Muziek

You are currently browsing the archive for the Muziek category.

Hier een mooi Perzisch lied, waarin duidelijk het geloof van Iraanse christenen naar voren komt. Eronder heb ik een niet letterlijke vertaling gezet, mochten er verbeteringen zijn reageer dan.

Als ik blij ben in Jezus,
Waarvoor zou ik dan bang zijn?
Als ik een lam van Jezus ben,
Waarom zou ik dan bang zijn voor een leeuw?

Refr.
U bent Jezus de Heer
Als ik naar Mozes kijk,
Waarom zou ik dan bang zijn voor de farao?

Als Hij mijn Verlosser is
Waarom zou ik bang zijn om vastgezet te worden
Als ik van Jezus houdt,
Waarom zou ik bang zijn voor het kwaad?

Mijn vat is vol van de Heilige Geest
Waarom dan bang zijn voor armoede?
Hij heeft veel gaven aan mij gegeven
Waarom zou ik bang zijn dat ik niets kan

Als Hij dichtbij mij is,
Waarom zou ik bang zijn voor de kou?

Tags: , ,

Psalm 137

Het is al weer een tijdje geleden dat ik voor het laatst een muziekfragment liet horen, daarom vandaag Psalm 137. En zoals gewoonlijk wordt niet alleen de vertaling (op basis van de HSV) geplaatst maar ook de getranscribeerde tekst zodat jullie de muziek kunnen volgen. De laatste twee verzen worden verschillende keren herhaald.

1

‘al nahărwōṯ bāḇel šām yāšaḇənû gam-bāḵînû bəzāḵərēnû ’eṯ-ṣîywōn:

Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij,
ook weenden wij als wij aan Sion dachten.

2

‘al-‘ărāḇîm bəṯwōḵāh tālînû kinnōrwōṯênû:

Wij hadden onze harpen gehangen
aan de wilgen die daarbinnen zijn.

3

kî šām šə’ēlûnû šwōḇênû diḇərê-šîr wəṯwōlālênû śiməḥâ šîrû lānû miššîr ṣîywōn:

Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden,
en wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap:
Zing voor ons een van de liederen van Sion!

4

’êḵə nāšîr ’eṯ-šîr-JHWH ‘al ’aḏəmaṯ nēḵār:

zeiden wij: Hoe zouden wij een lied van de HEERE zingen
in een vreemd land?

5

’im-’ešəkāḥēḵə yərûšālāim tišəkaḥ yəmînî:

Als ik u vergeet, Jeruzalem,
laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.

6

tiḏəbaq-ləšwōnî ləḥikî ’im-lō’ ’ezəkərēḵî ’im-lō’ ’a‘ăleh ’eṯ-yərûšālaim ‘al rō’š śiməḥāṯî:

Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte,
als ik niet aan u denk,
als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen
boven mijn hoogste blijdschap.

Tags: , ,

Vanochtend had we een studie over Psalm 59 en daar kwam ter sprake dat bij verschillende psalmen opschriften staan die verwijzen naar andere liederen. Zeer waarschijnlijk moest dan zo’n psalm op die melodie gezongen worden. Een zeer populaire moet het lied Altascheth (Verderf niet…)  zijn geweest, want het komt maar liefst vier keer voor (Ps. 57:1, 58:1, 59:1 en 75:1) .

Je begint dan wel erg nieuwsgierig te worden wat voor soort lied het was, omdat ook de titel erg uitdagend is. De verklaring die we bij veel commentatoren zien dat “verderf niet” een spreuk zou zijn die David dikwijls bij zichzelf herhaalde (cf. Deut. 9:26) en waarvan de psalm dan een uitwerking zou zijn, is niet waarschijnlijk en vindt geen steun in de psalmen zelf. Want zoals gezegd ook bij andere psalmen zien we verwijzingen naar andere liederen. Dus is een kleine speurtocht naar een Top-40 hitlijst uit die tijd wel aardig. Na enig zoeken bleek dat in de Bijbel een gedeelte van het lied wordt geciteerd: “Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.” en dit gaat over de oogst van druiven zoals we in Jes. 65:8 kunnen lezen. Het was dus een soort wijnlied wat de boeren zongen tijdens de oogst.

Als David inderdaad de beginwoorden van dit lied citeert welke in Jesaja wordt genoemd, dan is dit lied zonder meer de langst genoteerde hit uit de muzikale wereld en zijn de vele nummers van de Beatles, Elvis Presley en anderen maar eendagsvliegen.

Tags: ,

Een Perzisch lied

Voor alle Iraanse bezoekers en hen die van goede muziek houden een Perzisch liedje dat ik afgelopen zondag hoorde en waarvan men zo vriendelijk was om een vertaling op te sturen: Sjådim dar Ghodawand (de Naam van God). Zoals jullie van me gewend zijn is onder het video fragment de getranscribeerde tekst en de vertaling.

1.
Bå barbad tondtar soroed gånim,
Bå sedåjè sandj hamdasj ghoeïem,
Halleloejå, halleloejå,
Djalal bar nåme Ghodåwand.

Wij zingen met de trommel (Barbad)
met het geluid van bekkens/cymbalen danken we God.
Halleluja, Halleluja,
Glorie voor de Naam van God.

Refrein:
Sjådim dar Ghodåwand
Nåmasj motabårak,
Sjådi konid ej farzandån

Dast hå bar afråzim
Galb hå rå boghsjåiem
Djalal bar Ghodåwand goeïem

Wij verheugen ons in God,
De naam van God geeft zegen
Wees blij, kinderen van God.

Wij heffen onze handen op,
Wij zullen onze harten openen,
Wij zeggen Glorie aan God.

2.
Båriejé roeh rå betalabim
Sjokro tasbih rå bedjå årim
Hamdasj gånim, sjokrasj ghoeïem
Ghodåje måst sjåjeste asj.

Wij willen geestelijk groeien,
Wij bidden en danken
Wij bidden en danken, Hij mag dat ontvangen van ons.
God is waardig.

Refrein

3.
Masih Godhåjam rah ghosjåjam
Nådio noeram rahnamåjam
Dar sagtihå, dar tangihå
Zaribe oest piroezi am.

Christus opent de weg,
Mijn leidsman wijst mij de weg,
In moeilijkheden, in benauwdheid.
In Hem heb ik de overwinning.

Tags: ,

O, bewoonster van de tuinen,
metgezellen slaan acht op uw stem,
laat Mij die horen!

Hooglied 8:13 (HSV)

Aan het einde van Hooglied wordt een oproep gedaan die we ook al aan het begin in Hooglied 2:14 hebben gelezen “… laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet …”. Op zich is dit niet zo’n vreemde tekst, want waarom zou je niet willen luisteren naar iemands gezang? Ik zou dit vers dan ook niet behandeld hebben, ware het niet dat pas geleden over dit vers nogal wat commotie over is ontstaan en zelfs de diverse media kwam. Het geval wil nl. dat tijdens een bijeenkomst van het Israëlische leger een vrouwelijke soldaat een lied zong en direct stonden een aantal mannelijke soldaten op. Ondanks bevel van hun officieren weigerden ze op basis van deze teksten terug te komen.

Het bleek dat de soldaten behoorden tot een bepaalde orthodoxe groepering die stellen dat het verboden is om te luisteren naar de kol ishah “de stem van een vrouw”. De Hebreeuwse uitdrukking kol b’ishah erva kan volgens hen vertaald worden met “de stem van een vrouw is als naaktheid”, of als “de stem van een vrouw is als haar vagina” (Brachot 24a). En dat kan natuurlijk niet, dus mogen ze er niet naar luisteren want het zou verkeerde gevoelens kunnen opwekken. Iedereen die het gehele boek leest zal tot de conclusie komen dat deze frase geheel uit zijn verband is gerukt en dat het in het geheel niet verboden is om te luisteren naar de stem van een vrouw en zeker niet als het ook nog eens (zoals we in Hoogl. 8:13 kunnen lezen) je eigen vrouw is. Het is dan ook een kleine groepering binnen de orthodoxe Joden die van deze mening zijn toegedaan.

Tags: ,

Toen ik jaren geleden begon met Hebreeuws te leren vertelde de docent dat de beste methode was om (Hebreeuwse) Bijbelpassages die op muziek waren gezet uit je hoofd te leren. Dit had bovendien als voordeel, zo zei hij, dat je ook nog eens deze teksten uit je hoofd leert. En steevast begonnen we de lessen altijd met een tekst te zingen. Nu vele jaren later ken ik nog verschillende van deze liederen uit mijn hoofd. Een van de teksten die we toen zongen, althans we deden een poging, was Psalm 59:17. Een tijdje geleden kwam ik deze formidabele uitvoering van Etti Ankri tegen.

Net als de vorige keren staat onder het videofragment de getranscribeerde Hebreeuwse tekst met daaronder de vertaling (uit de HSV). Er zitten veel herhalingen in, dus goed opletten met het lezen en verder veel luisterplezier.

wa’ănî ’āšîr ‘uzzeḵā
Ik echter zal van Uw macht zingen

wa’ărannēn labōqer ḥasədeḵā
en ’s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.

kî-hāyîṯā miśəgāḇ lî
Want U bent voor mij een veilige vesting geweest,

ûmānwōs bəywōm ṣar-lî:
een toevlucht in de dagen dat [angst] mij benauwde.

Tags: , , , ,

De afgelopen tijd heb ik al verschillende keren hier Hebreeuwse liederen uit de Bijbel geplaatst. Vandaag kwam ik Psalm 67 van Etti Ankri tegen (die sowieso al de moeite waard is om te beluisteren). Zoals gewoonlijk staat onder het videofragment de getranscribeerde Hebreeuwse tekst met daaronder de vertaling. Er zit een refrein in wat meermalen wordt gezongen, dus goed opletten met het lezen en verder veel luisterplezier.

1.
lamənaṣṣēḥ binəḡînōṯ mizəmwōr šîr:
Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.

2.

’ĕlōhîm yəḥānnēnû wîḇārəḵēnû yā’ēr pānāyw ’itānû selâ:
God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela

3.
lāḏa‘aṯ bā’āreṣ darəkeḵā bəḵāl-gwōyim yəšû‘āṯeḵā:
Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.

4.
ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām:
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

5.
yiśəməḥû wîrannənû lə’ummîm kî-ṯišəpōṭ ‘ammîm mîšwōr ûlə’ummîm bā’āreṣ tanəḥēm selâ:
De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
de natiën op de aarde zult U leiden. Sela

6.
ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām:
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

7.
’ereṣ nāṯənâ yəḇûlāh yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm ’ĕlōhênû:
De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
God, onze God, zegent ons.

8.
yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm wəyîrə’û ’ōṯwō kāl-’afəsê-’āreṣ:
God zegent ons
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Tags: , , ,

Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. Als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld?

1 Cor. 14:7 (NBV)

In onze reeks over muziek en muziekinstrumenten in de Bijbel viel het me op dat we tot nu toe nog geen instrumenten hebben behandeld welke in het Nieuwe Testament voorkomen. Ook hier zien we alledaagse instrumenten zoals de aulos, de fluit, en uit de beschrijving die Paulus geeft blijkt dat je meerdere tonen uit dit instrument kan halen. Het woord zelf is afgeleid van een woord dat “blazen” betekent en geeft dus al aan dat het om een blaasinstrument gaat. Er zijn een tweetal varianten van dit blaasinstrument, de eerste bestaat uit een lange en korte pijp en hadden een dubbelriet. Het was dus een voorloper van de moderne hobo. De korte pijp werd gebruikt voor de melodie, terwijl de lange als begeleiding diende. De tweede variant was eenvoudiger en bestond alleen uit de korte pijp.

Tags: , , ,

Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!

Psalm 150:4 (SV)

Een van de hot-items en dan vooral in traditionele kerken is het orgel, voor hen is dit het “heilige muziekinstrument” dat tijdens de eredienst bespeelt moet worden. Tijdens discussies wordt dan vooral verwezen naar bovengenoemde tekst en dan in de versie van de Statenvertaling, want andere vertalingen zouden dit instrument zomaar veranderd hebben. Deze keer wil ik dan ook in mijn reeks over muziek en muziekinstrumenten in de Bijbel dit bewuste instrument behandelen.

Het bewuste woord dat in de Statenvertaling met orgel en andere vertalingen met fluit is vertaald is in het Hebreeuws Ugav en komt maar een paar keer voor in de Bijbel. Zo lezen we dat de uitvinder van de muziek Jubal dit instrument bespeelde (Gen. 4:21), waarmee het meteen een van de oudste muziekinstrumenten is die in de Bijbel worden genoemd. Daarnaast wordt het nog tweemaal genoemd in Job (21:12; 30:31). Alle passages geven geen duidelijk beeld of het een blaas- of een snaarinstrument is geweest. Veel commentaren denken dat het een blaasinstrument is geweest omdat dit volgens de context (als tegenstelling tot het snaarinstrument) het beste past. Volgens Onkelos (35-120 n.C.), die de Thora naar het Aramees vertaalde, zou het een soort panfluit zijn geweest.

De vraag is dan ook hoe kwamen de Statenvertalers er dan bij om het met orgel te vertalen. In hun kanttekeningen geven ze al aan dat de betekenis van het instrument onzeker is. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat in de tijd het begrip orgel ook de betekenis had van een muziekinstrument in het algemeen. We moeten dan ook constateren dat de vertalers een zeer correct neutraal woord hebben gebruikt, die pas eeuwen later in sommige kerkelijke kringen verkeerd is opgevat.

Dat ons bekende kerkorgel niet in de Bijbel voorkomt, wil natuurlijk absoluut niet zeggen dat deze dus niet tijdens de eredienst gebruikt mag worden.

Tags: , , ,

eer hem met vreugdedansen, met spel op gitaren en fluiten,

Psalm 150:5 (Groot Nieuws 1996)

Als een bepaald woord niet duidelijk is in een bepaalde passage dan is het altijd leuk om te kijken hoe dit in de verschillende Bijbels is vertaald. Zo komen we in bovengenoemde tekst het woord minnim tegen dat misschien ook nog in Ps. 45:9 wordt gebruikt. Alle vertalingen en ook al mijn christelijke commentaren gaan er vanuit dat het om een snaarinstrument gaat. Als dat zo is, dan zal het waarschijnlijk een soort harp of lier zijn geweest.

Interessant is dat Joodse commentators, zoals Ibn Ezra en Saadiah Gaon, een geheel andere oplossing geven, zij zien minnim als het meervoud van min (=”soort”) waardoor je de tekst kan vertalen met “prijs Hem met minnim met veel soorten muziekinstrumenten en één melodie”.

Los van deze verklaring, het voorstel van de Groot Nieuws Bijbel dat het een gitaar zou zijn kan nooit kloppen, want ondanks dat de ontstaansgeschiedenis van dit schitterende instrument al eeuwen aan de gang is, bouwde Antonio de Torres Jurado pas in
1884 de eerste gitaar zoals wij die kennen.

Tags: ,

« Older entries