Christenvervolging

You are currently browsing the archive for the Christenvervolging category.

Sinds de overname van Mosul op 10 juni, heeft ISIS vernietigd, bezet, omgebouwd tot moskeeën, veranderd naar ISIS hoofdkantoor of gesloten alle 45 christelijke instellingen in Mosul.

Het volgende is de complete lijst van de christelijke instellingen in Mosul, gegroepeerd per denominatie:

Syriac Catholic Church:

 • Syrian Catholic Diocese – Maidan Neighborhood, Mosul
 • The Old Church of the Immaculate – Maidan Neighborhood, Mosul (The church goes back to the eighth century AD)
 • The New Church of the Immaculate – Maidan Neighborhood
 • Church of Mar (Saint) Toma – Khazraj Neighborhood
 • Museum of Mar (Saint) Toma – Khazraj Neighborhood
 • Church of Our Lady of the Annunciation – Muhandiseen Neighborhood
 • Church of the Virgin of Fatima – Faisaliah Neighborhood
 • Our Lady of Deliverance Chapel – Shifaa Neighborhood
 • The House of the Young Sisters of Jesus – Ras Al-Kour Neighborhood
 • Archbishop’s Palace Chapel – Dawasa Neighborhood

Syriac Orthodox Church:

 • Syrian Orthodox Archdiocese – Shurta Neighborhood
 • The Antiquarian Church of Saint Ahodeeni – Bab AlJadeed Neighborhood
 • Mar (Saint) Toma Church and cemetery, (the old Bishopric) – Khazraj Neighborhood
 • Church of The Immaculate (Castle) – Maidan Neighborhood
 • Church of The Immaculate – Shifaa Neighborhood
 • Mar (Saint) Aprim Church – Shurta Neighborhood
 • St. Joseph Church – The New Mosul Neighborhood

Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East:

 • Diocese of the Assyrian Church of the East – Noor Neighborhood
 • Assyrian Church of the East, Dawasa Neighborhood
 • Church of the Virgin Mary (old rite) – Wihda Neighborhood

Chaldean Church of Babylon:

 • Chaldean Diocese – Shurta Neighborhood
 • Miskinta Church – Mayassa Neighborhood
 • The Antiquarian Church of Shimon alSafa – Mayassa Neighborhood
 • Church of Mar (Saint) Buthyoon – Shahar AlSouq Neighborhood
 • Church of St. Ephrem, Wady AlAin Neighborhood
 • Church of St. Paul – Majmooaa AlThaqafiya District
 • The Old Church of the Immaculate (with the bombed archdiocese)- Shifaa Neighborhood
 • Church of the Holy Spirit – Bakir Neighborhood
 • Church of the Virgin Mary – Drakziliya Neighborhood
 • Ancient Church of Saint Isaiah and Cemetery – Ras AlKour Neighborhood
 • Mother of Aid Church – Dawasa Neighborhood
 • The Antiquarian Church of St. George- Khazraj Neighborhood
 • St. George Monastery with Cemetery – Arab Neighborhood
 • Monastery of AlNasir (Victory) – Arab Neighborhood
 • Convent of the Chaldean Nuns – Mayassa Neighborhood
 • Monastery of St. Michael – Hawi Church Neighborhood
 • The Antiquarian Monastery of St. Elijah – Ghazlany Neighborhood

Armenian Orthodox Church:

 • Armenian Church – Maidan Neighborhood
 • The New Armenian Church – Wihda Neighborhood

Evangelical Presbyterian Church:

 • Evangelical Presbyterian Church – Mayassa Neighborhood

Latin Church:

 • Latin Church and Monastery of the Dominican Fathers and Convent of Katrina Siena Nuns – Sa’a Neighborhood
 • Convent of the Dominican Sisters, – Mosul AlJadeed Neighborhood
 • Convent of the Dominican Sisters (AlKilma Monastery) – Majmooaa AlThaqafiya District
 • House of Qasada AlRasouliya (Apostolic Aim) (Institute of St. John the Beloved)

Begraafplaatsen:

 • Christian Cemetery in the Ekab Valley which contains a small chapel.

Tags:

Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Jesaja 40:1 (HSV)

In sommige Hebreeuwse Bijbels is de eerste letter van dit vers, de “nun”, groter geschreven dan de overige letters. Dit is vreemd want het Hebreeuws kent geen hoofdletters. Naast deze tekst zijn er nog enkele Bijbelteksten waar dit gebeurd en altijd heeft dat als doel om er extra de nadruk op te leggen.

Ik werd hierbij bepaald omdat naast een Hebreeuwse letter “nun” ook een Arabische “nun” bestaat die sinds deze week ook veel aandacht heeft gekregen. De ISIS markeerde met deze letter de huizen waar christenen woonden, die ze “nasrani” noemen. In mijn blog eerder vandaag heb ik daar al over geschreven en meldde dat het nu wereldwijd wordt gebruikt ter bemoediging van de vervolgde christenen. En wat is meer bemoedigend dan deze tekst!

Tags: ,

Het jaar 2014 is tot nu toe het ergste rampjaar voor de vervolgde christenen. Nog nooit eerder zijn er zoveel vervolgd en vermoord.

 • In Nigeria werden niet alleen honderden christelijke meisjes ontvoerd, maar ook vele christenen vermoord en tientallen kerken vernietigd.
 • In Egypte wordt met grote regelmaat christelijke vrouwen ontvoerd en gedwongen zich te bekeren tot de islam. Daarnaast zijn ook tientallen vermoord om hun geloof.
 • Syrië en Irak zijn duizenden christenen vermoord en de overigen zijn gevlucht omdat ISIS deze week opdracht heeft gegeven dat ze zich moeten bekeren of gedood zullen worden. Tijdens hun vlucht werden ze bovendien nog eens beroofd van al hun schaarse bezittingen die ze meenamen.
 • China heeft dit jaar al tientallen kerken verwoest en honderden christenen zijn gearresteerd.
 • Afghanistan, deze week alleen al zijn meerdere christenen vermoord en velen zijn op de vlucht geslagen.
 • India, ook hier hetzelfde meerdere kerken zijn aangevallen en verwoest. Vele gewonden en anderen die op de vlucht zijn geslagen.

Deze week heeft de ISIS op veel deurposten in Mosul (Irak) de Arabische letter “nun” geschilderd als teken dat daar christenen wonen. Die letter staat voor ‘nasrani’, de naam die moslims gebruiken voor christenen. Om steun te betuigen aan deze vervolgde christenen is door verschillende organisaties de oproep gedaan om deze letter als profiel op je Faceboek, Twitter en/of andere social media te plaatsen.

Wilt u meer weten? Op “Nieuws over Christenvervolging” wordt regelmatig links naar artikelen geplaatst over de christenvervolging in de wereld. Als u deze pagina “liked” geeft u aan dat u achter deze vervolgden staat.

Tags:

De afgelopen dagen kreeg ik weer een aantal mailtjes of we de wekelijkse lijst over christenvervolging weer opnieuw gaan uitgeven. Omdat er zoveel christenvervolging is en het soms nuttiger is om direct al dit door te geven hebben we begin dit jaar besloten om een aparte FaceBook-pagina aan te maken die u op de hoogte houdt van het laatste nieuws over christenvervolging.

De pagina is hier te vinden en via de “vind ik leuk” button blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Tags: ,

Sednaya

De afgelopen dagen is het Syrische stadje Sednaya meermalen in het nieuws geweest omdat daar christelijke jihadisten actief zouden zijn. Jihad is een islamitisch begrip welke met name in de oorspronkelijke betekenis, de gewapende strijd tegen degenen die de islam of de eenheid van de islamitische heerschappij bedreigen, waaronder met name de uitbreiding van deze heerschappij door de strijd tegen ongelovigen. De term christelijke jihad zou dan (want ik heb nergens daarvan een definitie gevonden) dan de strijd tegen niet christenen zijn. En volgens de media (die dit van de Arabische BBC hebben overgenomen) blijkt er nu een beweging op gang te zijn gekomen van christelijke jongeren die vanuit Europa naar Syrië trekken om hier hun geloofsgenoten bij te staan. Ze worden zelfs de “nieuwe kruisvaarders” genoemd. Opvallend is dat meteen door analisten de vrees wordt uitgesproken dat deze radicalisering van een gedeelte van de christelijke jongeren met een Midden-Oostenachtergrond ertoe kan leiden dat deze naar Syrië trekken om daar te gaan vechten.

Echter wie, zoals ik, het nieuws over christenvervolging volgt, ziet dat juist veel van deze christelijke jongeren met een Midden-Oostenachtergrond zijn gevlucht omdat ze wisten dat ze anders vermoord zouden worden. Een groot probleem is echter dat veel westerse politici deze vluchtelingen om hun geloof niet als vluchtelingen zien en ze gedwongen terugsturen.

Van de achterblijvers blijven constant berichten komen dat ze opgejaagd en vermoord worden en dat onder de meest gruwelijke omstandigheden. Vrouwen worden verkracht, kruizen worden in hun lichamen gestoken, ze worden met zwaarden onthoofd en de vele berichten geven aan dat er een ware genocide aan de gang is. Het is dan ook niet vreemd dat er soms groepen christenen zijn, zoals in Sednaya, die niet de mogelijkheid hebben om te vluchten, of om een andere reden blijven, bij elkaar bescherming zoeken en zich proberen te verdedigen. Die nadat vele van hun geloofsgenoten zijn vermoord niet meer hun rechterwang toekeren. Dit is geen jihad tegen andersgelovigen, maar dit is zelfbescherming.

Het is bovendien nog eens triest dat als “bewijsmateriaal” bovenstaande foto wordt gebruikt, waar christenen in Sednaya een moslim zouden martelen. In werkelijkheid is deze foto in de buurt van Aleppo genomen en zijn het Al-Qaeda gerelateerde rebellen die een christen martelen.

Tags:

In het verleden hebben we veel aandacht besteed aan christenvervolging en nog steeds zien we dat deze vervolging toeneemt. Om die reden is vandaag een speciale FaceBook-pagina geopend die u op de hoogte houdt van het laatste nieuws over christenvervolging.

De pagina is hier te vinden.

Tags:

Kerstmis bracht dit jaar de gebruikelijke golf van Palestijnse historisch revisionisme, met inbegrip van de claim dat Jezus een Palestijn zou zijn. Wat mij opviel is dat de meeste bezwaren tegen een dergelijke historische herziening bijna uitsluitend van de Joden komen, en dat slechts een paar christenen hier tegen protesteren. De meeste christelijke kerken en organisaties schijnen er geen probleem mee hebben en lijken deze gereviseerde geschiedenis zelfs te omarmen. Dit is vreemd, immers het is niet alleen de joodse geschiedenis en de joodse religie die de Palestijnen wissen, ze zijn ook bezig met het wissen van de christelijke geschiedenis en de christelijke religie.

Want hoe moeten we bijvoorbeeld de beroemde scène dat Jezus de geldwisselaars uit de tempel verdrijft interpreteren, als Palestijnse functionarissen beweren dat deze Tempel nooit heeft bestaan? (Strikt genomen noemen ze het “de vermeende Tempel“, zie hier en hier) Of hoe moeten we de afstamming van Maria’s man Jozef, die was “van het huis en het geslacht van David” (Luk. 2:4) opvatten als deze Palestijnen beweren dat het Davidische koninkrijk nooit bestaan?
Zelfs als je wilt claimen, in weerwil van al het bewijs, dat Jezus zelf geen jood was, hoe komt het dan dat Zijn hele verhaal, zoals verteld in de evangeliën, plaatsvindt in een Joodse staat met grotendeels autonome Joodse politieke en religieuze leiders, zij het onder enige controle van het Romeinse Rijk. Volgens de evangeliën, zijn het deze Joodse leiders die Jezus de arresteren en berechten, hoewel de Romeinen hem uiteindelijk de doodstraf geven en hem kruisigen. Hoe kan het dat als er geen Joodse staat heeft bestaan, met de macht om te arresteren en te berechten, zoals Palestijnen beweren (zie hier of hier), dat dit meest fundamentele van alle christelijke verhalen ooit is gebeurd?

OK ik moet toegegeven dat de christenen die de meeste sympathie voor deze Palestijnse revisionisme hebben, over het algemeen de liberale kerken vertegenwoordigen die niet vasthouden aan een letterlijke lezing van de Bijbel. Desniettemin is het geloof in Jezus fundamenteel, zelfs voor de meest vrijzinnige christenen, en zonder het historische Joodse koninkrijk, zoals beschreven in de evangeliën, is er letterlijk geen Jezus.

Deze houding sluit aan bij een aanverwante kwestie: Veel van dezelfde vrijzinnige christelijke groeperingen zijn blind voor het afslachten van christenen in Syrië en Irak, de toegenomen vervolging van christenen in Egypte en diverse andere anti-christelijke wreedheden wereldwijd. Daarentegen richten ze al hun energie op het belasteren van het enige Midden-Oosten land waar, om de Israëlisch-Arabische pater Gabriel Nadaf te citeren, “we voelen ons veilig” als christenen. Zoals al eerder opgemerkt, het is dit contrast tussen het verschrikkelijke lot van andere Midden-Oosterse christenen en de veiligheid die zij genieten in Israël dat steeds meer vooraanstaande Israëlische Arabische christenen hun vroegere identificatie met tegenstanders van de staat Israël heroverwegen, een resultaat hiervan is dat het aantal Arabische christenen die vrijwilligerswerk doen in de IDF het afgelopen jaar met meer dan 60 procent is gestegen (ook al moeten we wel reëel blijven en constateren dat de absolute aantallen klein blijven). Maar zo’n dergelijke herbezinning heeft helaas niet plaatsgevonden onder de anti-Israël christenen in het Westen.

Het lijkt er dan ook op dat deze vrijzinnige kerken en groeperingen bereid zijn om zowel het historische christendom als de hedendaagse levende christenen op te offeren op het altaar van hun eenzijdige obsessie van het ondermijnen van de Joodse staat. De hamvraag is dan ook hoe lang hun gemeenteleden en aanhangers deze geschiedsvervalsing en verkrachting van het christelijk geloof blijven tolereren.

Tags: , , ,

In de loop der jaren zijn er heel wat films gemaakt met als thema christenvervolging, we hoeven maar te denken aan “Des hommes et des dieux”, “Bamboe in de winter”, “sterker dan striemen” of “Behind de sun”. Allemaal schitterende verfilmingen, waar ik echter wel met een wrange nasmaak achterblijf dat het allemaal zo enorm is geromantiseerd. Om niet al te hard op de tere zieltjes van de kijkers te trappen, wordt vaak een behoorlijk gecensureerde versie gegeven.

Want christenvervolging is geen romantiek en het is zeker niet mooi. De waarheid is dat het afschuwelijk is, de christenen worden niet netjes doodgeschoten of hangen heerlijk aan een kruis. Ze worden gemarteld, benen en handen worden afgehakt, of zwaarden worden in hun lichaam gestoken zodat ze langzaam doodbloeden. Puntige kruizen worden door hun strotten geduwd en zo kunnen we doorgaan. We praten dan niet over enkele gevallen, maar jaarlijks over tienduizenden (in 2012 alleen al 165.000!!!).

Onderstaande foto, welke de laatste tijd in verschillende fora op internet verschijnt, is van de oude film “Ravished Armenia”. Hoewel de film gruwelijke beelden laat zien is het een verfilming en dat blijkt als je een paar seconden later een verheerlijkte blik ziet van een van de slachtoffers. Lees je het boek dan blijkt dat de film slechts een zwak aftreksel is, want over de desbetreffende passage wordt geschreven “At the side of the road, in ridicule of the Crucifixion and as a warning to such Christian girls as lived to reach Malatia, the Turks had crucified on rough wooden crosses sixteen girls. I do not know how long the bodies had been there, but vultures already had gathered. Each girl had been nailed alive upon her cross, great cruel spikes through her feet and hands. Only their hair, blown by the wind, covered their bodies.

Geen verheerlijkte gezichten, maar gemartelde meisjes die half opgevreten zijn door roofvogels, als teken voor alle andere christenen, wat ze te wachten staat, terwijl ze hierlangs worden gedeporteerd. Deze beelden zijn natuurlijk indrukwekkend, maar laten we vooral niet vergeten dat de werkelijkheid erger is. Als we iets aan christenvervolging willen doen, dan helpt het kijken naar zo’n film niet en het helpt zeker niet als je de gebruikte verfilmingen gebruikt als bewijsmateriaal hoe erg het is. Als we willen helpen, laten we dan de christenvervolging duidelijk benoemen en met feiten komen, in bovengenoemd geval verwijs oa. naar het boek waar deze afgrijselijke genocide op de Armeense christenen wordt beschreven, maar niet naar een geromantiseerde film die er over is gemaakt.  Eis van (Nederlandse) politici dat ze niet alleen deze genocide erkennen maar ook dat ze actie ondernemen op de genocide van christenen die nu plaatsvind in verschillenden landen. Praten wat genocide nu precies is, zoals nu door politici wordt gedaan, is slechts een afleidingsmanoeuvre om maar geen actie te ondernemen op de moorden zelf.

Tags:

In het verleden had ik een wekelijkse rubriek over christenvervolging. Soms krijg ik de vraag of ik ermee gestopt ben omdat er geen christenvervolging meer is. Helaas het tegendeel is waar, op dit moment is er meer christenvervolging dan er ooit is geweest. Zo zijn er in 2012 meer dan 165.000 christenen vermoord. Ook in Nederland zijn er dit jaar al meer dan 10 christelijke asielzoekers om hun geloof vervolgt.

Laatst las ik een artikel van een atheïst over het afstervend christendom, daarin vermeldde hij over de christenen in het Midden-Oosten “Dat we momenteel het einde beleven van een twee millennia oude traditie, is meer dan een mens kan bevatten.” Of laat ik het in mijn eigen woorden stellen, in het Midden-Oosten vind er een genocide op christenen plaats op een schaal die nog nooit eerder waar dan ook in de wereld is voorgekomen. In een ander artikel wordt dit verwoord in een cijfer “70 miljoen christenen dreigen te worden vermoord in islamitische Holocaust“. Dat is ruim vier maal de totale Nederlandse bevolking!!

Toch heeft het nauwelijks de aandacht van de officiële media en als het al een keer verschijnt dat zijn de reacties zeer verontrustend. “Ik beschouw een tweeduizend jaar oude traditie in een geloof als minder waardevol dan de duizenden dierensoorten die verdwijnen, dan de inheemse – onbeschaafde(!) – volken die verdwijnen.” of “eindelijk een diersoort dat het verdient om te verdwijnen“. Je zou verwachten dat de Nederlandse regering hier fel tegen zou optreden, helaas zien die dit in hun “politieke correctheid” slechts als incidenten. Gelukkig komen er dankzij de moderne social media steeds meer berichten hierover naar buiten, waaronder van veel ooggetuigen.

Ik zou verder kunnen uitweiden over de gruwelijkheden, belangrijker is het hoe wij hier in Nederland tegen in opstand kunnen komen. De tijd van ontkennen en zwijgen is voorbij, want zij die hierover zwijgen, inclusief westerse christenen en kerkleiders, zijn minstens even medeplichtig aan deze wandaden. Wie zwijgt, stemt namelijk toe.

Tags: ,

De Iraanse voorganger Yousef Nadarkhani, waarvan we al eerder berichtten, werd in 2009 opgepakt en gevangengezet. In november 2010 kreeg hij de doodstraf opgelegd vanwege het verlaten van de islam. In afwachting van zijn executie werd hij regelmatig in de gevangenis lichamelijk en geestelijk gemarteld. In september dit jaar werd hij onverwachts vrijgelaten.

Nu zijn er weer berichten dat hij met de kerst weer is gearresteerd. Als reden is gegeven dat Nadarkhani in september te vroeg zou zijn vrijgelaten en dat hij nog 45 dagen in de gevangenis moet doorbrengen. Volgens Nadarkhani werd hij op borgtocht vrijgelaten en mocht hij de laatste dagen van zijn straf beschouwen als een proeftijd.

Bronnen:

Tags:

« Older entries § Newer entries »