Christenvervolging

You are currently browsing the archive for the Christenvervolging category.

De Iraanse voorganger Yousef Nadarkhani, waarvan we al eerder berichtten, werd in 2009 opgepakt en gevangengezet. In november 2010 kreeg hij de doodstraf opgelegd vanwege het verlaten van de islam. In afwachting van zijn executie werd hij regelmatig in de gevangenis lichamelijk en geestelijk gemarteld. In september dit jaar werd hij onverwachts vrijgelaten.

Nu zijn er weer berichten dat hij met de kerst weer is gearresteerd. Als reden is gegeven dat Nadarkhani in september te vroeg zou zijn vrijgelaten en dat hij nog 45 dagen in de gevangenis moet doorbrengen. Volgens Nadarkhani werd hij op borgtocht vrijgelaten en mocht hij de laatste dagen van zijn straf beschouwen als een proeftijd.

Bronnen:

Tags:

In deze periode zullen meerdere artikelen verschijnen op deze weblog over asielzoekers, wat wordt hierover geschreven in de Bijbel en wat is de visie van verschillende mensen over dit thema en enige getuigenissen. Vandaag een verslag van de organisatie Rahe Salib over de achtergrond waarom sommigen zijn gevlucht.

De moslim Iraniërs hebben met hun bekering tot het christendom een zeer hoge prijs betaald en hebben vaak hun leven op deze weg opgeofferd. Met de aanvang van de Islamitische revolutie in Iran, tegelijk met de strijd tegen en aanval op de Bahai gelovigen, is het moorden van christelijke voorgangers begonnen.

 • Allereerste martelaar onder deze voorgangers, na deze revolutie, was Arastu Sayah die in 1978 in Shiraz om het leven werd gebracht.
 • Bisschop Hasan Dehghani werd in Isfahan tijdens zijn slaap door vijf kogels getroffen, maar heeft deze terreurdaad overleefd.
 • In 1980 is de zoon van deze bisschop, Bahram Dehghani, in Teheran ontvoerd en door kogels om het leven gebracht.
 • Manucher Afghani was lid van de raad van protestantse voorgangers die in het jaar 1988 in Isfahan om het leven werd gebracht.
 • Voorganger Hussein Soodmand, van de “Assemblies of God”, werd in Mashhad met de tenlaste-legging van afvalligheid ter dood veroordeeld en opgehangen. Dit was de eerste keer dat een voorganger door een zitting van een rechtbank ter dood werd veroordeeld en dus de moord op hem niet in het geheim of door een terreurdaad was uitgevoerd.
 • In 1993 werd de voorganger Mehdi Dibaj, in de stad Sari, met de beschuldiging van afvalligheid op basis van “Fetri” (dat je ouders op het moment van je bekering nog moslim waren) door een rechtbank te Sari ter dood veroordeeld. De christengemeenschap in Iran, in het bijzonder de voorganger Haik Hovespian Mehr, hebben zich ingespannen om hem te redden. Hovespian, leider van de “Assemblies of God” heeft door het in gang zetten van internationale campagnes en door de aandacht te trekken van de christenen een effectieve taak op zich genomen in het bevrijden van pastor Mehdi Dibaj. Uiteindelijk werd Dibaj na tien jaar gevangenschap op 24 januari 1995 vrijgelaten.
 • Drie dagen na de vrijlating van Mehdi Dibaj, verdween voorganger Haik Hovespian op weg naar het Mehrabad vliegveld. Zijn familie heeft na een 11 dagen vruchteloze zoektocht, uiteindelijk zijn zwaar verminkte lichaam, dat door 26 messteken bewerkt was, van het mortuarium van het pathologisch gerechtelijk instituut in ontvangst genomen. De moordenaars hadden met een scherp voorwerp, precies in de hartstreek, een diepe wond op zijn borst gemaakt. Een gruwelijk en wrede moord, om wraak te nemen, angst aan te jagen en terreur te bewerkstelligen.
 • Zes maanden na de moord op broeder Haik, verdween de Taous Mikelian, nadat hij zijn woning in Teheran had verlaten. Hij was de voorzitter van de raad van protestantse voorgangers. Een paar dagen later werd zijn zoon opgeroepen om het lichamelijk overschot van zijn vader te identificeren. Hij was door enkele kogels door het hoofd om het leven gebracht. De moordenaars hadden op zijn ontzielde lichaam een stukje papier gelegd waarop de plek werd aangegeven waar men het lichaam van de vermoorde voorganger Mehdi Dibaj kon vinden. Hij was blijkbaar ook vermoord.
 • Het lichaam van Mehdi Dibaj, voorganger van de “Assemblies of God”, werd in de bossen rond de plaats Karaj gevonden. Hij was door meerdere messteken om het leven gebracht.
 • Nog geen twee jaar later in 1997 werd de voorganger Mohammad Baqer Yousefi, ook lid van de “Assemblies of God”, in een bos opgehangen. Hij was ook bekend onder de naam Ravanbakhsh.
 • Ghorban Dordi Tourani, lid van de huisgemeentes, werd in november 2005 om het leven gebracht. Zijn gezin trof hem badend in zijn bloed voor de deur van hun huis aan. Zijn keel was doorgesneden.
 • Mohammed Jaberi, eveneens lid van de huisgemeentes, werd in mei 2007 om het leven gebracht.
 • Mohammed Ali Jaafarzadeh, ook lid van de huisgemeentes, werd eveneens in mei 2007 vermoord.
 • Abas Amiri, lid van de huisgemeentes, werd in 2008 door de veiligheidstroepen in de nabije omgeving van Isfahan om het leven gebracht.
 • Drie dagen na zijn dood, is ook zijn echtgenote overleden. Dit als gevolg van de martelingen door de veiligheidsdienst en hierdoor opgelopen verwondingen.

Dit is de prijs die de tot het Christendom bekeerde Iraniërs hebben betaald. Deze broeders en zusters geloofden in de blijde boodschap van Jezus Christus, die de kerk door de eeuwen heen heeft verkondigd. Zij zijn voor ons een voorbeeld en wij moeten het zaad dat zij hebben geplant laten groeien.

Rahe Salib (ماهنامه راه صلیب) is een organisatie die christelijke Iraniërs ondersteund met een kwartaalblad in het Farsi en in Nederland ook verschillende huisgemeentes heeft waar Iraanse asielzoekers diensten in hun eigen taal kunnen bezoeken. Meer over deze organisatie kunt u hier vinden.

Tags: ,

Het verhaal van vluchtelingen die naar Nederland toegekomen zijn domineert op dit moment het nieuws. Projecten als de vluchtkerk worden verheerlijkt en verketterd door dezelfde media. Mensen weten niet altijd goed hoe hier mee omgegaan moet worden. Sommigen vinden dat we onze “christelijke” (lees: “oude”!) normen en waarden weer moeten oppakken en moeten zorgen voor deze arme stakkers, terwijl anderen schreeuwen dat wij ons land niet moeten laten creperen door zulk uitschot.
Het is niet mijn bedoeling een politieke stelling te verdedigen. Het lijkt mij veel nuttiger om te gaan kijken hoe wij als christenen tegen vluchtelingen aan kunnen kijken.

Het probleem:
Het probleem van deze discussie is duidelijk. Weinig christenen (en ook ongelovige mensen) willen vluchtelingen niet helpen, maar het probleem is waar houdt het op?
In de afgelopen twee weken heb ik heel erg veel christenen emotioneel horen praten dat hun broeders en zusters afgeslacht zullen worden in andere landen als ze teruggestuurd worden, maar ik heb in mijn omgeving niemand gehoord over de vervolgde atheïsten die ook gevangen gezet zijn in bijvoorbeeld Egypte, maar ook in tig andere landen, en die geen amnestie kregen!

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat wij Nederlanders (en dus ook Nederlandse christenen) soms behoorlijk kortzichtig zijn.  De christelijke vluchtelingen krijgen meer sympathie dan andere vluchtelingen, waardoor christenen vaak de vertaalslag krijgen: “wij moeten voor vluchtelingen zorgen, want dit zijn onze broeders en zusters”. Hierdoor kan een project als de Vluchtkerk ook (terecht) heel erg veel steun ontvangen, want “wij” christenen doen hier iets goeds voor de zielige mensen.

Het probleem is natuurlijk niet of de vluchtkerk moet ophouden, of dat kerken niets meer met vluchtelingen moeten doen, maar waar houdt het op? Moeten we iedereen helpen, of moeten we ons beperken tot grote groepen en de enkeling laten staan?

Persoonlijk geloof ik dat kerken een grote invloed kunnen uitoefenen op het vluchtelingenbeleid. Dit gebeurt al heel erg veel door kerken die helpen met vertalen, juridische problemen, maar ook met integratie e.d.

Kerken zijn gelukkig niet zo kortzichtig meer dat ze deze diensten alleen aanbieden aan hun broeders en zusters. Hierdoor kan een vluchteling ook een eerlijke kans krijgen tot integratie.

De weg:
Hoe moeten we dan dit probleem oplossen? Hoe kunnen wij als christenen vluchtelingen helpen?
Persoonlijk ben ik heel erg aangesproken door kleine gemeenschappen, zoals de op deze blog eerder genoemde Elim-gemeenschap, die vluchtelingen laten schuilen, rusten en die ze hulp bieden.
Daarnaast zijn er veel gemeenschappen die hulp aanbieden bij bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken, papierwerk en veel meer alledaagse dingen.

Het grootste goed wat een kerkelijke gemeenschap echter kan doen is een gevoel van saamhorigheid kweken. Dit gebeurt vaak door evangelisatie, pastoraat en diaconie. Veel buitenlanders voelen zich vreemd in dit land en zoeken naar iets vertrouwds, iets waar ze op kunnen bouwen. Sommige kerkelijke gemeenschappen doen dit momenteel zeer goed en laten vluchtelingen soms hun huidige situatie vergeten door ze prachtige dingen te laten zien, maar ook door hun sommige goede dingen te laten zien in de wereld.

Het doel:
Het doel van deze probleemstelling is onduidelijk. Voor veel christenen blijft het doel misschien toch zieltjes winnen, terwijl voor andere christenen het doel alleen is om vluchtelingen een kans te geven. Persoonlijk ben ik voorstander van het laatste. Wij hebben als christenen de plicht gekregen om onze naasten te helpen. Dit kan op vele manieren, je kunt zo bijvoorbeeld geld geven aan de vluchtkerk, aan kleine gemeenschappen die vluchtelingen helpen, maar je kunt ook het probleem bij de wortel aanpakken door bijvoorbeeld proberen de mensenrechten te verbeteren.

Wij hebben als christenen een doel voor ogen en moeten dit ook volbrengen. We mogen alleen niet vergeten dat niet alle vluchtelingen christenen zijn en we moeten juist ook voor de anderen zorgen en laten we daar ook nu naar kijken.

Tips:

Red. Kole en de Kruijf – Het ongemak van religie
http://www.devluchtkerk.nl/home
http://www.elim.nl/nl/home.html

http://www.gave.nl/

Tags:

Vier jaar geleden had ik een korte serie op mijn blog geplaatst welke de christenvervolging in een notendop behandeld, deze reeks was gebaseerd op een aantal brieven die ik had geschreven met iemand die hier meer over wilde weten. Omdat bij het overgaan naar een andere versie van blog deze artikelen door een fout niet zijn meegegaan. Omdat het nog steeds actueel is, wordt deze serie de komende dagen opnieuw geplaatst:

De afgelopen jaren heb ik zeer regelmatig berichten gegeven van christenvervolging in de wereld. Vaak was dat slechts het topje van ijsberg, volgens sommige gegevens worden wereldwijd op dit moment bijna 200.000 christenen om hun geloof vervolgd. Nu is dit niet van de laatste jaren, daarom wil ik in een korte serie een overzicht geven van het ontstaan van deze vervolging. Daarvoor moeten we terug op een ander soort vervolging nl. die van de Joden.

Aan het einde van Jozua’s leven vermaant hij het volk Israël dat ze “de Here, uw God, trouw blijft zoals u tot nu toe dat hebt gedaan” (Jozua 23: 8 ) het volk moet er voor zorgen “dat ze Hem blijven liefhebben” (vs. 11). Jozua stelt het volk voor de volgende keuze “Heb daarom diep ontzag voor de Heren en dien Hem oprecht en trouw. Aanbid alleen de Here. Maar als u de Here niet wilt gehoorzamen, besluit vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. (Jozua 24: 14-16) en geeft ook de consequentie aan “Als u Hem de rug toekeert en andere goden gaat vereren, zal Hij Zich tegen u keren en u vernietigen, ook al heeft Hij al die tijd nog zo goed voor u gezorgd.” (Jozua 23: 15; 24: 20)

We kunnen de consequenties lezen in de Richteren, in de Kronieken, en toch was God barmhartig “door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” (2 Petrus 1: 21) Deze richters en profeten verkondigden “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is” (2 Timotheüs 3: 16) De Heilige Schrift moet worden aanvaard als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van Gods wil.

Dit betekent niet dat de Geest, door Jezus beloofd om het Woord aan zijn volgelingen uit te leggen, ter vervanging diende van de Bijbel, want er staat “Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.” (1 Johannes 4: 1) en “Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.” (Jesaja 8: 20). “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14: 26; 16: 13) en dat dit niet alleen voor de eerste gemeente was, maar ook voor ons blijkt uit de volgende verzekering van Jezus “En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.” (Mattheus 28: 20)

Joel profeteerde “dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees” (Joel 2: 28), welke in vervulling is gegaan bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren (Handelingen 2). Dat we deze Heilige Geest nodig hebben blijkt uit het feit dat de strijd tussen goed en kwaad zal in hevigheid toenemen naarmate het einde der tijden nadert. Vele duizenden jaren lang heeft satan, die eens de hoogste rang bekleedde onder Gods engelen, zich volledig gewijd aan misleiding en vernietiging in “groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.” (Openbaringen 12: 12), hij zal te werk gaan “in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen.” (2 Thes. 2: 9) In zo’n gevaarlijke tijd moeten wij, volgelingen van Christus, “onbevlekt en onbestraffelijk” zijn (2 Petrus 3: 14).

Wordt vervolgd…

Tags: ,

Van Youcef Nadarkhani die sinds zijn arrestatie in 2009 in het nieuws is geweest vanwege een dreigende executie, kregen we te horen dat hij afgelopen zaterdag zou zijn geëxecuteerd. Uit nadere berichtgeving blijkt dat dit gelukkig niet zo is. Toch is er alle reden om ons zorgen te maken, want hij is nog steeds in gevangenschap en de executie dreigt nog steeds.

Naast hem zijn er vele andere christenen in Iran die ook vanwege hun geloof in gevangenschap zitten en in het ergste geval ook de doodstraf staan te wachten. Gebed voor deze mensen is dan ook noodzakelijk. Aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn en krijgt iedere Iraanse gevangene een proces, maar soms door internationale interventie kan het gebeuren dat het een prestigeproces wordt waarbij de Iraanse overheid zich strikter zal opstellen en kan het gebeuren dat de gevangene hierdoor eerder de doodstraf krijgt dan een jarenlange gevangenisstraf.

De vraag die we ons dan ook moeten stellen is hoe moeten we in deze handelen. Gebed is natuurlijk een vereiste, maar als we zo’n situatie in de publiciteit willen brengen dan is het goed om te overwegen wat de voors en tegens zijn, soms is stille diplomatie beter voor de gevangene dan botweg in alle kranten oproepen dat Iran de gevangene moet vrijlaten, waardoor een patstelling wordt gecreëerd. Ook ik vind het heel erg als christenen gevangen zitten, maar ik vind het even erg als we door niet na te denken de levens van deze christenen verder in gevaar brengen. Foutieve berichtgeving is dan ook uit de boze en leidt tot niets.

Hoe het dan wel moet weet ik niet, iedere situatie is een precair geval op zichzelf en vergt veel wijsheid. Laten we dan ook dit vooral in eerste instantie overlaten aan organisaties die hierin zijn gespecialiseerd en de contacten hebben in dit soort landen.

Tags: ,

Toen hij terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden.

Handelingen 9:26 (NBV)

Het zal je maar gebeuren, je bent christen en wil je mede-gelovigen bezoeken, maar die wantrouwen je en doen net alsof ze je niet kennen.  Van het weekend las ik een blog van een historicus die met een gezelschap een kerk in Diyarbakir (Zuidoost Turkije) bezocht. Een persoon uit het gezelschap was een emeritus hoogleraar die veel over het oosterse christendom wist. De lokale gids was onder de indruk van de grote kennis van deze hoogleraar en kon zijn verbazing niet onderdrukken toen deze de naam noemde van iemand die een gezamenlijke kennis moest zijn. Desniettemin vroeg hij er niet verder naar en deed alsof zijn neus bloedde.

De schrijver van deze blog vond het maar een vreemde situatie, want stel je voor dat iemand uit het buitenland hier in Nederland zou komen en de naam van een bekende van je zou noemen dan had je toch meteen gespreksstof. Pas later begreep hij dat de gids wantrouwend was, omdat in dit gebied regelmatig christenvervolging plaatsvind. Het laten merken aan een vreemde dat je christen bent of christenen kent kan levensgevaarlijk zijn. Toen ik het verhaal las moest ik denken aan een paar Amerikanen die naar China gingen voor de “Mission”, ze kwamen in contact met een paar christenen, maar omdat deze Amerikanen absoluut niet door hadden dat ze werden bespioneerd werd al gauw deze kleine Chinese kerk opgerold en de leden naar gevangenissen en erger gestuurd.

De christenen in vervolgde landen weten heel goed hoe de situatie is en zijn continue alert op dit soort zaken. Ondanks deze maatregelen worden er, volgens een rapport van de Verenigde Naties, jaarlijks meer dan 105.000 christenen omgebracht. Dat is ongeveer 1 christen per vijf minuten. Toch is dit geen prioriteit voor de VN of andere landen in het Westen en ik moet constateren dat dit voor veel kerken in het Westen ook geen prioriteit heeft. Zij vinden een dialoog met de vijanden van het christendom belangrijker dan een helpende hand voor hun broeders en zusters in het geloof.

En dan vinden wij Westerse christenen het vreemd dat onze broeders en zusters uit deze landen ons wantrouwen.

Tags: ,

Van de week las ik op RKNieuws.net het artikel ‘Geweld tegen christenen te makkelijk toegeschreven aan islamitische sekte’ dat een reactie is op het artikel van de Amerikaanse Afrikaspecialiste Jean Herskovits in The New York Times. Het is altijd goed om het originele artikel te lezen, want bij het lezen van een kop denk je al gauw dat het dan wel meevalt. En inderdaad heeft Herskovits gelijk als je zegt dat het geweld tegen christenen niet allemaal is toe te schrijven aan één islamitische groepering, aan de andere kant is het zeker niet zo dat je dit geweld dan maar moet toeschrijven aan de “uitzichtloze situatie” van bepaalde delen van het land. Ook moet je niet denken dat het geweld alleen maar een uitbarsting had tijdens de kerst.

Over het jaar 2011 heb ik in mijn lijsten 59 unieke berichten gevonden van aanslagen op christenen in Nigeria, waarbij vooral christenen in het islamitische noorden het slachtoffer waren. Een hoofdoorzaak is de invoering van de sharia door extremistische organisatie Boko Haram in deze gebieden. Daarnaast lijken deze aanvallen erop te wijzen dat deze en andere islamitische groeperingen bezig zijn om de sharia in alle noordelijke staten in te voeren. Hierdoor zijn op dit moment meer dan 100.000 christenen op de vlucht geslagen.

Maar waar bestaat deze christenvervolging uit. Als eerste zijn er het afgelopen jaar tientallen kerken in brand gestoken en/of vernield, naast nog grotere aantallen huizen van christenen.

Ten tweede zijn er veel ontvoeringen van kinderen van christenen. Hierbij worden de meisjes (ongeacht de leeftijd) gedwongen om met moslims te trouwen, terwijl de jongens als ze geluk hebben in een moslim gezin worden geplaatst en op die manier worden gedwongen om hun geloof af te zweren of als ze minder geluk hebben te werk worden gesteld als slaven.

Ten derde wordt een enorme druk uitgeoefend op personen die christen zijn geworden. Zo worden ze verstoten uit de familie, ontslagen op hun werk, of zelfs vermoord. Dit geweld wordt ook toegepast op andere christenen om hun zo te dwingen tot de islam. Het afgelopen jaar zijn om deze reden enkele honderden christenen gedood.

Het is dan ook niet voor niets dat Nigeria het afgelopen jaar is gestegen op de wereldranglijst van christenvervolging en van plaats 23 (in 2010) naar 13 is gegaan.

Tags:

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags:

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags:

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Mattheüs 24: 9

Een overzicht van de belangrijkste (kranten)koppen van de afgelopen dagen die met christenvervolging te maken hebben, of hier naar neigen.

Tags:

« Older entries § Newer entries »