Website news

You are currently browsing the archive for the Website news category.

De afgelopen dagen zijn er verschillende pogingen ondernomen om deze blog te hacken. Reden is dat door de aanhoudende escalatie tussen Israël en Hamas veel sites op dit moment worden aangevallen door cyberterroristen.

Om deze reden wordt tijdelijk de reactiemogelijkheid afgesloten.

Tags:

Onze website wordt veel bezocht en gisteren was er een klein feestje. De afgelopen 5 jaar zijn 7.000.0000 pagina’s bekeken van het gedeelte met achtergrondinformatie over de Bijbel door een kleine 1,5 miljoen bezoekers. In de eerste plaats wil ik jullie bezoekers danken voor het grote gebruik van onze website en hopen dat jullie ons nog vaak zullen bezoeken.

Het is begrijpelijk dat we hiervoor goede servers nodig hebben om de software op te hosten en deze is dan ook regelmatig vernieuwd. Al die jaren heeft het bedrijf JPvdGiessen IT Consultancy ons belangeloos ondersteund met de hardware en met hun vele adviezen. Ook de software zelf moet robuust zijn. Indertijd hebben we voor het Israëlische product Tersus gekozen en hun medewerkers hebben ons de afgelopen jaren nooit in de steek gelaten en waar nodig altijd support gegeven. Beide bedrijven willen we bij deze bedanken.

Tags:

Iedereen kent de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zoals dat staat in Lucas 10:30ev “Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen.” Vandaag moest ik hieraan denken vanwege een bepaalde gebeurtenis dat me van de week overkwam.

Van de week kreeg ik een migraineaanval en vloog uit de bocht en kwam ergens naast de weg tot stilstand. Deze weg is een drukke weg met, zelfs op het vroege tijdstip dat ik daar reed, vrij veel verkeer. In mijn poging om dit te reconstrueren kwam ik erachter dat ik minstens een drie kwartier daar heb gestaan voordat iemand stopte. Degenen die stopten, belden niet alleen 112 maar wisten in de tussentijd ook via mijn mobiel mijn vrouw te bellen. Volgens haar waren waren het aan hun stem te horen allochtonen. Juist zij stopten en namen actie, terwijl veel autochtonen, waaronder veel politieagenten en soldaten (in de buurt is een opleiding voor beiden), gewoon doorreden.

Ik weet niet wie ze waren, ze hebben ook geen telefoonnummer of iets dergelijks achtergelaten, maar via deze manier wil ik ze bedanken dat ze zijn gestopt en me hebben geholpen.

Vanaf vrijdag 6 april tot maandag 9 april zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de website en de kans bestaat dat hierdoor deze enige tijd niet bereikbaar is. Onze excuses voor het ongemak.

Tags:

Het valt me iedere keer weer op dat zoveel mensen kritiek hebben op deze weblog. Zo heb ik de afgelopen weken verschillende boze mailtjes gekregen: sommigen vinden dat ik het logo “I stand with the people of Israel” weg moet halen, anderen vinden dat ik het kruis weg moet halen, weer anderen zijn van mening dat ik geen vragen over de Bijbel mag stellen. Ik werd gesommeerd om te schrijven over de Palestijnse christenen. Moet de lijst van christenvervolging weghalen, moet niet positief zijn over Israël. Ik mag het woord God niet gebruiken en ga zo maar door.

Ik ben ooit begonnen om de Bijbel te bestuderen en maakte aantekeningen over al mijn “vragen, overdenkingen en achtergronden”, op een gegeven moment vroegen diverse personen om deze informatie omdat zij die ook waardevol vonden en dit resulteerde in deze website en weblog. Mijn persoonlijke overdenkingen en vragen werden later aangevuld door die van verschillende anderen die, of nu ook regelmatig op de weblog schrijven, of af en toe als gastschrijver een artikel plaatsen. In alle gevallen zijn het nog steeds onze eigen persoonlijke overdenkingen. Het ligt aan de keus van de 30.000 bezoekers per maand of ze deze artikelen en aantekeningen willen lezen of niet, maar het is onmogelijk en absurd om op de eisen van enkele bezoekers in te gaan. Als die een andere mening hebben dan staat het hun vrij om niet deze weblog of website te lezen en ik moedig hen aan om hun eigen website/log te beginnen.

Het is dan ook om die reden dat er geen dingen worden weggehaald, we staan achter Israël, blijven aandacht houden voor de christenvervolging en we blijven vragen stellen over de Bijbel in de hoop dat ook anderen hierdoor worden aangezet om de Bijbel te lezen en erover na te denken wat er staat en wat er mee wordt bedoeld.

Tags:

De afgelopen jaren heb ik steeds op de weblog het Bijbelgedeelte geplaatst wat ik van plan ben om te lezen, dit jaar zal dat Jesaja 40:1-11 zijn.

1 Troost, troost Mijn volk,
zal uw God zeggen,
2 spreek naar het hart van Jeruzalem
en roep haar toe
dat haar strijd vervuld is,
dat haar ongerechtigheid verzoend is,
dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft
voor al haar zonden.
3 Een stem van iemand die roept
in de woestijn:
Bereid de weg van de HEERE,
maak recht in de wildernis
een gebaande weg voor onze God.
4 Alle dalen zullen verhoogd worden,
alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden;
wat krom is, zal recht worden;
wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.
5 De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden,
en alle vlees tezamen zal het zien,
want de mond van de HEERE heeft gesproken.
6 Een stem zegt: Roep!
En hij zegt: Wat moet ik roepen?
Alle vlees is gras
en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld.
7 Het gras verdort, de bloem valt af,
als de Geest van de HEERE erover blaast.
Voorwaar, het volk is gras.
8 Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
9 Klim op een hoge berg,
Sion, verkondigster van een goede boodschap;
verhef uw stem met kracht,
Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap.
Verhef die, wees niet bevreesd.
Zeg tegen de steden van Juda:
Zie, uw God!
10 Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen,
en Zijn arm zal heersen.
Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich,
Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.
11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden:
Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen
en in Zijn schoot dragen;
de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

(HSV)

Een reden om dit Bijbelgedeelte te lezen heeft te maken dat het nog steeds actueel is. Als christenen worden we opgeroepen om Israël te troosten. Aan de andere kant worden ook wij getroost met de wetenschap dat Jezus zal terugkomen. Ik wens jullie allemaal een goed Nieuw 2013 toe.

Tags: ,

Lijstjes

Aan het einde van het jaren krijg je weer de lijstjes van best gelezen artikelen, hierbij was nummer 1 meer dan 3000 maal gelezen, terwijl nummer 10 toch goed voor ruim 1500 maal gelezen. Kijken we naar het gemiddelde, dan blijkt dat ieder artikel gemiddeld 300 keer werd gelezen. Ik wil jullie dan ook allemaal bedanken voor het volgen van deze weblog.

 1. Hebreeuwse teksten?
 2. De wereld vergaat op 31 december 2012
 3. 5 lessen uit de gesprekken tussen Job en zijn vrienden
 4. Haardracht bij mannen
 5. IJdelheid is niets dan lucht en leegte
 6. Goed in Gods ogen?
 7. De geur van liefdesappels
 8. Dé klad in de klassieken – Jona Lendering
 9. Bijbelquiz 131
 10. Rare Bijbelverklaringen van Hooglied

Tags:

Cyberpesterijen

Gisteren werd gemeld dat de reactiemogelijkheid tijdelijk is afgesloten, daarnaast zult u gemerkt hebben dat de website en blog regelmatig traag tot moeilijk te bereiken was. Hieronder een kleine update wat sinds vrijdag is gebeurd:

 • Vrijdag kregen we een mailtje dat onze site gevaar liep om gehackt te worden.
 • In de loop van zaterdag en zondag werd de website/blog in grote getale bezocht (> 1.500.000 hits) en kregen we veel spam (> 12.000). In de fotogalerij werden met name onderstaande 2 foto’s bezocht

 • Vanwege de vele spam is zaterdagmiddag de reactiemogelijkheid tijdelijk afgesloten voor bezoekers.
 • Uit de logfiles bleek dat de aanvallers uit Turkije kwamen en om die reden worden alle bezoekers uit dit land voorlopig geblocked (ie. ze kunnen niet meer op de website/blog komen).

De reden waarom deze website is uitgekozen is niet duidelijk, evenmin de motieven van de aanvallers.

Tot slot, willen we iedereen bedanken die de afgelopen dagen heeft meegeleefd en hun steun hebben betuigd. Het is onmogelijk om iedereen apart te bedanken, daarom via deze manier.

Tags:

De webmaster heeft uit betrouwbare bronnen een waarschuwing gekregen dat deze blog in gevaar is omdat ze pro-Israël is. Reden is dat door de aanhoudende escalatie tussen Israël en Hamas veel sites worden aangevallen door cyberterroristen.

Deze waarschuwing wordt serieus genomen en om die reden wordt tijdelijk de reactiemogelijkheid afgesloten.

Tags:

Bezoekers van mijn weblog zullen hebben gemerkt dat ik de laatste tijd veel over de tabernakel heb geschreven en daar al regelmatig heb laten merken dat deze wordt nagebouwd in een virtuele wereld. Van verschillende zijde heb ik reacties gekregen wat dat nou precies is.

Mensen die de film The Matrix hebben gezien, krijgen al een beetje een beeld van een virtuele wereld. Je kunt zoiets het beste vergelijken met een echte wereld die driedimensionaal is nagebouwd in een computer en via een soort browser kan men daarin rondlopen. Bekende voorbeelden zijn the Sims en Second Life. Je kunt er doorheen lopen net als een echte wereld, zie je iemand anders (een avatar) dan kun je met die praten, maar wat belangrijker is, je ziet de omgeving met zijn gebouwen en kan deze van alle kanten bekijken. De vuurkolom zie je boven de tabernakel bewegen, je ziet de vlammen van het brandofferaltaar, de rook van het reukoffer bewegen en nog veel meer zoals palmbomen en water dat beweegt door de wind.

Door zo’n realistische wereld is het mogelijk om ook onderwerpen als de tabernakel uit de Bijbel te visualiseren en het vele malen duidelijker te maken dan in commentaren staat, want je ziet het voor je. Door het plaatsen van borden worden bezoekers bovendien op de hoogte gebracht van wat zij zien en waar het in de Bijbel staat. Het is zelfs mogelijk om robots te bouwen die eruit zien als mensen die als gidsen je rondleiden en je (eenvoudige) vragen beantwoorden.

Veel van deze technieken worden nu al gebruikt in de film en gameindustrie en in de nabije toekomst zal dit alleen maar realistischer worden doordat met 3D-brillen en hologrammen men zich werkelijk waant in zo’n virtuele wereld. Tegen die tijd zullen deze dan ook deels de commentaren vervangen omdat de geïnteresseerden zelf kunnen rondlopen en de tabernakel of andere gebouwen uit een ver verleden kunnen bestuderen. De webmasters van Aantekeningen van de Bijbel denken dan ook dat ze nu al moeten gaan investeren in dit soort technieken zodat bezoekers zo nog een beter beeld krijgen wat met bepaalde Bijbelpassages wordt bedoeld.

Zolang deze wereld nog niet openbaar is gemaakt kan men de voortgang volgen op FaceBook en op deze pagina.

Tags:

« Older entries