Uncategorized

You are currently browsing the archive for the Uncategorized category.

Een stem zegt: Proclameer! En hij zegt: Wat moet ik proclameren? Al het vlees is [als] gras en al zijn goedertierenheid als een bloem van het veld.

Jesaja 40:6

Het klinkt zo mooi om de mens te vergelijken met de schitterende bloemen die in de velden groeien. Maar lezen we verder dan zien we dat zodra de warme zomer komt het gras verdort en de bloemen verwelken, zoals ook te zien is op bovenstaande foto. In tegenstelling tot Gods Woord welke duurzaam is, want we lezen in vers 8Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het Woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid.

Tags:

Anti-Israël ongelijk aan antisemitisme, deze opmerking kreeg ik vorige week te horen naar aanleiding van de vredesdemonstratiemarsen in verschillende steden. Maar is dit ook zo. Heb verschillende video’s van deze marsen tegen Israël bekeken en een paar dingen vielen me op. In Frankrijk werd een synagoge aangevallen met brandbommen, in België riep de menigte dat alle Joden vermoord moesten worden, in Marokko werd een rabbi in elkaar geslagen en in Duitsland vroegen de demonstranten om meer gaskamers voor de Joden. Ook in ons eigen kikkerlandje waren er vredesdemonstratiemarsen en wel in Den Haag welke werden “ontsierd“door enkele hakenkruizen en vlaggen van terroristische organisaties zoals van ISIS en Hamas. Natuurlijk werd op het journaal vreselijke beelden weggeknipt zodat er geen verontruste kijkers zouden komen. En direct werd het allemaal door “kenners” en “specialisten” gebagatelliseerd. De politie deed nog eens een duit in het zakje door te stellen dat het zwaaien met jihadvlaggen bij een ISIS-demonstratie of het tonen van nazisymbolen bij een anti-Israëlprotest niet verboden is in Nederland, ook al schijnt dat in andere gevallen niet altijd het geval te zijn.

Uit de genoemde voorbeelden blijkt dat deze demonstranten geen of weinig verschil zien tussen enerzijds anti-Israël en anderzijds anti-Joden. Kijken we op de moderne media dan wordt dit nog eens ondersteund, we zien hashtags als #hitlerwasright, “kk joden” en vele oproepen om Joden te doden. Zouden we in onze zoektocht verder gaan en de vele juridische termen die proberen een verschil aan te brengen tussen antisemitisme, antizionisme en anti-Israël dan blijkt dat deze flinterdun zijn en in bijna alle gevallen niet opgaan. Ik kan dan ook niet anders concluderen dat voor grote bevolkingsgroepen in het vrije en vreedzame westen er geen enkel verschil is en dat 70 jaar naar WO-II we nog steeds niets hebben geleerd. Joden zijn in Europa opnieuw de prooien van deze groepen en onze politici zeggen braaf “wir haben es nicht gewusst”.

Is het vreemd, dat steeds meer Joden uit Europa vluchten? Dat mensen die hier iets over durven te zeggen direct als Nazi’s worden weggezet, terwijl mijns inziens eerder het omgekeerde het geval is?

Tags:

Dit is de 106e aflevering van de Livius Nieuwsbrief, een maandelijks verschijnend mailtje voor mensen met belangstelling voor de antieke wereld. Het wordt uitgegeven door Livius.

De nieuwsbrief is gratis en u kunt hem doorsturen aan wie u maar wil; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

Zomaar een greep uit het Liviusaanbod: een reis naar zuidwest-Turkije.

Jona Lendering (redactie)

======================================

ROMEINENWEEK & ROMEINENFESTIVAL

Nog twaalf dagen tot het begin van de Nederlandse Romeinenweek (zaterdag 24 mei – zondag 1 juni). Tientallen organisaties uit hele land bieden bijzondere activiteiten aan: tentoonstellingen, rondleidingen, lezingen, kinderactiviteiten, workshops, wandelingen, vaartochten, proeverijen en nog veel meer.

Nog negentien dagen tot het sluitstuk van de Romeinenweek: het Nijmeegse Romeinenfestival (zaterdag 31 mei op zondag 1 juni). Op het Kops Plateau, waar eens duizenden Romeinse soldaten waren gelegerd, is te ervaren hoe het daar 2000 jaar geleden eraan toe ging: kampementen, shows, workshops, kinderplein, een lezingenprogramma en veel Romeinse proeverijen. Het thema van het Romeinenfestival is dan ook “Proef de Oudheid”.

Festivalkaarten bestellen kan met deze link en abonnees van de Livius Nieuwsbrief krijgen 20% korting.

======================================

NIEUW OP DE LIVIUS-WEBSITE

Het Sasanidische rotsreliëf te Salmas en een Nederlandse naam die is ontleend aan een raar leenwoord in het Lineair-B.

======================================

EGYPTE

Pijnlijk en helaas niet te missen: er zou zijn ontdekt hoe de oude Egyptenaren zware stenen versleepten, namelijk door wat water op het zand te laten vloeien, zodat het minder weerstand bood. In onze contreien werd het opgepikt in onder andere het NRC Handelsblad terwijl Het Parool zelfs repte van een doorbraak. Het probleem is niet alleen dat de methode, anders dan de ontdekker claimde, allang bekend is, maar ook dat de bekende sleepwegen nooit over zand liepen maar meestal over stenige ondergronden. On n’a pas besoin de cette hypothèse-là.

Wél leuk: een koningsgraf uit de predynastische tijd in Edfu. De geboden informatie is summierder dan summier, maar we gaan hier zeker meer van horen.

Ook al zo leuk: de graven van vijftig koningskinderen in de Vallei der Koningen. Daarover gaan we eveneens meer horen. En anders wel over vier foundation deposits.

Stiekem ook leuk: de onvermijdelijke doctor Zahi Hawass mag zich verantwoorden wegens het aannemen van steekpenningen. En ook over hem zullen we wel meer horen.

Het maandelijkse gesleep met mummies: 1, 2, 3.

Een algemeen verhaal over de problemen bij het bewaren van het Egyptische erfgoed. Er zijn zoveel Egyptenaren.

En verder: Al-Bahnasa, El-Kurru, Saqqara.

======================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Sumerisch bier: weinig nieuws maar wel amusant. En blijkbaar niet zo smakelijk.

Oude spionagefoto’s zijn nuttig om antieke sites te bestuderen.

Gaat het nu dan toch gebeuren? Gaat het museum van Bagdad weer open? Het is niet voor het eerst dat het wordt aangekondigd.

======================================

DE OUDE GRIEKEN

Heerlijke ontdekking: een papyrus waarin een worstelwedstrijd wordt “geregeld”.

Wie Grieks leert, dachten de romantische filosofen van vroege negentiende eeuw, gaat ook denken als een Griek en wordt even creatief. Dat idee krijgt ineens een grappige nieuwe draai.

En verder: een buste van Alexander op Cyprus en een facelift voor de Karyatiden.

======================================

ROME EN ZIJN RIJK

Ontdekkingen en ontdekkinkjes deze maand: Florence, Ostia, Plovdiv, Pompeii (voorspelbaar) en Sapareva Banya.

Byzantijns: overzicht van de Yenikapi-opgravingen in Istanbul.

Plus het maandelijkse lijstje uit Groot-Brittannië: Loanhead en Puddletown.

======================================

BENOORDEN DE ALPEN

Dit is om helemaal blij van te worden: een Romeins marskamp, helemaal in Thüringen. De enige in de teksten genoemde expeditie in die contreien is die van Drusus in 9 v.Chr., maar misschien moeten we overwegen dat de Romeinen veel meer aanwezig zijn geweest in het Overrijnse dan op grond van de geschreven teksten wordt aangenomen (meer).

Een leuke ontdekking in het Limburgse Echt, waar een schat met munten van Constantijn III (r.407-411) bewijst dat deze heerser serieus werk heeft gemaakt van het herstel van de Rijngrens, wat op zijn beurt bewijst dat de Romeinse bestuurlijke aanwezigheid in onze contreien een paar jaar langer langer duurde dan tot nu toe werd aangenomen.

Een soortgelijke vondst op het Utrechtse Domplein, waar enkele munten helpen de bouwgeschiedenis van de oudste kerken ter plekke te reconstrueren.

En verder: Bursa, Heffen en Remagen.

======================================

DE VROUW VAN JEZUS

Nog even wat nasleep van het Evangelie van de Vrouw van Jezus. Anderhalf jaar geleden wisten we al dat het een vervalsing moest zijn omdat de tekst een fout bevatte die bewees dat ze was overgeschreven uit een modern boek. De schade was toen al groot, omdat de snipper bleek te zijn aangekocht op de zwarte markt, omdat publiciteit was gezocht om fondsen te verwerven en omdat de publicatie onnadenkend was aangenomen door een wetenschappelijk tijdschrift, uitgegeven door de toch vrij prestigieuze Harvard-universiteit.

Er werd een onderzoek aangekondigd waarvan meteen werd geconstateerd dat het weinig zou opleveren omdat de authenticiteit nooit kon worden bewezen. Alles wat aan een echt oude tekst echt oud oogt, is immers na te maken (lees maar). Het leek een manoeuvre om de zaak tot Sint-Juttemis weg te agenderen, maar er kwam wel degelijk een uitslag – en die loog er niet om.

Zoals we vorige maand berichtten, kon het in elk geval niet gaan om een evangelie en was de tekst geschreven op niet-antiek papyrus. Negerend dat een spelfout al de “smoking gun” was die de vervalsing bewees, bracht Harvard naar buiten dat de tekst, omdat niet kon worden bewezen dat ze een moderne vervalsing was, authentiek moest zijn en terugging op een antiek origineel.

De gedachte dat de hedendaagse universiteit bluft en niet argumenteert, is moeilijk te accepteren. Een deel van de pers gaf Harvard teveel krediet, maar deze maand kwam men erop terug en volgden nog twee onaangename onthullingen, waarmee de reputatie van de papyrologie definitief naar de gallemiezen werd geholpen. In de eerste plaats: de papyrus is afkomstig uit een verzameling waar minimaal één simpel te herkennen vervalsing bij zat. In de tweede plaats: de betrokken onderzoekers lieten zich opjagen doordat ze – je verwacht het niet – een televisiedeal hadden.

We hebben te maken met het grootste oudheidkundige schandaal sinds de Golb-affaire en uw redacteur vraagt zich af wat iemand op dit moment beweegt stofwolken op te gooien over het seksisme in een deel van de berichtgeving. Daarover mag best een boom worden opgezet, maar laten we nu éérst uitzoeken hoe de papyrologie haar respectabiliteit herwint.

Tot het zover is, is sarcasme op zijn plaats en dat komt in het Duits uiteraard het best tot z’n recht.

======================================

ISRAËL, JODENDOM EN CHRISTENDOM

Een kwakhistoricus koopt in Egypte mummiemaskers, die zijn opgebouwd uit een soort papier-maché, en dus uit oud papyrus. Daarop kunnen teksten staan geschreven. Dus sloopt hij dat masker. Filmpje hier. Vervolgens blijkt hij zo enkele oude evangelie-teksten te hebben gevonden. We mogen aannemen dat vanaf nu geen enkel mummiemasker veilig is.

Een beetje gevaarlijk bericht: het gebeente van een gekruisigde, gevonden in Jeruzalem, zou dat kunnen zijn van de laatste Hasmonese koning. Ieders hoaxradar slaat nu wijd uit, maar echte onzin staat niet in het bericht, met het slotcommentaar als mogelijke uitzondering.

Lezing van Aren Maier over de Filistijnen: het duurt ruim een uur maar daarna ben je ook weer helemaal bij.

Jeruzalem: een onduidelijk verhaal over de Klaagmuur en een heel duidelijke (en meteen omstreden) claim dat de stad van David is gevonden.

En verder: speculaties over de plaats waar de Horeb/Sinai lag, Nablus, de mogelijk oudste afbeelding van Christus en de Golanhoogte – waarvan u de dubbele politieke bodem wel zult herkennen.

======================================

BOEKEN

[De boekenrubriek in de Livius Nieuwsbrief wordt verzorgd door Lujzika Adema van Kooten van de Amsterdamse Athenaeumboekhandel, die u de boeken snel zal leveren als u gebruik maakt van de onderstaande links.]

Eerder al de nieuwe boeken van Philip Hardie, Michael Scott en Trevor Bryce, in deze editie meer grote namen. En in de top 5 is de nummer 1 niet alleen vervangen, maar zelfs geheel verdwenen.

Wie waren de zogenoemde Zeevolken en in hoeverre waren zij verantwoordelijk voor de beëindiging van de bloeiende samenlevingen van de Late Bronstijd? 1177 B.C. The Year Civilization Collapsed van Eric H. Cline heeft niet alleen een spannende titel, maar is volgens kenners ook erg goed. Lees hier een recensie.

Een andere ramp, een andere tijd. In From Pompeii onderzoekt Ingrid D. Rowland het naleven van Pompeii. Geleerd, persoonlijk en goed ontvangen (zie deze recensie, bijvoorbeeld).

Robert Nouwen schetst in Onderdanen van de keizer een alternatieve geschiedenis van het Romeinse Rijk: niet aan de hand van de grote mannen, maar aan de hand van gewone burgers. Een beetje zoals Invisible Romans van Robert Knapp, maar meer op basis van inscripties.

In zijn nieuwste boek gaat Robin Waterfield, bekend van bestsellers over antieke filosofie en mythen, in op de Romeinse verovering van Griekenland: Taken at the Flood.

Een nieuwe complete, diepgravende én vermakelijke geschiedenis van de filosofie: Peter Adamson werkt aan een uitvoerige reeks bij Oxford, waarvan het eerste deel zojuist is verschenen: Classical Philosophy. Het beslaat de periode van Thales tot en met Aristoteles.

Barbara Graziosi, die eerder bij Cambridge een GreenYellow verzorgde voor boek 6 van de Ilias, heeft nu een wat toegankelijker boek over de Goden van Olympus geschreven. Liever in het origineel lezen? The Gods of Olympus is er ook.

Een nieuwe Top 5, met oude bekenden in nieuwe volgorde:

 1. Confronting the Classics van Mary Beard stond vorige keer nog op twee, maar is inmiddels doorgestoten naar de eerste plaats.
 2. Van tiplijst naar tweede plaats: het boekje dat Ineke Sluiter schreef over Socrates.
 3. Evenals de tentoonstelling in Parijs is de rijk geïllustreerde catalogus van Moi, Augusteeen succes.
 4. Nog steeds in de top 5: Vincent Huninks nieuwste Seneca-vertaling Ware Geluk.
 5. De hekkensluiter deze week is Dennisons Twaalf Caesars.

======================================

DWAASHEID

Ach ja, de Bijbel, die hebben we nooit helemaal goed begrepen. Gelukkig heb je geen opleiding nodig om te decoderen wat de feitelijke strekking is.

======================================

INTERNET

Het NINO (Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten) wordt vijfenzeventig en stelde enkele digitale boeken ter beschikking: daar.

======================================

OVERLEDEN

Eerder deze week overleed Maurice Casey, die belangrijk onderzoek deed naar de Aramese achtergrond van het Nieuwe Testament. Zijn laatste boek is misschien zijn belangrijkste: Jesus: Evidence and Argument or Mythicist Myths? Hij richtte zich daarin op theorieën over Jezus als niet-historisch personage (maar mythologisch verzinsel), weerlegde de gedachtegangen en wees erop dat veel Jezussceptici denken als fundamentalisten.

======================================

EN TOT SLOT

De gevaren van een verkeerde beroepskeuze. Word dan ook geen archeoloog.

======================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT INGBNL2A.)

Wekelijks lezen we in de media wel van vondsten die de Bijbel zouden ontkrachten, maar hoeveel van deze vondsten hebben uiteindelijk de toets van de kritiek doorstaan.

Zo werd tijdens een conferentie van het Bethlehem Bible College kort geleden gesteld dat nergens in de oorspronkelijke Bijbel en andere oude manuscripten een verwijzing was naar de Joden of dat Jezus een Jood was. Dit is makkelijk te weerleggen want er zijn vele manuscripten en eeuwenoude Bijbels in de grondtekst te vinden op internet en iedereen die een beetje Grieks en Hebreeuws kent zal constateren dat dit een op niets gebaseerde stelling is. Moeilijker wordt het met pas gevonden (delen van) manuscripten, er zijn nl. veel fraudeurs omdat veel geld kan worden verdient met deze “vondsten”, terwijl aan de andere kant ook goedwillenden zonder kennis van zaken soms bewijsmateriaal vernielen zonder dat ze zich er van bewust zijn. Voordat we dan ook enthousiast worden bij een nieuwe ontdekking is het belangrijk om te controleren of zo’n document echt is. Ik heb getracht hieronder (zonder volledig te zijn) een aantal criteria op te stellen, waaraan zo’n manuscript moet voldoen:

 • Is de originele vindplaats bekend (zo ja, dan kan worden gezocht naar meer materiaal, of bewijzen die de authenticiteit van het manuscript ondersteunen);
 • Is degene die het heeft gevonden betrouwbaar (in veel gevallen zijn het anonieme handelaren, waardoor de herkomst van het manuscript niet valt te achterhalen);
 • Zijn degenen die het hebben onderzocht specialisten en betrouwbaar (regelmatig komt het voor dat de genoemde personen geen kenners zijn);
 • Is de tekst vrij gegeven, zodat ook andere deskundigen het kunnen controleren (alleen al deze houding geeft aan dat de onderzoekers of degenen die het hebben gevonden;
 • Is onderzoek gedaan naar het papyrus/perkament op ouderdom (op zich bewijst dit niets want het kan voorkomen dat een fraudeur een oud perkament heeft gebruikt, maar ook daar valt nog iets uit op te maken);
 • Is onderzoek gedaan naar de samenstelling van de inkt op ouderdom (zie punt hierboven);
 • Is onderzoek gedaan naar de tekst en vergeleken met andere betrouwbare en vergelijkbare teksten uit die tijd;
 • Is grammaticaal en stilistisch onderzoek gedaan naar de tekst en zijn hier opmerkingen over;
 • Komt de inhoud overeen met de tijd waarin het document geschreven zou zijn. (iets uit 1000 n.C. over specifieke zaken uit het leven van Christus welke niet in eerdere bronnen voorkomen is onbetrouwbaar);
 • Is onderzoek gedaan naar de tekst en vergeleken met hedendaagse tekstkritische teksten (slechte fraudeurs willen nog wel eens een stukje “citeren” hieruit)

En als zo’n pas gevonden manuscript aan deze eisen voldoet wil dat dan zeggen dat de inhoud ervan waar is. Zoals ook bij veel moderne boeken bestaat de mogelijkheid dat wat er staat niet waar is, het kan een onderdeel van een (verzonnen) verhaal zijn, of de schrijver probeerde een bepaalde persoon of groepering zwart te maken of in het gunstigste geval was niet bekend met alle feiten en schreef iets te goedertrouw op zonder te controleren of het waar is. Moderne onderzoekers zijn dan ook genoodzaakt om zo’n manuscript te vergelijken met ander materiaal wat uit diezelfde periode aanwezig is en dat gaat om het zelfde onderwerp. In de meeste gevallen is dit niet aanwezig, wat dan strikt genomen betekent dat er een constatering is gemaakt waar geen directe conclusies aan kan worden verbonden.

Een belangrijke vraag is dan ook hoe we als gelovigen met dit soort ontdekkingen moeten omgaan. Tijdens een discussie over dit onderwerp werd meteen als stelling geponeerd “What if this is real..? it would change so much!” Zelf constateer ik dat de afgelopen 2000 jaar er veel kritiek is geweest op de Bijbel en dat vooral de laatste 200 jaar vaak de Bijbel als onbetrouwbaar wordt afgeschilderd. Natuurlijk we weten een heleboel niet en er zijn nog een heleboel open vragen, maar dat is nog geen reden om te zeggen dat de Bijbel niet waar is. Zo verscheen er kortgeleden een lijst met 50 mensen die in de Bijbel voorkomen en waarvan door opgravingen is bevestigd dat ze bestonden, opvallend is dat verschillende van deze personen hiervoor als “fantasiepersonen” werden beschouwd. Hetzelfde geldt voor vele plaatsen, gebeurtenissen als oorlogen, culturele en sociologische omstandigheden welke in de loop der tijd door de wetenschap zijn bevestigd. In al dat onderzoek is tot nu toe nog nooit iets naar voren gekomen die de Bijbel volledig onderuit haalde, of iets gedetailleerder het geloof onderuit zou halen. Ik verwacht dan ook niet dat zoiets dan ook zal gebeuren, ondanks wat er in de populaire en niet wetenschappelijke media wordt gesuggereerd.

Tags: ,

Ik heb de afgelopen maanden van verschillende mensen vragen gehad over de zogenoemde bloedmanen die dit en volgend jaar te zien zijn en wat de “profetische” betekenis ervan zou zijn. Al eerder in januari had ik hier al over geschreven en ook regelmatig heb ik verwezen naar het artikel van Dirk van Genderen, maar de mailtjes blijven komen. Vandaar nogmaals (en hoop ik voor de laatste keer) dat ik hier aandacht aan besteed en waarom deze maansverduisteringen niet vreemder zijn dan andere en waarom het meer met moderne “christelijke” astrologie te maken heeft dat met wetenschap of geloof.

Een van de items is dat het om 4 bloedmanen gaat, maar op een klein aantal na, zijn alle maansverduisteringen rood van kleur en worden in de populaire media als bloedmanen bestempeld. De aandacht aan de andere maansverduisteringen die een blauwachtige kleur hebben, en velen malen zeldzamer zijn, minder.

De Triple Inex, die populair tetrad (een term uit de late astrologie) wordt genoemd, is een cyclus die periodiek voorkomt, en in de afgelopen twee millennia waren er 8 die samenvielen/vallen met Joodse feestdagen, nl. 162/’63, 795/’96, 842/’43, 860/’61, 1493/’94, 1949/’50, 1967/’68 en 2014/’15. Het is de dominee Blitz die hier oa. aandacht voor vroeg en stelt dat er dan voor de Joden/Israël speciale gebeurtenissen waren/komen. Hij verwijst dan naar de Triple Inex van 1949/’50 voor de oprichting van de staat Israël (wat fout is, want die was in 1948), hetzelfde met die van 1493/’94 wat betrekking zou hebben met de verbanning van de Joden uit Spanje, maar dat was in 1492. De eerste vier Triple Inex behandelt hij, voor zover ik weet, niet en dat is vreemd omdat je zou verwachten dat er ook dan speciale gebeurtenissen waren (die er overigens niet waren). Een bewering dat deze Triple Inex de laatste zou zijn volgens de NASA in de komende duizend jaar is onzinnig omdat alleen al deze eeuw er nog een zestal zullen volgen.

Een Triple Inex cyclus is bijzonder, maar er zijn cycli die nog zeldzamer zijn, zoals een Trio Lunar Year waarin er drie maansverduisteringen zijn in 1 maanjaar (307, 372, 437, 828, 893, 958, 1414, 1479, 1544, 1917 en 1982) of een quintet (5 maansverduisteringen in een jaar) zoals in 1676, 1694, 1749 en 1879. Ook in die jaren waren er mensen die uitriepen dat er “vreselijke” dingen zouden gebeuren en het jaar 1982 is berucht omdat veel christenen naar de Mont Blanc gingen omdat ze dachten dat de oordeelsdag zou aanbreken. Met name een Wim Malgo heeft daar verschillende “profetische” boeken over geschreven zoals The Rapture and its Mystery en There Shall Be Signs from 1948 to 1982, welke verschillende malen zijn vertaald. Ondertussen weten we dat dit dus niet zo was.

Zo zijn er ook andere sterrenkundige fenomenen aan te wijzen welke de afgelopen eeuwen onder de christenen grote consternatie gaven, een bekend voorbeeld is de meteorenregen van 1833 die ervoor zorgde dat Joseph Smith (van de Mormonen) en een andere groepering de 7de dagsadventisten enorme aanhang kregen omdat zij stelden dat de eindtijd dan zou aanbreken. Vanaf die tijd verschenen er verschillende boeken van oa. E.W. Bullinger en later K.C. Fleming die als thema hadden dat het getuigenis van God in de sterren is geschreven. Deze personen en hun navolgers schroomden niet om totaal nieuwe betekenissen te geven aan de sterren en sterrenkundige fenomenen, die in de meeste gevallen kant nog wal raakten. Berucht is de betekenis die E.W. Bullinger gaf aan het sterrenbeeld Canis Majoris, nl. “de Grote Jezus”, terwijl het in werkelijkheid “Grote Hond” betekent. Het was dan ook de christen prof. L. Ideler die stelde dat hier de ware aard van deze pseudo-geleerden naar boven kwam.

Zo zijn er in de geschiedenis honderden van dit soort gebeurtenissen en voorvallen te noemen die allen niet waar bleken te zijn en het is om die reden om zeer kritisch te kijken naar christenen die menen dat een bepaald astronomisch fenomeen heel bijzonder is.

Tags: , ,

Wees niet te trots om anderen om advies te vragen

De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen,
maar wie naar raad luistert, is wijs.
(Spreuken 12:15)

Sta open voor perspectieven uit een veelheid aan betrouwbare bronnen

Plannen falen, als er geen overleg is,
maar door de veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.
(Spreuken 15:22)

Waardeer de bronnen die onder je eigen medewerkers te vinden zijn

Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd,
behalve in zijn vaderstad en in zijn huis.
(Matteüs 13:57)

Tags: , ,

Vandaag verscheen in de Volkskrant een artikel onder de noemer “Lijdensverhaal Jezus is plagiaat“, waarin assyriologe Henriette Broekema betoogt dat het lijdensverhaal van Jezus grotendeels is overgenomen van Sumerische mythen.

Al meteen valt op, wat Broekema zelf ook erkent, dat er geen theoloog aan het woord is want ze gooit verschillende Bijbelteksten door elkaar. Bv. ze haalt Maria aan “Dat is gewoon de vrouw die Jezus met olie besprenkelt bij het laatste avondmaal, waarop Jezus zegt: ze bereidt me voor op het graf.” Iedereen die een keer de Bijbel heeft doorgelezen weet dat de zalving van Maria helemaal niet bij het laatste avondmaal gebeurde. Hetzelfde is haar vergelijking van het avondmaal met de volgens haar oudere avondmaal van de Romeinse god Mithras. Terwijl het duidelijk moge zijn dat dit avondmaal de sedermaaltijd is die al vanaf de Exodus van de Joden werd gevierd. Dus al werd gevierd toen deze Romeinse godsdienst nog niet eens bestond. Bovendien is deze vergelijking van het christendom met de Mithras godsdienst allang achterhaalt en geeft meer aan dat Broekema niet op de hoogte is van deze feiten. Verder gaat zij ervan uit dat ten tijde van Jezus er sprake was van een mondelinge traditie terwijl dat niet zo is, alleen al de vele brieven in het Nieuwe Testament bewijst het tegendeel. Wat voor zin zou het hebben om iets op te schrijven als ze het niet konden lezen.

Ook een opmerking dat het een oud raadsel is waarom Jezus in de evangeliën wordt aangeduid als koning, terwijl als je het Oude Testament leest weet dat de Joden al eeuwen een Messias (koning) verwachtten en dat het daarom helemaal geen raadsel is, temeer daar ook buiten-Bijbelse bronnen zoals de Dode Zee-rollen spreken over de komst van een Messias. Ze gaat ervan uit dat Golgotha een synoniem is voor de onderwereld, echter deze hypothese wordt zonder bewijzen geponeerd. In de rijke Joodse literatuur is dan ook niets hiervan terug te vinden.

Ze haalt aan dat het verraad van Judas is overgenomen van een Sumerische mythe waarin een herder genaamd Dumuzi wordt verraden door zijn vriend, echter logischer is het dat het is overgenomen uit Psalm 41:10 waar dit ook wordt vermeld. Waarom zou het afgeleid zijn van een mythe die vele duizenden kilometers verderop is ontstaan, terwijl dit ook in de Joodse literatuur is terug te vinden.

Bij het lezen kan ik niet anders concluderen dat haar verhaal aan alle kanten rammelt en ik denk dat het zeker niet zou zijn geplaatst als er een wetenschapsjournalist met een alfa achtergrond was geweest die haar interviewde, want welke gerenommeerde krant wil zich op deze manier belachelijk maken.

Tags: ,

Het afgelopen weekend heb ik verschillende lange wandeltochten gemaakt door de schitterende natuur van Schiermonnikoog. Heerlijk om niet alleen te genieten van de natuur, maar ook om eens na te denken over dingen waar je anders bijna nooit aan toe komt. Een van deze dingen was een email die ik van een Russische kennis had gekregen met een aantal moeilijke vragen over het geloof. Omdat het in het Russisch was geschreven en het met behulp van woordenboeken moest vertalen, stonden de woorden in mijn geheugen gegrift en zoals gezegd tijdens een van mijn wandelingen overdacht ik ze. Een van de vragen was waarom religieuze mensen toch zo graag zich ergens willen vestigen, een tempel willen maken en daar in de buurt willen wonen omdat ze dan het gevoel hebben om dicht bij God te wonen. En een andere vraag, waarom maken deze religieuze mensen zo graag tradities en dogma’s omdat ze zich er veilig bij voelen, terwijl in hun heilige geschriften toch vaak wat anders staat.

Als we in de Bijbel lezen, dan valt op hoe vaak we zien dat God in beweging is en ons mensen aanspoort om met Hem mee te gaan. In de eerste hoofdstukken van Genesis zien we al dat God door het paradijs wandelt, niet veel later lezen we dat Henoch wandelde met God, en weer later zien we dat de aartsvaders constant onderweg waren met God. In Exodus en volgende boeken zien we dat het Joodse volk na een verblijf van 400 jaar de Exodus gaan maken en dat God met hen meereist en zelfs een eigen tent, de tabernakel, heeft. Ook in het Nieuwe Testament zien we het, hoewel Jezus een eigen huis heeft in Kapernaum, is Hij constant op pad en Zijn discipelen en vele andere volgelingen reizen met hem mee. Daarna in Handelingen, maar ook in de vele brieven, lezen we dat de apostelen bijna constant onderweg zijn.

Watchman Nee heeft ooit een boek geschreven over de brief aan de Efeziërs en gebruikte drie kernwoorden, “zitten”, “wandelen” en “standhouden”. Het eerste “zitten” is belangrijk om te leren wat God met je wil, dat Hij je een plaats geeft (Ef. 2:6), daarna moet je niet blijven zitten, maar mag je met de opgedane kennis gaan “wandelen” (Ef. 4: 17, 23), je gaat het in de praktijk brengen. Door dit in praktijk brengen ben je constant in beweging en raak je niet vastgeroest, je komt in je leven nieuwe uitdagingen tegen die je moet interpreteren en beoordelen. Sommige zijn goed, andere zullen verleidingen zijn en je van het “rechte pad” brengen, om die reden besluit Watchman Nee met “standhouden” (Ef. 6: 11). Je gaat deze uitdagingen toetsen aan Gods Woord en handelt er naar.

Je weet dat God bij je is en dat je geen tempelgebouw, of kerkgebouw nodig hebt want je hebt God. Niet dat het gaan naar een kerk slecht is, maar het is slechts een tijdelijk gebouw waar je tijdens je leven naar toe mag gaan, maar je echte thuis is bij God en als je na een dienst weer het kerkgebouw verlaat mag je samen met God verder trekken.

Tags:

Toen zei de vrouw: Wie zal ik voor u oproepen? En hij zei: Roep Samuel voor mij op.

1 Sam. 28:11 (HSV)

Als we dit stuk lezen dan komen er een aantal vragen naar boven, is het echt Samuel, of hoe kon het toch gebeuren dat Saul naar een waarzegster gaat.Ik zal proberen enig inzicht te geven wat er nu in dit en de volgende verzen gebeurde.

In die tijd was het gewoon dat een waarzegster zich in een andere ruimte bevond dan haar klant. Dat betekent dat de klant dus niks zag (vs. 13) en de kans op fraude heel groot was. Necromantie, het oproepen van de doden, voor hulp was verboden (Deut.18:11) want God wilde dat aan hem werd gevraagd (Jes. 8:19). Ook al reageerde God niet meteen, toch had Saul niet dit mogen doen. In vers 13 lezen we dat de vrouw schrikt omdat iets/iemand komt en omdat ze plotseling Saul herkent. Dat ze schrikt van het laatste is duidelijk omdat we daarvoor hadden gelezen dat Saul bijna alle waarzegsters had laten doden, vandaar haar uitroep “waarom heb je mij bedrogen”. De vraag wat ze zag is lastiger en volgens de Kanttekeningen was het “een boze geest, in de gedaante van Samuel, welken zij door haar duivelskunst had doen opkomen.” Echter zoals zo vaak in lastige gedeelten zijn er ook andere meningen, Jezus Sirach (Sirach.46:22) gaat er vanuit dat het Samuel zelf is. En een derde mening is dat het in werkelijkheid de geleidegeest van de waarzegster is.

Lezen we echter in vers 14 dan zien we dat ze bovennatuurlijke wezens (meervoud) ziet en Saul concludeert zelf dat deze dan Samuel moeten zijn (de reden waarom moderne vertalingen het in enkelvoud vertalen) omdat deze er  “oud” uitzagen. Vervolgens zien we dat Saul buigt, letterlijk met zijn neus op de grond (vers 14). Ook hier blijkt dat Saul onmogelijk kon zien wie het was/waren en volledig afhankelijk is van wat de waarzegster zegt.

En dan zien we plotseling een grote ommedraai in het verhaal, Saul vraagt om hulp en hij krijgt te horen dat God een vijand van hem is geworden en dat zijn nageslacht geen koning meer zal zijn omdat hij niet geluisterd en gedaan heeft wat God aan hem vroeg. Ook al had hij dit al eerder vermoed (1 Sam. 20:30; 24:21) het moet een grote schok voor hem zijn geweest. En dan lezen we in vers 19 dat Saul en zijn zonen de volgende dag gedood zullen worden. Letterlijk wordt er gezegd dat hij en de zijnen bij de opgeroepen persoon zal zijn. Betekent dat hij naar de hemel gaat (waar Samuel zou zijn) of naar de hel (waar de demonen zijn)? Eerder zullen we moeten lezen dat hij naar het dodenrijk gaat. Ook uit deze tekst valt dus niet op te maken wie Saul zag.

Tags: , ,

Maar u beweert: als iemand tegen zijn vader of moeder zegt: Alles waarmee ik u kan helpen is ‘korban’ – dat is: ik heb het bestemd voor God –

Mark. 7:11 (HSV)

We komen alleen hier en in Mattheüs 27:6 het Griekse woord ‘korban’ tegen, of beter het Hebreeuwse woord wat de betekenis heeft van “een offergave aan God” en om die reden niet voor een ander doeleinde gebruikt kon worden.

In Mattheüs wordt het vaak vertaald met de offerkist, tempelschat waar het geld t.b.v. de tempel in gedaan werd. Verwijzingen hiernaar lezen we in de Mishna Nedarim i. 4. “Als iemand zeg: “een brandoffer, [of] een meeloffer. [of] een zondoffer, [of] een dankoffer, [of] een vredeoffer zij wat ik van het uwe zal eten“. In Mark. 7:11 (Mat. 15:5) wordt meer algemeen op de eed/belofte om iets als offergave te bestemmen gesproken. In de Mishna Nedarim ix.1 wordt gesproken over een belofte die ten nadele van de ouders was uitgesproken. “Rabbi Eli’ézer zegt: men mag iemand een uitweg [tot berouw] openen door [hem te wijzen op] de eer van zijn vader en moeder;” Waarbij de conclusie is dat deze opgeheven mocht worden.

Tags: , , ,

« Older entries