put geleid, waarbij de droesem naar beneden zonk in een dieper gelegen gedeelte in de put.

Wijnpers (Avdad)

In deze put vond een eerste gisting plaats, waarna het proces zich gedeeltelijk herhaalde, de wijn werd daarna naar een andere opslagplaats afgevoerd.

Wijnpers (Avdad)

De overgebleven droesem en andere rommel liet men weer in een apart putje lopen, terwijl het half gegiste druivensap via afvoeren werd opgevangen in leren zaken of in aarden vaten.

Zoals gezegd was het maken van wijn een groepsgebeuren. Het is hierop dat de profeet Jesaja wijst, en ook het stampen van de druiven wordt genoemd doordat “de kleren hiermee bezoedeld waren”.

Tags: , , , ,

Het is altijd aanbevelenswaardig als regeringen archeologisch onderzoek willen ondersteunen, maar helaas blijkt dan vaak dat de archeologische vondsten politiek gekleurd zijn.  In de vele Livius Nieuwsbrieven op deze site is daar in de loop der tijd regelmatig aandacht aan besteed.

Meestal laat ik het gelaten over me gaan, maar de afgelopen weken begon ik toch wel een beetje boos te worden. De Nederlandse overheid geeft namelijk € 300.000,– aan de Palestijnse autoriteiten voor onderzoek bij Tell Balata. Daar ik het bericht niet in Nederlandse kranten kon vinden begon ik op te letten, temeer daar deze tell ook bekend staat onder het Bijbelse Shichem.  Zo lezen we in de berichten dat “The creation of institutions can only be sustainable if it goes hand in hand with the strengthening of the cultural identity of the Palestinian people” volgens Jack Twiss Quarles van Ufford een van de doelen is. De grote  vraag komt dan meteen naar boven of bij dit onderzoek dan de vele vondsten die wijzen op andere culturen “weggemoffeld” worden. Maar goed laten we van het positieve uitgaan en ervan uitgaan dat dit degelijk archeologisch onderzoek is, waarbij de Palestijnen echt geïnteresseerd zijn in de archeologie van het gebied.

Bij archeologie is één van de belangrijkste zaken dat de vondsten bewaard blijven, het is dan ook tergend om te zien dat vorig jaar een paar Byzantijnse kerken in Avdat werden beklad met allerlei leuzen. En of dat nog niet voldoende was werd later nog eens verschillende pilaren omgegooid en zeldzame marmeren decoraties kapot geslagen. Je snapt een schade die in de miljoenen loopt. En dat was de reden waarom ik boos begon te worden. Waarom zou de Nederlandse regering (mijn) belasting geld weggooien aan mensen die net zo makkelijk archeologische schatten kapot maken. Als we perse een culture schatten in stand willen houden in een ander land, laten we dan minimaal de eis stellen dat die schatten behouden blijven en dat het geld wordt gebruikt om deze schatten in stand te houden.

Maar waarschijnlijk gaat het helemaal niet om de archeologie, maar puur om de politiek en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom we dit soort berichtgeving niet in Nederlandse kranten vinden. Want misschien zijn er mensen die dan deze grote belastingverspillingen willen gaan blokkeren, misschien zelfs er beslag op willen leggen zodat dat kostbare belastinggeld waar we allemaal krom voor liggen goed wordt gebruikt. En dat zou heel slecht zijn voor de politieke partijen nu we in verkiezingstijd zitten.

Tags: , , , ,

Avdat

In Avdat עבדת, waar de ruïnes van een Nabatese karavanserai te vinden zijn, vinden we ook een aantal grafstenen uit het Byzantijnse tijdperk. Het interessante is dat ze van marmer zijn wat in de Negev niet voorkomt, deze graven moeten dan ook van belangrijke mensen zijn geweest die de stenen helemaal uit het oude Italië hebben laten overkomen.

Tags: , ,