Ziekte

You are currently browsing the archive for the Ziekte category.

Had Job Leishmania?

Vanochtend zag ik een berichtje op mijn scherm dat er onder ISIS een ziekte is uitgebroken. Eigenlijk viel het hele bericht me nauwelijks op, behalve dat de ziekte op de foto (we zijn visueel ingesteld) direct door mij werd herkend. Ben natuurlijk absoluut geen specialist op het gebied van ziekten, maar deze herkende ik meteen en herinnerde me bovendien dat ik ooit hier iets over had gelezen in verband met Job. Het zou gaan om de ziekte van Leishman een besmettelijk virus dat vooral de kop opduikt in gebieden met een slechte hygiëne.

Volgens J.S. Morton leed Job aan de ziekte van Leishman, net zoals nu volgens het bericht ook de leden van ISIS daaraan lijden. Deze ziekte kan de slijmvliezen van de mond, neus, de keel en de huid infecteren. Hierdoor kan in grote mate littekenvorming en verminking optreden dat een patiënt moeilijk te herkennen is (cf. “En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem nietJob 2:12). Een bepaalde vorm van de ziekte (Leishmania tropica var major) kan in twee weken builen laten zien, hierna krijgen deze builen, donkere schubachtige korsten, die in dit stadium hevige jeuk veroorzaken (cf. “En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabbenJob 2:8). In een verder stadium veranderen deze builen in etterende zweren, waarin verschillende soorten vliegen hun eieren in de wonden leggen, waaruit maden komen (“Mijn vlees is met het gewormte en met het gruis des stofs bekleedJob 7:5). Door deze maden komt ook het lichaam van een dode tot ontbinding (“het gewormte is hem zoetJob 24:20).

Of het daadwerkelijk om deze ziekte gaat weet ik niet, in veel commentaren wordt gesproken over een vorm melaatsheid die Elephantiasis wordt genoemd en men baseert zich hierbij dan bijna altijd op Job 30:30Mijn huid is zwart geworden over mij, en mijn gebeente is ontstoken van dorrigheid“, maar ook of het om deze ziekte gaat durf ik niet te beweren. Misschien dat er een arts of andere deskundige onder mijn lezers is die hier wat meer over kan vertellen.

Tags: ,

Koning Pest

Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kool ging voor Zijn voeten henen.

Habakuk 3:5 (SV)

In deze Bijbeltekst lezen we dat bij het straffen van de vijanden van God de pestilentie voor Hem uittrekt. In het tweede gedeelte van deze tekst wordt nog eens benadrukt dat de “vurige kool” of zoals vrijer vertaald in veel moderne vertalingen de “koorts” de pest op de voet volgt. De pest, veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis , zorgt ervoor dat de geïnfecteerde personen aan hevige koortsen lijden, met als uiteindelijk gevolg vaak de dood. De belangrijkste vormen van de pest zijn builenpest en longpest. Zo schat men dat door de Zwarte Dood van (1347-1351) een derde deel van alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen, overleed aan deze ziekte.

Als titel gaf ik “koning Pest”, want we zien hier de verschrikkelijk ziekte als een persoon voorgesteld. Iets wat we ook in de literatuur tegenkomen, zo lezen we bij Eugene Sue, De Wandelende Jood, 10-11 over de cholera in Parijs: “Heer, de wind des doods loeit verschrikkelijk. Zijn geweld jaagt mij op.” “Voort!” “O, die geesel, die verschrikkelijke geesel, moet ik dien weer in deze stad brengen? … Genade!” “Voort, voort!” “De grond vliedt steeds achter mij weg. Daar is reeds de poort der stad … O, genade, voor deze slapende stad! Dat zij straks niet moge ontwaken bij de kreten van ontzetting, wanhoop en dood!” “Voort! Voort! Voort!”. Maar ook in de Kanaänitische literatuur zien we dat Resheph de afgod Baal helpt in zijn oorlogen (J. Day, “New Light on the Mythological Background of the Allusion to Resheph in Habakkuk III 5,” VT 29 (1979): 353-55).

Dit laatste is interessant omdat Resheph ook in bovengenoemde tekst wordt genoemd en is vertaald met “vurige kool, koorts”. Als we in de Bijbel verder zoeken, dan zien we dat deze Resheph vaker voorkomt en bijna altijd in de combinatie met de pest of andere infectie ziekten. In Psalm 78: 45 “Ook gaf Hij hun vee den hagel over, en hun beesten aan de vurige kolen” terwijl in Job 5:7 lezen “Want de mens is geboren voor onrust zoals de zonen van Resjef rijzend opvliegen” (WV95, helaas is dit in de meeste vertalingen niet goed zichtbaar meer).

Tags: ,

Zonnesteek

En hij zei tegen zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! Die zei tegen een knecht: Draag hem naar zijn moeder.

2 Koningen 4:19 (HSV)

Een zonnesteek ontstaat meestal als men onder in een warme omgeving te veel in de zon verblijft en te weinig drinkt. Een reden waarom altijd geadviseerd wordt om in Israël met een petje op te lopen en te zorgen dat je voldoende drinkt. In deze geschiedenis over het zoontje van de Sunamitische lijken de symptomen op die van een zonnesteek, hoewel ook andere ziekten, zoals een hersenvliesontsteking een oorzaak kan zijn. Een andere persoon is Jona, waarvan gezegd wordt “En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte” (Jona 4:8 HSV). Verdere vermeldingen komen we tegen in Psalm 121:6 en Jesaja 49:10, uit al deze passages blijkt dat een zonnesteek zeer reëel was.

Wat me echter opvalt is dat de vader van dit kind het niet doorhad en de jongen door een knecht naar zijn moeder laat brengen, waar hij in de middag sterft. De vader blijft gewoon doorwerken. Lezen we verder dan vallen we van de ene verbazing in de andere, want de moeder brengt het lichaam van de jongen naar de kamer van de profeet Elisa om vervolgens de profeet te gaan zoeken. Dit is al vreemd want meestal worden de doden in deze landen en zeker als het zo warm is nog dezelfde dag begraven, zij doet dat dus niet. Ook vreemd is dat de vrouw niets zegt tegen haar man dat de jongen dood is. Als haar man nog vraagt waarom ze naar de profeet gaat, ook dan zegt ze niets erover dat de jongen dood is, maar zegt ’shalom’, wat  in de HSV wordt vertaald met “Het is goed zo” en in de NBV “Laat me nu maar”.  Uit al deze zaken mogen we concluderen dat ze dus blijkbaar wist dat de profeet in de buurt was, wat blijkt uit het feit dat ze hem in het Karmel gebergte vindt en dat vlakbij het plaatsje Sunem ligt. Gehazi (de leerjongen, discipel van Elisa) rent vooruit en ziet de jongen dood op het bed liggen en probeert die te genezen door de staf van Elisa op het gezicht van de jongen te leggen. Als hij ziet dat de jongen niet levend wordt rent hij terug en gaat samen met zijn leermeester terug. Elisa ziet de jongen liggen en “Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm” (vers 34) en gaat vervolgens heen en weer lopen, dus ook nu wordt de jongen nog niet genezen. Pas bij de derde poging, wordt de jongen wakker, niest verschillende malen en opent dan pas zijn ogen.

Natuurlijk wordt het zeer kernachtig in een paar verzen verteld, maar als je het aandachtig leest komen veel vragen naar boven zoals, waarom zegt ze niets tegen haar man, hoe wist ze dat de profeet in de buurt was en waarom drie pogingen. Naast andere vragen als waarom spreekt Elisa steeds via Gehazi tot de vrouw, dit was stellig geen cultureel verschijnsel want eerder lezen we dat de vrouw met de profeet spreekt. Kortom zo’n eenvoudig en overbekend Bijbelgedeelte levert toch nog heel wat vragen op.

Tags: , ,

Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. (Openbaring 22:11)

Afgelopen week stuitte ik op een artikel van het ND met de titel “Ethici bepleiten ‘abortus na geboorte’”.
Na het lezen van dit artikel stond ik versteld hoe een redelijk denkend mens dit toch kon zeggen en moest ik toch echt denken aan Openbaring 22:11.

Na wat zoeken op internet vond ik gelukkig een publicatie van die ethici zelf.
Hier wordt duidelijk gezegd dat zij het Nederlandse Groninger Protocol als voorbeeld nemen. Het is namelijk alleen maar eerlijk om een kind met het syndroom van down – die nooit optimaal levensgeluk zal verkrijgen – het lijden te besparen! Het is namelijk een enorme last voor het kind en voor de familie om deze ziekte te hebben.

Helaas zijn niet alle gevolgen voor een kindje al in de baarmoeder te zien, dus moet het mogelijk zijn om een abortus te plegen na de geboorte – als je ziet of het kind volledig gezond is.

De schrijvers kiezen voor de term na-de-geboorte-arbortus (after birth abortion) i.p.v. kindermoord (infanticide) om de status van dat kind weer te geven, want die verschilt niet zoveel met die van een foetus! Een baby kan dus nog niet als ‘persoon’ gezien worden.
Een baby – of foetus – is slechts een mogelijk, toekomstige persoon. En als die mogelijk, toekomstige persoon niet hetzelfde levensperspectief als ons, kun je beter het leven beëindigen zodat niemand geschaad kan worden.

Is het dan niet schadelijk om een kind te vermoorden? Nee, zeggen de schrijvers, want een baby is nog geen persoon en zal daarom ook geen schade van zijn dood hebben, daarmee is de schade voor de mensheid verholpen.

En de conclusie zeggen ze nog wel dat ze niet zeggen tot wanneer je een na-de-geboorte-abortus kunt doen en dat het geen alternatief is voor algemene abortus. Het is een soort uitbreiding

Het lijkt me duidelijk dat dit een rechtstreeks gevolg is van abortus (nog wel een gevolg van ons land) en ik vraag me af waar dit ophoudt.
Het doet me altijd wel goed dat er -gelukkig-  ook onderzoeken zijn die bewijzen dat abortus bij Spina Bifida niet nodig is. En dat er interviews zijn met zulk soort personen die gewoon(!) volwassen zijn geworden, die een gewoon leven hebben, omdat ze de kans tot leven kregen.

Enkele recente artikelen:
2 maart ND- Ethici bepleiten ábortus na geboorte’
3 maart ND-  Zinvol leven met Spina Bifida
27 februari Journal of medical ethics- After- birth abortion: why should a baby live?

Tags:

Wie kijkt naar het boek Job zegt vaak dat men leert omgaan met het lijden. Bij mij komt echter steeds weer de vraag op hoe mensen daarbij komen. Ik begin steeds minder van lijden te begrijpen als ik Job lees, maar ik begin wel steeds meer van mensen en van God te weten.

John Piper heeft ook een prekenserie over Job die eerlijk kijkt naar Job en niet gelijk zegt dat je gelijk wat leert over lijden.
De volgende 5 punten komen uit die prekenserie, beschreven met een eigen mening eronder.

1. Ware theologie kan vals zijn.

Als je het hebt over ware theologie zijn dit vaak theologische uitspraken die niet onjuist kunnen zijn (voor een christen). Je kan hierbij denken aan “Jezus heeft voor ons geleden” of “het loon van de zonde is de dood”.
Dit klopt, maar het kan fout toegepast worden! Als wij bijvoorbeeld zeggen dat iemand lijdt omdat het loon van de zonde dood is, kan dit helemaal verkeerd zijn. Uiteindelijk zal zonde tot de dood lijden, maar niet alle ziekte en lijden komt voor uit directe zonden die wij persoonlijk gedaan hebben. Het boek Job geeft echter verder niet aan waar het overige lijden vandaan komt. Ik kan alleen de zondeval aanwijzen, waardoor wij vandaag de dag nog steeds lijden.
Als je zulk soort uitspraken maakt, kan ware theologie dus vals zijn.

2. Lijden en geluk zijn niet in proportie.

Job zegt soms dat de zondaars wel in geluk leven (bijv. 21:30), maar waarom moet hij dan lijden?
In deze wereld is er nog geen gerechtigheid dat het lijden en het geluk evenveel zijn, of dat er meer geluk in het leven is. Dit leven brengt nou eenmaal lijden met zich mee, maar we mogen ons wel verheugen op een eeuwig geluk dat komen gaat.

3. Desondanks mogen we weten dat God regeert over alles wat met de mensen gebeurt.

Het is soms lastig om te zeggen dat God uiteindelijk alle touwtjes in handen heeft, maar dat is wel zo. We zien in Job dat Satan bij God komt, om te vragen of hij hem kan laten lijden. En God laat dit toe.
Waarom laat God dit toe? Misschien om ons iets duidelijk te maken (zoals Lewis zegt: Suffering is Gods Megaphone), maar kunnen we zeggen waarom er tsunami’s over een heel land gaan? Ik weet dat ik het niet kan. Ik kan er alleen wel bij zeggen dat veel rampen en heel veel lijden ook door mensenhanden komt, waardoor we weer kunnen terugkijken naar de zondeval.

4. Er is ook een wijsheid achter de willekeur die wij zien.

Wij denken vaak dat kwaad altijd bij goede mensen gebeurt. Maar bij heel veel lijden zitten er meer dingen achter. Dit kan dus inderdaad zijn dat iemand veel gezondigd heeft, waardoor hij lijdt, maar het kan ook zijn dat diegene op zoek naar God is en dat God hem reinigt om tot Hem te komen.
Dit kunnen wij niet allemaal weten, maar we kunnen ons wel laten dragen in de goedheid van God.

5. Klamp jezelf vast aan God.

We kunnen het niet zelf. En het onderwerp lijden blijft enorm moeilijk. Naarmate je langer lijdt, des te heviger de vraag opkomt: Waarom laat God dit toe?
Hier kun je niet tegen vechten, maar je kunt wel stil worden aan de Vaderhand van God.

Een pelgrimslied, van David.

HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig,

mijn ogen zijn niet trots,

ook wandel ik niet in dingen

die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.
Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust

en tot stilte gebracht,

als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,

mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.

Israël, hoop op de HEERE,

van nu aan tot in eeuwigheid.

(Psalm 131)

De preek waar ik deze 5 punten hebt gehaald is hier te vinden:

http://www.desiringgod.org/resource-library/sermons/job-wrestling-with-suffering#/listen/full

Deze preek is onderdeel van een prekenserie over Job.

Tags: ,

Een plastische uitdrukking, maar de laatste tijd duiken regelmatig berichten op over de hoge babysterfte in Nederland en we zouden geen Nederlanders zijn om meteen een enorm aantal regels en beperkingen op te stellen om zo de zwangerschap en bevalling te beheersen. Een gynaecoloog reageerde op deze overregulering van de zwangerschap met “Een vrouw is echter geen broedmachine met een standaard handleiding.” Want om de babysterfte in Nederland te verlagen wil men een geïntegreerd verloskundig zorgmodel hebben, waarbij zwangere vrouwen opgenomen zouden moeten worden in centra voor Zwangerschap en Bevalling.

Toen ik deze artikelen las moest ik denken aan de eindtijdprofetie “Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!” (Mat. 24:19) want op basis van een enkel statistisch rapport slaan direct alle stoppen door bij politici en zorgverzekeraars. Harde cijfers zijn de basis en hoe men eraan is gekomen is minder relevant. Want in een overgereguleerd land waar alles wordt bijgehouden zal babysterfte vele malen hoger uitkomen dan in landen waar dit (helemaal) niet wordt bijgehouden. Nog griezeliger wordt het als blijkt dat in deze statistieken ook de sterfte van foetussen wordt meegenomen, maar niet wordt vermeld dat een groot gedeelte op conto van de vele abortussen die gepleegd worden kan worden gezet.

Ik ben absoluut geen medisch deskundige en ik weet uit eigen ervaring dat een zwangerschap beslist niet altijd voorspoedig verloopt, maar om dan maar als oplossing alle zwangeren als paria’s 24 uur per dag, 7 dagen per week op te sluiten is een politieke drogreden waarmee de vreugde van zwanger zijn verwordt tot een ziekte. Goede voorlichting, echte interesse in de zwangere is vele malen normaler dan het idee dat ze opgesloten broedkippen zijn die continu gecontroleerd moeten worden.

Tags: , ,

Problemen met artsen

Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had, en er geen baat bij gevonden; ze was er eerder op achteruitgegaan.

Markus 5:26 (WV95)

Niets is zo vreselijk dan dat een bekende van je erg ziek is en de artsen niet precies weten wat er tegen gedaan kan worden. Vaak werd er dan op een geleerde manier geadviseerd dat verder onderzoek noodzakelijk is. In het ziekenhuis wordt je dan geconsulteerd door allerlei specialisten in zaken waarvan je niet eens wist dat zoiets in je lichaam was. Als men er daar dan ook niet uitkomt, dan zie je vaak dat de patiënt  naar alternatieve geneeswijzen zoekt om toch maar genezen te kunnen worden.

Feit is dat men in Nederland zich steeds meer afvraagt waarom de kosten van de gezondheidszorg hoger en hoger worden, terwijl anderzijds de artsen dit proberen te rechtvaardigen dat hun specialistische vakgebied in het niet-kunnen-vinden-van-de-oplossing (maar wel heel dure behandeling) belangrijk is om in het ziekenfondspakket te blijven. De politieke kant wil ik deze keer niet bekijken en ook zullen veel artsen en specialisten echt de patiënt willen genezen. Maar ik kan niet aan de indruk ontkomen dat er verscheidene zijn en dan vooral in het alternatieve circuit die over het lijden van hun patiënt rijk proberen te worden.

En dat dit niet van de laatste jaren is, blijkt uit bovengenoemde tekst. Ik heb zo vaak deze geschiedenis gelezen, maar nog nooit was me opgevallen dat deze vrouw “veel te lijden had gehad van allerlei dokters”, deze artsen konden geen oplossing bieden maar zorgden dat het lijden alleen maar erger werd. Wanhopig zocht deze vrouw naar een oplossing en gaf alles wat ze had, maar deze artsen waaronder ze leed zorgden er alleen maar voor dat ze erop achteruitgegaan was.

Ik herinner me een oude dorpsarts die lang geleden tegen me zei dat niet  het pijn lijden zelf het ergste is, maar de valse hoop die sommige van zijn collegae gaven. En iemand die mijn blog volgt en veel van lichamelijk lijden af weet, schreef “waar je je tegen verzet bijft; wat je accepteert mag je loslaten.”

Tags: ,

De Wellcome Library (Londen) zet een hoop Arabische boeken online.

Leuk voor de liefhebber, zeker als je van medicijnen houdt.

Helaas hebben ze een fantastische zoekfunctie die niet zo goed werkt, dus moet je gaan kijken via Browse&Search.

Daarnaast is het belangrijk dat je Arabisch leest.

Staar

In de Bijbel lezen we soms ook over ouderdomskwalen zoals staar. Cataract (ook wel grauwe of grijze staar genoemd) is een vertroebeling van de ooglens. We weten dat Izak (Gen 27:1), Jakob (Gen 48:10), Eli (1 Sam 4:15) en Ahia (1 Kon14:4) allemaal aan deze ziekte leden. Interessant is dat niet alleen de ziekte wordt vermeld bij genoemde personen, maar dat het blijkbaar ook een algemene ouderdomskwaal was. Want van Mozes wordt gezegd dat zijn oog nog ongebroken was – blijkbaar was slecht zicht op je ouwe dag zo normaal dat het gold als een speciale zegen als je nog scherp zag (Deut 34:7b).

Tags:

‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’

Markus 1:44 (HSV)

Als Christus iemand geneest dan valt het op hoe vaak Hij zegt dat degene die genezen is dit niet moet doorvertellen aan anderen. Dit is een compleet andere houding dan we tegenwoordig vaak zien, waar bekende predikers al vooraf voordat iemand is genezen vol bombarie aankondigen dat er een genezingsdienst is.

Ik heb me dan ook afgevraagd of er een speciale reden voor is. En ik denk dat één van de belangrijkste punten is dat rondom zo’n genezing geen cultus ontstaat, die hoe mooi het er ook allemaal uitziet, je afleid van het belangrijkste nl. Christus volgen. Daarnaast blijkt vaak dat niet de genezing van de persoon het belangrijkste is, maar de stap die daarna komt, nl. het volgen van Christus. Toen Jezus de 10 melaatsen genas, was er maar één (1) die terugkeerde, hieruit blijkt dat wij mensen niet zo dankbaar zijn, en een genezing als een cadeautje zien dat we eigenlijk gewoon recht op hadden en daarna gewoon doorgaan met ons zondige leven.

Ook valt op dat niet iedereen genezen wordt, zo lezen we in Johannes 5 dat Jezus naar de vijvers van Bethesda gaat waar vele zieken zijn, toch geneest Hij er maar één. Had Hij niet alle andere zieken kunnen genezen? Het is ook om deze reden dat niet veel ruchtbaarheid moet worden genezen, want niet iedereen wordt genezen. Het is niet de prediker die bepaalt wie genezen wordt, maar Christus. En het zou kunnen zijn dat als iemand niet genezen wordt de mensen een afkeer krijgen van het geloof en zich er tegen gaan verzetten.

Tags: ,

« Older entries