Website news

You are currently browsing the archive for the Website news category.

Voortaan zullen we regelmatig een overzicht geven van de wijzigingen die op de website zijn doorgevoerd. Vroeger werden, met name de artikelen, in eerste instantie ook op de weblog geplaatst, maar omdat alle artikelen regelmatig worden bijgewerkt en verder uitgebreid, is het logischer om alleen hier op de weblog de voortgang te verwerken.

Artikelen

Bijbelgedeelten

Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

Tags:

De laatste tijd is het wat rustiger op onze weblog, dat betekent niet dat we minder actief zijn. Want de laatste tijd zijn we vooral bezig met het verder uitbouwen van het naslaggedeelte van onze website.

Zo komen er regelmatig nieuwe artikelen bij, of worden deze verder uitgewerkt. Zoals vandaag het artikel over Adoptie.

Ook zijn we bezig om het commentaar bij de Bijbelteksten een andere vorm te geven, op verzoek van verschillende bezoekers zijn we nu bezig om het commentaar onder te verdelen in een aantal categorieën. Zo zal nog steeds bij iedere tekst een transliteratie staan, in Psalm 1:1 ziet u dan ook bovenaan eerst:

’ašərê-hā’îš ’ăšer lō’ hālaḵə ba‘ăṣaṯ rəšā‘îm ûḇəḏereḵə ḥaṭṭā’îm lō’ ‘āmāḏ ûḇəmwōšaḇ lēṣîm lō’ yāšāḇ:

Daaronder zal dan onze eigen vertaling komen van de tekst:

Gelukkig is de man,
die niet wandelt in de raad van de slechten,

noch staat op den weg van de zondaars,
noch zit in de stoelen van de spotters;

Als een tekst het eerste is van een hoofdstuk, of van een nieuw gedeelte, zal achtergrondinformatie over dit hoofdstuk of gedeelte worden gegeven, zodat de lezer een idee heeft in welke context hij dit tekstgedeelte moet plaatsen. Betreft het een poëtisch gedeelte, zoals in ons voorbeeld dat zal een korte analyse van de opbouw worden gegeven:

1 A1 De gezegende man is niet bij de slechte man.
2 A2 De gezegende man kiest God’s wet.
3 B Groene boom staat voor de gezegende man.
4 B Bruin kaf staat voor de slechte man.
5 A1 De slechte man is niet bij de gezegende man.
6 A2 God kiest de gezegende man.

Daarna zal algemene informatie over de Bijbeltekst worden gegeven en daaronder zullen pas de vertaalnotities worden gegeven. Bij deze vertaalnotities zullen ook vermeldingen komen van afwijkingen in de diverse grondteksten. Dit laatste was een verzoek van velen, omdat ze niet de grondtekst machtig zijn en vooral de vertaalnotities vaak moeilijk waren te interpreteren. Via deze nieuwe opzet, moet een en ander een stuk duidelijker worden.

Natuurlijk kost dit overzetten veel tijd en de komende tijd wordt hier hard aan gewerkt. Vind u ons werk belangrijk, denk er dan eens over na om ons te ondersteunen.

Tags:

De afgelopen dagen hebben we een aantal Bijbelgedeelten geplaatst op onze website van onze eigen vertaling en we kregen dan ook verschillende reacties van “Mooi initiatief. Heel leerzaam.” tot “Moet dat nou?”. Ook waren er opmerkingen dat er al zoveel vertalingen zijn en wat is het doel van onze vertaling. Er zijn dan ook diverse redenen waarom we nu deze vertaling op onze website plaatsen.

Met het bestuderen van de Bijbel vanuit de grondtekst maakten we niet alleen veel aantekeningen maar maakten ook een eigen vertaling. Veel van deze stukken hebben we al jaren geleden gemaakt en deden er vrij weinig mee, of het was om in onze aantekeningen een gedeelte van deze vertaling als onderbouwing te gebruiken. We denken dat deze vertaling van ons, zei het nog eens flink gereviseerd op schrijf-, taal- en vertaalfouten, een waardevolle aanvulling is op onze aantekeningen, achtergrondartikelen, foto’s en kaarten. En we denken dat de tijd nu rijp is om te beginnen met deze vertaling, die we als werktitel “Aantekeningen Bijbel Vertaling” (AB-vertaling) hebben gegeven, op onze website te plaatsen.

De afgelopen jaren hebben we heel veel aantekeningen gemaakt en daarin werd vaak opgemerkt dat in de grondtekst soms iets anders staat, of wordt bedoeld. Daarmee willen we niet zeggen dat de andere vertalingen het verkeerd hebben, maar dat we het gevoel hadden dat wat in de grondtekst staat niet goed overkwam in de moderne Nederlandse vertalingen. We geven een paar voorbeelden:

  • Veel termen van dieren en planten worden slecht weergegeven in Nederlandse vertalingen, zoals de “kameel” waarmee in werkelijkheid een “dromedaris” wordt bedoeld, of een appel wat een abrikoos is, omdat de kameel en de appel in de tijd van de Bijbel daar niet voorkwamen.
  • In Ruth (2:9, 13 en 3:9) lezen we een drietal woorden die allemaal zo ongeveer de betekenis hebben van “dienares”, maar er is een gradatie in. In veel vertalingen is hetzelfde woord gebruikt, maar in onze vertaling willen we deze gradatie zichtbaar maken “slavin, dienstmeisje, werkster” omdat zo duidelijk wordt dat Ruth langzaam weer hoger in haar sociale status kwam.
  • In Deuteronomium 28:40 vertalen we met “Olijfbomen zullen binnen al jullie grenzen zijn, maar jullie zullen je niet met olie zalven, want jullie olijfboom zal [zijn bloesem] afwerpen”. Het gaat hier om een vervloekingstekst waar letterlijk staat de “olijfboom zal afwerpen”, gekozen is voor de toevoeging “zijn bloesem” omdat uit de context blijkt dat er hongersnood zal zijn, bij de aantekeningen zal dan worden uitgelegd dat het afwerpen van de vruchten (zoals in veel vertalingen staat) niet correct is omdat de vruchten dan alsnog gebruikt kunnen worden, vanuit botanisch oogpunt is het logischer om te spreken over de bloesem omdat een flinke regenbui of een harde storm er al voor kan zorgen dat de bloesem direct afvalt (cf. Job 15:33).

In al dit soort teksten kunnen we steeds in onze aantekeningen schrijven wat er met de grondtekst wordt bedoeld, maar in veel van deze gevallen betekende het dat we steeds een fragmentarische vertaling gaven. Voor de leesbaarheid is het echter logischer om niet alleen kleine stukjes vertaling te geven, maar het hele vers of zelfs het hele hoofdstuk. Hierdoor vervalt ook de behoefte om steeds te kiezen uit de verschillende bestaande vertalingen en het is alleen nog nuttig om een andere vertaling te citeren als die een bewuste ander keuze hebben gemaakt. Hierdoor zullen uiteindelijk ook onze aantekeningen consistenter en duidelijker worden omdat deze als onderbouwing dienen voor de vertaling die we hebben gemaakt. We denken dan ook dat door deze wijziging de website bruikbaarder wordt.

Een derde reden is dat de afgelopen tijd belangrijke websites met moderne Nederlandse vertalingen zoals Biblija en YouVersion niet meer toegankelijk zijn voor het Nederlandstalige publiek en dat voor Bijbelstudie naar alternatieven gezocht moest worden. We kregen ettelijke tientallen reacties of wij niet voor een goed alternatief konden zorgen, door onze website te verrijken met meer Nederlandse vertalingen. Het probleem hierin is echter dat op veel moderne vertalingen auteursrechten zitten en dat deze niet zomaar geplaatst mogen worden. Bovendien, al zouden we hiervoor toestemming krijgen dan zou dit mogelijk niet alleen hoge kosten met zich meebrengen, maar ook zou er grote onzekerheid zijn of deze vertalingen langere tijd op onze website mogen blijven om we afhankelijk zouden zijn van deze derde partijen die meestal niet meer dan een contract willen afsluiten voor een paar jaar. Om die reden is het logischer om te zorgen dat er vertalingen op onze website worden geplaatst waar derden geen rechten aan kunnen ontlenen en is besloten om onze eigen vertaling nu versneld op onze website te plaatsen. Hierdoor blijven we onafhankelijk en kunnen we ons missionaire doel blijven verwezenlijken om zoveel mogelijk mensen te bereiken met Gods Woord en hun te voorzien van studiemateriaal.

De afgelopen jaren en ook nu nog bestaat de website uit verschillende onderdelen, de bedoeling is om deze meer te integreren zodat informatie sneller te vinden is en ook sneller vernieuwd en uitgebreid kan worden. Bij voldoende belangstelling zullen er ook app’s worden ontwikkeld zodat deze informatie via andere media beschikbaar komt.

Omdat er stellig nog veel vragen zullen zijn, hebben we een F.A.Q. opgesteld waarin we hopen dat uw vraag wordt beantwoord of laat een reactie achter of neem contact met ons op.

Tags: , ,

Enige jaren geleden had ik noodgedwongen een aantal huisregels opgesteld, sommige regels waren duidelijk zoals geen “Spam of reclame uitingen van bedrijven” en dat is helaas nog het gros dat ik krijg. De meesten zijn gegenereerd met een spambot en worden even zo vrolijk automatisch in de spambox gezet. Hoewel deze spammers steeds inventiever worden en sommige van de teksten echt leuk zijn en er soms heerlijk om kan lachen worden ze allemaal toch niet geplaatst.

Een andere regel die ik toen stelde “Beledigingen, ik weet dat het een sport is om anoniem christenen verrot te schelden, maar daar heb je andere websites voor” is blijkbaar minder duidelijk en we hebben ware specialisten onder de lezers die zich hiermee bezig houden. Gelukkig zijn het er niet al te veel, maar ik kan heerlijk genieten als iemand, met een verzonnen naam en een fake e-mailadres, me uitmaken van calvinist, paaps, onchristelijk, satanskind tot aap of varken. Het is voor mij een ware sport geworden om erachter te komen wat voor soort persoon dat nou is. Is het iemand die het licht heeft gezien en denkt dat alle anderen in de duisternis leven? Is het iemand die bezig is met het opvijzelen van zijn vocabulaire? Of is het iemand die zijn eigen zelfbeeld op anderen wil projecteren? Het is dan ook jammer, dat dit soort reageerders niet veel verder komen dan een paar woorden, waar niet al te veel zinnigs van afgeleid kan worden.

Gelukkig heb ik ooit nog een derde huisregel gesteld “Doodsbedreigingen, ik wordt hierdoor echt niet geïntimideerd en zal zeker niet stoppen met schrijven. Wel zal ik aangifte doen bij de politie” en gelukkig hebben sommige reageerders zich daar over gebogen en in verdiept. Zo was het hun opgevallen dat er op de weblog de vlag van Israël met de tekst “I stand with the people of Israel” staat en was er ook nog eens het gelukkige toeval dat Israël na maanden door Hamas te zijn beschoten vond dat er een einde aan moest komen. In geuren en kleuren reageerden ze dan ook wat er met mij moest gebeuren, in bloedige details waar zelfs de ISIS nog van kan watertanden, nee onthoofden is er niets bij. Het zijn ware professionals die zich met niets anders bezighouden dan op weblogs als de onze hun “religie van vrede” te propaganderen en echt andere religies kunnen hier nog een voorbeeld aan nemen.

Maar ja, andere religies uiten zich meestal niet zo verheven op social media of internet, tot ik van de week verheugd mocht zien dat ook christenen nu deze tak van sport zijn gaan beoefenen. Na mijn twee recensies over enkele hoofdstukken van het boek  “Wake Up!” kwamen ze binnen, het was net of ze eindelijk wakker geschud waren en ik vond dan ook dat ze niet zomaar onder deze recensies moesten verschijnen, maar dat er een speciale blog aan deze verheven christelijke proza gewijd moest worden.

NN on September 27, 2014 at 8:26 pm

Het is ongelofelijk wat een debiel die meneer van de Piese is

Jan on September 28, 2014 at 9:03 pm

Wat ben je een klotzak dat je dit mensen aandoet, doodgemaakt moet je worden.

Jan on September 29, 2014 at 11:38 pm

Je moet doodvallen met dat onchristelijke gedoe van je

Jan on September 30, 2014 at 1:16 am

Ja mijn reacties plaats je niet, zeker bang geworden. Afmaken moeten ze jou.

Ja Jan je ziet het, ik plaats je reacties en moet toegeven dat de christelijke boodschap er helemaal in is verwerkt. Misschien moet je voortaan eerst nog even de spellingscontrole erover heen laten gaan, maar dan is het heel geschikt op gepubliceerd te worden. Vooral die woordgrap over mijn naam, daar heb ik me bijna om doodgelachen. Daarnaast heb ik nog een advies, ga eens in de leer bij die andere groeperingen, voeg wat inhoudelijks toe, dat zou zo’n reactie echt afmaken. Niet dat ik het zou plaatsen, maar toch…

Omdat je als verheven christen blijkbaar nog in de leer bent met dit soort prozaïsche reacties heb ik het niet gemeld bij de politie. Voor ik dat doe, moeten de reacties wat meer inhoudelijk zijn, want ook de politie wil smullen van je proza en ik wil hen toch echt niet teleurstellen.

Update

Heb het maar op een ludieke manier beschreven, maar het moge duidelijk zijn dat er ook bij mij grenzen zijn. Dat bepaalde groeperingen tijdens een oorlog op deze manier hun hart wil luchten, net als mensen die het blijkbaar niet eens zijn met een artikel is nog geen reden om grof te worden of verkapte bedreigingen te doen. Mensen als deze “Jan” die blijkbaar het toch nodig vinden om op deze of nog ergere manier hun hart te luchten kunnen er wel op rekenen dat aangifte wordt gedaan en dat van ieder bericht naast hun naam en email ook hun IP-adres wordt vastgelegd en dus makkelijk zijn te traceren.

Tags: ,

Bij het opzoeken van Bijbelteksten op onze website zie je verschillende tabbladen, één daarvan is de “Concordantie”, welke op basis van de Strong-codering naar het desbetreffende woord in de grondtekst gaat.  Tot nu toe hadden we alleen de Nederlandse Statenvertaling met deze Strong-codering, maar de afgelopen jaren ben ik druk bezig geweest met het verbeteren van dit gedeelte. Dat betekent dat voor het Nieuwe Testament nu ook de getranscribeerde tekst erboven staat en nu ben ik begonnen met het Oude Testament. Als voorbeeld heb ik Maleachi 3:2, dat er als volgt uitziet:

Als eerste heb ik het hele Oude Testament moeten transcriberen, het overzetten naar voor ons leesbare letters, dit is gedaan door de Hebreeuwse letters en de Masoretische tekens om te zetten met een computerprogramma (zie hier voor een verklaring hoe het is gedaan). Hierna is deze gegenereerde tekst nog eens doorgenomen en alvast in het tabblad “Aantekeningen” gezet, waarbij veel aanpassingen handmatig nog zijn doorgevoerd.

Nu ben ik in de fase gekomen om het over te zetten naar het concordante gedeelte, ook dat doe ik gedeeltelijk automatisch maar ook hier is heel veel handwerk. Want in het Hebreeuws zijn er soms woorden die niet vertaald worden of die in het Nederlands zijn samengevoegd. In bovenstaand voorbeeld is dat bijvoorbeeld ’eṯ- wat een vierde naamval is en in de Staten Vertaling mooi is vertaald met “den” en in de oude situatie was dit woordje met “dag” samengevoegd, wat dus een handmatige correctie behoefde. Daarnaast zijn er andere kleine correcties, in de Staten Vertaling lezen we “Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen”, maar de volgorde in het Hebreeuws is anders en om die reden is “zal” voor “verdragen” gezet. Voorlopig is dit een meerjarenplan en ik zoek nog naar algoritmes die dit proces verder kunnen vereenvoudigen, waarbij ik dagelijks enkele verzen op de website zal zetten (onder het tabblad “Concordantie”).

Ik weet niet of veel anderen dit gedeelte zullen gebruiken, maar voor mij is het een verdere leerschool in het Hebreeuws en leer ik de Bijbel zo beter kennen.

Tags:

De afgelopen dagen zijn er verschillende pogingen ondernomen om deze blog te hacken. Reden is dat door de aanhoudende escalatie tussen Israël en Hamas veel sites op dit moment worden aangevallen door cyberterroristen.

Om deze reden wordt tijdelijk de reactiemogelijkheid afgesloten.

Tags:

Onze website wordt veel bezocht en gisteren was er een klein feestje. De afgelopen 5 jaar zijn 7.000.0000 pagina’s bekeken van het gedeelte met achtergrondinformatie over de Bijbel door een kleine 1,5 miljoen bezoekers. In de eerste plaats wil ik jullie bezoekers danken voor het grote gebruik van onze website en hopen dat jullie ons nog vaak zullen bezoeken.

Het is begrijpelijk dat we hiervoor goede servers nodig hebben om de software op te hosten en deze is dan ook regelmatig vernieuwd. Al die jaren heeft het bedrijf JPvdGiessen IT Consultancy ons belangeloos ondersteund met de hardware en met hun vele adviezen. Ook de software zelf moet robuust zijn. Indertijd hebben we voor het Israëlische product Tersus gekozen en hun medewerkers hebben ons de afgelopen jaren nooit in de steek gelaten en waar nodig altijd support gegeven. Beide bedrijven willen we bij deze bedanken.

Tags:

Iedereen kent de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zoals dat staat in Lucas 10:30ev “Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen.” Vandaag moest ik hieraan denken vanwege een bepaalde gebeurtenis dat me van de week overkwam.

Van de week kreeg ik een migraineaanval en vloog uit de bocht en kwam ergens naast de weg tot stilstand. Deze weg is een drukke weg met, zelfs op het vroege tijdstip dat ik daar reed, vrij veel verkeer. In mijn poging om dit te reconstrueren kwam ik erachter dat ik minstens een drie kwartier daar heb gestaan voordat iemand stopte. Degenen die stopten, belden niet alleen 112 maar wisten in de tussentijd ook via mijn mobiel mijn vrouw te bellen. Volgens haar waren waren het aan hun stem te horen allochtonen. Juist zij stopten en namen actie, terwijl veel autochtonen, waaronder veel politieagenten en soldaten (in de buurt is een opleiding voor beiden), gewoon doorreden.

Ik weet niet wie ze waren, ze hebben ook geen telefoonnummer of iets dergelijks achtergelaten, maar via deze manier wil ik ze bedanken dat ze zijn gestopt en me hebben geholpen.

Vanaf vrijdag 6 april tot maandag 9 april zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de website en de kans bestaat dat hierdoor deze enige tijd niet bereikbaar is. Onze excuses voor het ongemak.

Tags:

Het valt me iedere keer weer op dat zoveel mensen kritiek hebben op deze weblog. Zo heb ik de afgelopen weken verschillende boze mailtjes gekregen: sommigen vinden dat ik het logo “I stand with the people of Israel” weg moet halen, anderen vinden dat ik het kruis weg moet halen, weer anderen zijn van mening dat ik geen vragen over de Bijbel mag stellen. Ik werd gesommeerd om te schrijven over de Palestijnse christenen. Moet de lijst van christenvervolging weghalen, moet niet positief zijn over Israël. Ik mag het woord God niet gebruiken en ga zo maar door.

Ik ben ooit begonnen om de Bijbel te bestuderen en maakte aantekeningen over al mijn “vragen, overdenkingen en achtergronden”, op een gegeven moment vroegen diverse personen om deze informatie omdat zij die ook waardevol vonden en dit resulteerde in deze website en weblog. Mijn persoonlijke overdenkingen en vragen werden later aangevuld door die van verschillende anderen die, of nu ook regelmatig op de weblog schrijven, of af en toe als gastschrijver een artikel plaatsen. In alle gevallen zijn het nog steeds onze eigen persoonlijke overdenkingen. Het ligt aan de keus van de 30.000 bezoekers per maand of ze deze artikelen en aantekeningen willen lezen of niet, maar het is onmogelijk en absurd om op de eisen van enkele bezoekers in te gaan. Als die een andere mening hebben dan staat het hun vrij om niet deze weblog of website te lezen en ik moedig hen aan om hun eigen website/log te beginnen.

Het is dan ook om die reden dat er geen dingen worden weggehaald, we staan achter Israël, blijven aandacht houden voor de christenvervolging en we blijven vragen stellen over de Bijbel in de hoop dat ook anderen hierdoor worden aangezet om de Bijbel te lezen en erover na te denken wat er staat en wat er mee wordt bedoeld.

Tags:

« Older entries