Israël

You are currently browsing articles tagged Israël.

Tom S. van Bemmelen is een doorgewinterde politicus, in zijn politieke loopbaan was hij Statenlid in de provincie Zuid-Holland, lid van de 1ste Kamer en daar woordvoerder Defensie en Verkeer en Waterstaat, voorzitter van de VVD afdeling Den Haag en Buitenlandsecretaris van het landelijk hoofdbestuur van de VVD. Momenteel is hij ondanks zijn 85 jaar een actieve voorzitter van Likoed Nederland. Het is in die hoedanigheid dat hij het boek “150 Palestijnse fabels” schreef en welke in november vorig jaar op de markt verscheen.

Bij het een eerste keer doorbladeren van het boek zien we dat alles netjes op alfabetische volgorde is gerangschikt. Serieuze zaken als dat er Apartheid zou heersen in Israël, of dat Israël racistisch zou zijn en wat de rol en houding is van de Europese Unie worden behandeld naast fabels als het bloedsprookje dat Israël alleen maar oorlog voert om het bloed van Palestijnse kinderen te drinken, of dat het hen alleen maar te doen is om de orgaanhandel van de door hen gedode Palestijnen. Bij sommige hoofdstukken moet je glimlachen als je denkt dat mensen dit daadwerkelijk zouden geloven. Helaas blijkt dat als we naar de reguliere nieuwsmedia kijken regelmatig dit soort zaken door de journalisten voor waarheid worden gehouden, zonder te controleren of het echt zo is. Het is om die reden dat dit boekwerkje dan ook zeer handig is om als naslagwerk te gebruiken.

Maar daar zit ook meteen de grote keerzijde van het boek, de inhoud is ronduit eenzijdig vanuit een Israëlisch perspectief geschreven. Daarnaast is het een groot gemis dat voetnoten naar bewijsmateriaal van de beweringen ontbreken. Van Bemmelen kan dan wel in de inleiding stellen ‘iedereen kan tegenwoordig immers de feiten eenvoudig op internet controleren’, maar daar zit het probleem, want internet is niet betrouwbaar en er is een veelvoud van websites die juist het tegenovergestelde beweren. Nu twijfel ik geen moment aan de betrouwbaarheid van de schrijver en diverse fabels die hij behandeld zouden dan ook eenvoudig zijn om te controleren. Bijvoorbeeld de stelling dat Timmermans gezegd zou hebben dat “Europa een dubbele standaard hanteert richting Israël“, we vinden dit op internet terug in de JPost, maar verder in geen enkele andere betrouwbaar niet eenzijdig gerichte nieuwsmedia uit die periode. Nu zegt dit niet veel, want veel van dit soort zaken komen zelden in de westerse media, daarom een andere stelling, dat het een fabel is dat de Palestijnen de nakomelingen zijn van de Filistijnen. Deze is makkelijker te controleren en wordt elders op onze website aangetoond dat dit inderdaad niet waar is. Ook de mythe die we regelmatig horen dat Israël een land is met een vreselijke atmosfeer en daarom niet geschikt is voor toerisme is makkelijk te weerleggen. Ben zelf meermalen in Israël geweest en het is een schitterend land om als toerist naar toe te gaan en waar het over het algemeen veiliger is dan in een grote stad in Nederland en de bevolking of het nu Israëliërs, Druzen, Bedoeïenen of Arabieren waren, zijn zeer vriendelijk en behulpzaam. Tot slot een laatste fabel, dat Jezus een Palestijn zou zijn, komen we inderdaad tegen bij groeperingen zoals Sabeel, maar is zo doorzichtig omdat met een klein beetje Bijbelkennis dit meteen doorgeprikt wordt (wat moeten we anders met teksten Koning der Joden, Mat. 2:1).

Ondanks de eenzijdige benadering en het gemis aan voetnoten is het zeker een boek wat de moeite waard is om te lezen. Alle artikelen bij elkaar geven een goed inzicht hoe de westerse nieuwsmedia de door de politieke correctheid ingegeven leugens en halve waarheden verspreiden, zonder dat deze nieuwsmedia ook de andere kant belichten. Dit boek laat een andere kant zien en geeft om die reden een goed tegenwicht. Het geeft zeker geen antwoorden, wel dat het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen een problematiek is die door de wereldleiders al dan niet bewust in stand wordt gehouden.

Het boek kan hier besteld worden of bij:

Uitgeverij Aspekt
Tom S. van Bemmelen
ISBN: 9789461538321
387 pagina’s
November 2015
Prijs: €19.95

Tags: , ,

Gaza in zeven vragen

Ik zag pas een artikel met deze titel en het viel me op hoe eenzijdig alles werd belicht en soms zelfs foutieve of uit zijn verband gerukte informatie werd genoemd.

1. Israël heeft zich toch teruggetrokken uit de Gazastrook; het is toch geen bezet gebied meer?

Inderdaad heeft Israël zich in 2005 teruggetrokken uit Gaza en het gehele gebied in volledige autonomie overgegeven aan de Palestijnen. Om die reden kan men dan ook niet meer spreken van “bezet gebied”. Nu wil het geval dat de Hamas al snel daar de macht greep en vijandelijke activiteiten ontplooide richting Israël. Om de veiligheid van de Israëlische bevolking te waarborgen is er langs de grens, aan beide kanten, een bufferzone ingesteld. Vaak wordt als argument gesteld “Israël heeft ook de exclusieve controle over de grenzen van Gaza”, net als ieder ander land ter wereld is ook bij deze grens douane en die controleert wat uit de Gaza gaat en wat er in gaat. Ook Egypte doet dit en is zelf ook begonnen met het vernietigen van illegale tunnels en men kan dus niet stellen dat om die reden Gaza bezet is. Volgens internationaal recht is dan ook geen enkele sprake van bezet gebied.

2. Israël was toch vóór een staakt-het-vuren, en Hamas was daar toch tegen?

Ook dit klopt, sinds de laatste crisis zijn er verschillende staakt-het-vuren ingesteld, de eerste werd door Egypte voorgesteld, de tweede door de UN wegens humanitaire hulp, de derde door het Rode Kruis met eenzelfde doel en tot slot een vierde door Israël. De eerste drie zijn allemaal door Hamas verbroken en bij de vierde is helemaal niet gestopt door Hamas. Een voorstel van Hamas, met als eis dat Israël alle gevangenen moet loslaten (de meesten berecht of met een aanklacht tegen meervoudige moord), zich volledig moet terugtrekken en het gratis leveren van stroom en water (wat al gebeurd) kon niet als serieus worden genoemd en deze eisen zijn dan ook afgewezen, toch heeft Israël ook toen kort een staakt-het-vuren gehouden.

3. Israël probeert toch juist burgerdoden te voorkomen, terwijl Hamas juist op burgers mikt?

Ook dit klopt weer, de afgelopen weken heeft Hamas continue raketten geschoten op burgerdoelen in Israël, dankzij het Iron Dome heeft dit tot nu toe weinig doden opgeleverd in Israël. Daarentegen zijn er tientallen berichten (waaronder die van een zoon van een leidinggevende Hamas) en video’s aanwezig waaruit blijkt dat Hamas de bevolking gebruikt als een menselijk schild. Vanaf scholen (ook die onder UNWRA staan), ziekenhuizen en andere openbare gelegenheden worden raketten afgeschoten of zijn boobytraps geplaatst. Ondanks dat Israël steeds vooraf waarschuwingen geeft blijkt dat de Hamas vervolgens hun burgers dwingen om zich naar die gebieden te begeven. Israël heeft dan ook vele malen een aanval om die reden afgebroken. Echter zoals in iedere oorlog valt het niet te voorkomen dat er af en toe burgers omkomen en helaas is dat ook hier het geval. Echter uit diverse gegevens blijkt dat het overgrote deel van de doden Hamas-leden zijn.

4. Komt het grote aantal burgerdoden niet doordat Hamas de burgers van Gaza gebruikt als ‘menselijke schilden’?

Ook hier zijn weer verschillende bewijzen aan te voeren waaruit overduidelijk blijkt dat Hamas de burgerbevolking als menselijk schild gebruikt. De opmerking van Arabische journalisten dat juist Israëlische soldaten kinderen als schild gebruikten, zijn niet aangetoond en zeer twijfelachtig omdat blijkt dat Hamas regelmatig journalisten bedreigt. In dit kader is het ook belangrijk om te weten dat ongeveer 160 Palestijnse kinderen zijn gedood doordat de Hamas hen dwong om in de tunnels te werken. Een ander voorbeeld is een UNWRA ziekenhuis dat werd opgeblazen door Hamas en een ziekenhuis dat door een raket van Hamas werd vernietigd.

5. Hamas heeft dit toch uitgelokt door raketten af te vuren, zoals ze de afgelopen jaren steeds gedaan hebben?

De afgelopen jaren zijn er ruim 16.500 raketten afgeschoten naast nog een groot aantal mortieren. Weliswaar was het in 2013 vrij rustig, maar in het tweede kwartaal van 2014 begon de Hamas of daaraan gelieerde groepen weer met het afschieten van raketten. Ondanks herhaaldelijk verzoek van Israël bleef men doorgaan. De situatie werd verergerd toen eerst een meisje werd ontvoerd en vermoord en een maand later hetzelfde drie Joodse jongens overkwam. De Israëlische regering heeft verzocht aan de Palestijnse Autoriteit om mee te helpen om de daders te vinden. Abbas gaf direct hieraan gehoor door op te roepen om alle bewijsmateriaal te vernietigen, daarnaast begonnen aanhangers van Hamas de boel verder te traineren. Ondertussen werd het afschieten van het aantal raketten vermeerderd.

6. Hamas heeft dit toch uitgelokt door drie Israëlische jongeren te ontvoeren en te vermoorden?

Het is niet duidelijk of Hamas zelf of een aan hen gelieerde groepering de Israëliërs hebben ontvoerd. Door geen enkele medewerking te verlenen aan het opsporen van de moordenaars, maar eerder het tegendeel door dit toe te juichen en het oproepen tot nog meer ontvoeringen laat zien dat Hamas achter deze daad staat en daarmee direct of indirect een oorlog heeft uitgelokt met hun buurstaat Israël.

7. Maar Hamas heeft de huidige toestand toch veroorzaakt?

Ondanks dat Israël de Gaza autonomie heeft gegeven en verschillende malen duidelijk heeft aangegeven dat het vrede wil, oa. door het gratis leveren van elektriciteit en gas en de dagelijkse stroom van vrachtauto’s vol voedsel, bouwmaterialen en medicijnen erkent Hamas de staat Israël niet en roept in zijn handvest nog steeds op tot de vernietiging van Israël. Uit de vele hierboven genoemde voorbeelden blijkt dat Hamas op zijn minst deze toestand heeft uitgelokt.

Tags: , ,

Sh’ma Israel

In deze moeilijke tijd voor Israël willen we hen met dit lied een hart onder de riem steken:

Hoor Israël, mijn God – door Sharit Hadad

Wanneer het hart huilt en alleen God het hoort
de pijn stijgt boven de (levens)adem
een man valt voordat hij ten onder gaat
met een kort gebed, hij de stilte verbreekt

Hoor Israël, mijn God, U kunt het allemaal doen
U gaf me mijn leven, U gaf me alles
in mijn ogen een traan, stilletjes huilt het hart
wanneer het hart zich omhoog richt, de levensadem roept

Hoor Israël, mijn God, ik ben nu alleen
maak me sterk, mijn God, zodat ik niet zal vrezen
de pijn is groot, nergens een plek om naartoe te vluchten
laat het stoppen, er is geen kracht in mij

Wanneer het hart huilt, de tijd stopt met bewegen
in een seconde een man zijn hele leven ziet voorbijgaan
naar het onbekende waar hij niet heen wil gaan
hij roept om zijn God, aan de rand van de afgrond.

Wanneer het hart huilt en alleen God het hoort
de pijn stijgt boven de (levens)adem
een man valt voordat hij ten onder gaat
met een kort gebed, hij de stilte verbreekt

Hoor Israël, mijn God, U kunt het allemaal doen
U gaf me mijn leven, U gaf me alles
in mijn ogen een traan, stilletjes huilt het hart
wanneer het hart zich omhoog richt, de levensadem roept

Wanneer het hart huilt en alleen God het hoort
de pijn stijgt boven de (levens)adem
een man valt voordat hij ten onder gaat
met een kort gebed, hij de stilte verbreekt

Tags: , ,

Een roep om vrede

Vele jaren geleden zong de bekende Israëlische zangeres Ofra Haza een prachtig lied met daarin de boodschap aan de Arabieren om vrede te sluiten. Nu vele jaren later is het nog steeds actueel en daarom plaats ik het hier. Onder de video heb ik de tekst geplaatst en de Engelse vertaling laten staan.

MALACH OZER MOSIHYAH UMEGEN
MALACH OZER MOSIHYAH UMEGEN
HU LO YA’AZOV WELO YITOSH
BEHEN BAHASAD BARACHAMIM
ESHAL
ESHAL KAM AD TIKUN GAYEB MINI
ESHAL KAM AD TIKUN GAYEB MINI
ANA WAHEDI ANENI ANENI
ANA WAHEDI ANENI ANENI

Please God protect us and keep away the pain
Guard every moment with every breath we take
You know we sweat so hard for survival
Every night and every day
ESHAL
ESHAL stay with us tonight
To dance, not to fight
ESHAL stay with us tonight
To dance, not to fight
ANA WAHEDI ANENI ANENI
ANA WAHEDI ANENI ANENI

ESHAL KAM AD TIKUN GAYEB MINI
ESHAL KAM AD TIKUN GAYEB MINI
ANA WAHEDI ANENI ANENI
ANA WAHEDI ANENI ANENI
ESHAL

Tags: , , , ,

Een gebed voor de IDF

Op verschillende fora verschijnt een Hebreeuws gebed, soms in het Engels vertaald, voor de soldaten van het Israëlische leger (IDF). Omdat voor zover ik weet geen Nederlandse vertaling ervan is hieronder een eigen vertaling, het is gebaseerd op een Bijbeltekst in Deut. 20:4 welke in het gebed is verwerkt:

Hij Die zegende onze voorouders Abraham, Isaak en Jakob – moge Hij zegenen de strijders van de Israel Defense Forces, die waken over ons land en de steden van onze God, vanaf de grens van Libanon naar de woestijn van Egypte, en van de Grote Zee tot en met de toegang van de Aravah, zowel op het land, als in de lucht, en op de zee. מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב הוּא יְבָרֵךְ אֶת חַיָּלֵי צְבָא הֲגַנָּה לְיִשְׂרָאֵל, הָעוֹמְדִים עַל מִשְׁמַר אַרְצֵנוּ וְעָרֵי אֱלהֵינוּ מִגְּבוּל הַלְּבָנוֹן וְעַד מִדְבַּר מִצְרַיִם וּמִן הַיָּם הַגָּדוֹל עַד לְבוֹא הָעֲרָבָה בַּיַּבָּשָׁה בָּאֲוִיר וּבַיָּם.
Moge de Almachtige ervoor zorgen dat de vijanden die tegen ons opstaan worden neergeslagen voordat ze worden gevonden. Moge de Heilige, Gezegend is Hij, behouden en redden onze strijders uit alle ellende en nood en van elke plaag en ziekte, en moge Hij sturen zegen en succes in al hun werkzaamheden. יִתֵּן יְיָ אֶת אוֹיְבֵינוּ הַקָּמִים עָלֵינוּ נִגָּפִים לִפְנֵיהֶם. הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִשְׁמֹר וְיַצִּיל אֶת חַיָלֵינוּ מִכָּל צָרָה וְצוּקָה וּמִכָּל נֶגַע וּמַחְלָה וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם.
Mag Hij brengen onze vijanden onder hun heerschappij en mag Hij geven hun heil en ze kronen met de overwinning. En mag worden vervuld voor hen het vers: Want het is Heere, uw God, Die met u gaat om uw vijanden te bevechten, om u te redden. יַדְבֵּר שׂוֹנְאֵינוּ תַּחְתֵּיהֶם וִיעַטְרֵם בְּכֶתֶר יְשׁוּעָה וּבְעֲטֶרֶת נִצָּחוֹן. וִיקֻיַּם בָּהֶם הַכָּתוּב: כִּי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם איבֵיכֶם לְהוֹשִׁיעַ אֶתְכֶם:
Laten we zeggen: Amen. וְנאמַרוְנאמַר אָמֵן:

Tags: , , , ,

Omdat het nog steeds actueel is, plaats ik dit artikel van een aantal jaren geleden nog maar eens:

Als je tegenwoordig vraagt aan iemand in de straat wie de Palestijnen zijn, dan zul je steevast een antwoord krijgen dat het om de oorspronkelijke arme bewoners van het gebied Israël gaat of op zijn minst om die in de West Bank wonen. Maar is dit ook zo, of is dit pas iets van de laatste jaren?

Kijk je in boeken van de vorige eeuwen dan zie je dat met deze benaming vaak Joden worden bedoeld. Zo zien we dat tijdens Wereldoorlog II er bij de Britten een Palestijns Regiment met ruim 5000 Joden was. Daarnaast was er de Palestine Economic Corporation (na 1948: PEC Israel Economic Corporation), de Palestine Office en de Palestine Water Company welke allemaal werden gerund door Joden.

De vraag is dan ook hoe dit kan, terwijl tegenwoordig Arabieren worden bedoeld. En vaak haalt men als argument aan dat deze hier toch ook al eeuwen woonden en dat de Joden pas veel later kwamen. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we terug gaan naar de 2de eeuw, toen de Joden definitief werden verslagen bij Masada. Deze Romeinen wilden alles wat maar aan een Joodse staat herinnerde vernietigen (klinkt bekend) en hernoemden het gebied Palæstina naar de Filistijnen die toen al eeuwen niet meer bestonden. Na deze gebeurtenis was het land bijna geheel ontvolkt en bewoond door de weinige overgebleven Joden. Tijdens het Arabische bewind (670-740 n.C.) waren volgens de geschiedkundige James Parkes de legereenheden de enige Arabieren die toen in het land waren, naast de Joden, Christenen en een paar bedoeïenen. In 985 klaagt de Arabische schrijver Muqaddasi: “the mosque is empty of worshipers… The Jews constitute the majority of Jerusalem’s population“.

In 1695-1696, schreef de Nederlandse geleerde en cartograaf Adriaan Reland (Hadriani Relandi): “Most of the land was empty, desolate, and the inhabitants few in number and mostly concentrated in Jerusalem, Acco, Tzfat, Jaffa, Tiberius and Gaza. Most of the inhabitants were Jews and the rest Christians. There were few Muslims, mostly nomad Bedouins. The Arabs were predominantly Christians with a tiny minority of Muslims. In Jerusalem there were approximately 5000 people, mostly Jews and some Christians. In Nazareth there were approximately 700 people – all Christians. In Gaza there were approximately 550 people – half of them Jews and half Christians.” En zo zijn er tientallen andere verslagen van personen die hetzelfde melden.

Pas nadat de Engelsen het bewind kregen over dit gebied, zien we een kleine verandering. Met name toen er geruchten gingen dat het in de toekomst wel eens een Joodse staat zou worden (1917) trokken veel Arabieren al dan niet illegaal naar het land. De British Hope-Simpson Commission geeft in 1930 de aanbeveling om “Prevention of illicit immigration” to stop the illegal Arab immigration from neighboring Arab countries. In diezelfde periode rapporteert de British Governor of the Sinai (1922-36) in de Palestine Royal Commission Report: “This illegal immigration was not only going on from the Sinai, but also from Transjordan and Syria.” En in 1934 geeft de gouverneur van het Syrische district Huran, Tewfik Bey El Hurani, toe dat  in slechts enkele maanden in 1934 meer dan 30.000 Syriërs van Huran naar Palestina trokken.

De meeste Arabieren die nu daar wonen zijn afstammelingen van hen die de afgelopen 150 jaar daar naar toe zijn getrokken. Pas nadat de staat Israël de gebieden Samaria en Judea (ook wel de West Bank) wisten te heroveren op de Jordaniërs werden op 4 juli 1967 deze Arabieren plotseling Palestijnen genoemd, of zoals de PLO terrorist Walid Shoebat het verwoord:  “Why is it that on June 4th 1967 I was a Jordanian and overnight I became a Palestinian?” … “We did not particularly mind Jordanian rule. The teaching of the destruction of Israel was a definite part of the curriculum, but we considered ourselves Jordanian until the Jews returned to Jerusalem. Then all of the sudden we were Palestinians – they removed the star from the Jordanian flag and all at once we had a Palestinian flag”.

We zien dus dat in al die eeuwen voornamelijk alleen Joden en christenen in Palestina hebben gewoond en dat zij als bewoners van het land Palestijnen werden genoemd, pas in 1967 werd dat om politieke redenen plotseling anders en werden deze Arabische allochtonen plotseling Palestijnen genoemd. Vanuit geschiedkundig oogpunt mogen we hen dan ook geen Palestijnen noemen daar dit grote verwarring geeft met de bewoners die daar altijd al woonden. Vanuit politiek oogpunt moet we dit zien als een groot onrecht ten opzicht van de oorspronkelijke bewoners.

Tags: ,

Overzicht van 24 uur

In de Nederlandse media wordt weinig aandacht besteed aan de grote hoeveelheid raketten die wordt afgevuurd op Israël, hieronder een overzicht van de afgelopen 24 uur dat de alarmsirenes afgingen in Israël. Iedere regel betekent dat 1 of meerdere raketten werden afgevuurd, in totaal 155 aanvallen waarbij een kleine 250 raketten en ontelbare mortieren werden afgevuurd op de burgerbevolking van Israël.

 1. Alarm Shar hanegev 12:57:52
 2. Alarm Sderot 12:57:27
 3. Alarm Ashkelon 12:51:32
 4. Alarm Hof ashkelon 12:50:54
 5. Alarm Ashkelon 12:50:17
 6. Alarm Shar hanegev 12:48:11
 7. Alarm Sderot 12:46:19
 8. Alarm Hof ashkelon 12:46:30
 9. Alarm Shar hanegev 12:44:14
 10. Alarm Sdot Negev 12:44:23
 11. Alarm Eshkol 12:07:37
 12. Alarm Shar hanegev 12:00:11
 13. Alarm Ashdod 11:43:25
 14. Alarm Hof ashkelon 11:37:12
 15. Alarm Shar Hanegev 11:00:12
 16. Alarm Lod 10:44:59
 17. Alarm Holon 10:44:40
 18. Alarm Ramat Gan 10:44:35
 19. Alarm Bnei Brak 10:44:15
 20. Alarm Ben Gurion Airport 10:44:10
 21. Alarm Rishon Lezion 10:43:15
 22. Alarm Ashdod 10:43:12
 23. Alarm Bat Yam 10:43:11
 24. Alarm Shar Hanegev 10:25:45
 25. Alarm Sdot Negev 10:24:39
 26. Alarm Shar hanegev 10:24:44
 27. Alarm Hof ashkelon 10:05:21
 28. Alarm Eshkol 08:59:55
 29. Alarm Gedera 08:05:31
 30. Alarm Ashkelon 08:05:19
 31. Alarm Netivot 08:03:42
 32. Alarm Rishon Lezion 08:02:51
 33. Alarm Ashdod 08:01:12
 34. Alarm Ness Ziona 08:00:53
 35. Alarm Eshkol 07:33:11
 36. Alarm Shar hanegev 06:29:29
 37. Alarm Shar hanegev 06:29:17
 38. Alarm Eshkol 06:15:36
 39. Alarm Sderot 06:15:23
 40. Alarm Haifa 03:28:15
 41. Alarm Sdot Negev 02:01:20
 42. Alarm Shar hanegev 02:01:32
 43. Alarm Hof ashkelon 01:26:30
 44. Alarm Hof ashkelon 01:19:18
 45. Alarm Hof ashkelon 01:19:20
 46. Alarm Sdot Negev 22:23:30
 47. Alarm Shar hanegev 22:23:27
 48. Alarm Sdot Negev 21:58:16
 49. Alarm Shar hanegev 21:58:24
 50. Alarm Sdot Negev 21:54:04
 51. Alarm Shar hanegev 21:54:49
 52. Alarm Sdot Negev 21:32:15
 53. Alarm Shar hanegev 21:32:48
 54. Alarm Yavne 21:13:28
 55. Alarm Hof ashkelon 21:13:52
 56. Alarm Ashkelon 21:13:04
 57. Alarm Ashdod 21:13:47
 58. Alarm Ashdod 21:13:12
 59. Alarm Yavne 20:56:25
 60. Alarm Ashdod 20:56:10
 61. Alarm Ashdod 20:51:20
 62. Alarm Kiryat Malachi 20:36:20
 63. Alarm Gan Yavne 20:35:18
 64. Alarm Eshkol 19:56:04
 65. Alarm Gedera 19:44:55
 66. Alarm Yavne 19:44:32
 67. Alarm Rehovot 19:44:32
 68. Alarm Lod 19:44:22
 69. Alarm Bat Yam 19:43:22
 70. Alarm Rishon lezion 19:42:45
 71. Alarm Ness Ziona 19:42:39
 72. Alarm Gedera 19:42:27
 73. Alarm Ness Ziona 19:42:11
 74. Alarm Sdot Negev 19:38:52
 75. Alarm Merchavim 19:38:15
 76. Alarm Bnei Shimon Regional Council 19:38:55
 77. Alarm lehavim 19:38:11
 78. Alarm Shar hanegev 19:38:47
 79. Alarm Omer 19:34:39
 80. Alarm Merchavim 19:31:47
 81. Alarm Beer Sheva 19:31:36
 82. Alarm Bnei Shimon Regional Council 19:30:04
 83. Alarm Omer 19:30:11
 84. Alarm lehavim 19:30:25
 85. Alarm Beer Sheva 19:30:19
 86. Alarm Beer Sheva 19:29:12
 87. Alarm Merchavim 19:27:07
 88. Alarm Beer Sheva 19:27:12
 89. Alarm Omer 19:26:08
 90. Alarm Bnei Shimon Regional Council 19:26:45
 91. Alarm lehavim 19:26:50
 92. Alarm Beer Sheva 19:26:16
 93. Alarm Beer Sheva 19:26:22
 94. Alarm Shar hanegev 19:11:13
 95. Alarm Hof ashkelon 18:56:14
 96. Alarm Hof ashkelon 18:52:04
 97. Alarm Shar hanegev 18:06:12
 98. Alarm Sderot 18:06:19
 99. Alarm Neve Ilan 17:57:45
 100. Alarm Beit Shemesh 17:56:40
 101. Alarm Jerusalem 17:56:07
 102. Alarm Ashkelon 17:53:00
 103. Alarm Ashkelon 17:55:04
 104. Alarm Shar hanegev 17:42:39
 105. Alarm Shar hanegev 16:58:16
 106. Alarm Sderot 16:58:04
 107. Alarm Eshkol 16:55:27
 108. Alarm Sdot Negev 16:54:39
 109. Alarm Shar hanegev 16:54:38
 110. Alarm Hof ashkelon 16:46:37
 111. Alarm Shar hanegev 16:40:12
 112. Alarm Sderot 16:40:21
 113. Alarm Sdot Negev 16:34:52
 114. Alarm Shar hanegev 16:34:54
 115. Alarm Hof ashkelon 16:30:28
 116. Alarm Hof ashkelon 16:29:14
 117. Alarm Hof ashkelon 16:28:29
 118. Alarm Sdot Negev 16:26:39
 119. Alarm Shar hanegev 16:26:36
 120. Alarm Sdot Negev 16:22:18
 121. Alarm Shar hanegev 16:22:40
 122. Alarm Hof ashkelon 16:17:39
 123. Alarm Sdot Negev 16:16:33
 124. Alarm Shar hanegev 16:16:53
 125. Alarm Ashkelon 16:06:50
 126. Alarm Eshkol 16:05:09
 127. Alarm Shar hanegev 15:47:05
 128. Alarm Sderot 15:47:30
 129. Alarm Sderot 15:47:30
 130. Alarm Hof ashkelon 15:35:51
 131. Alarm Sdot Negev 15:35:09
 132. Alarm Shar hanegev 15:12:49
 133. Alarm Sderot 15:12:26
 134. Alarm Eshkol 15:06:35
 135. Alarm Ashkelon 14:35:45
 136. Alarm Yavne 14:34:29
 137. Alarm Hof ashkelon 14:34:13
 138. Alarm Ashdod 14:34:41
 139. Alarm Eshkol 14:27:26
 140. Alarm Eshkol 14:17:38
 141. Alarm Beer Sheva 14:15:04
 142. Alarm Eshkol 13:52:05
 143. Alarm Merchavim 13:40:49
 144. Alarm Bnei Shimon Regional Council 13:40:37
 145. Alarm Beer Sheva 13:39:45
 146. Alarm Beer Sheva 13:19:15
 147. Alarm Hof ashkelon 13:12:42
 148. Alarm Yavne 13:04:49
 149. Alarm Gedera 13:04:54
 150. Alarm Ness Ziona 13:01:50
 151. Alarm Gan Yavne 13:01:34
 152. Alarm Yavne 13:00:52
 153. Alarm Gedera 13:00:23
 154. Alarm Ashdod 13:00:38
 155. Alarm Hof ashkelon 12:58:11

Tags: ,

In de officiële media lezen we de afgelopen dagen dat Israël al een paar keer Gaza heeft beschoten omdat Hamas een paar raketten heeft afgeschoten. Nu heb ik een “app” op mijn smartphone geïnstalleerd die steeds een melding geeft als er een “Red Alert” is, wat inhoudt dat op dat moment dus raketten  op Israël afgevuurd worden! Al een paar dagen gaat mijn smartphone dan ook regelmatig af.

Wilt u zelf ook eens weten hoeveel dat er zijn? Hieronder de links naar de Apps:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kobisnir.redcolor
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/id873642097

Tags:

Ik krijg altijd de kriebels als mensen op basis van de theologie uitspraken doen en zelfs conclusies maken, zonder nog rekening te houden met wat in de Bijbel staat. Zo verscheen een paar dagen geleden op de weblog Staat Geschreven het artikel “Joden zijn niet speciaal” waarin Alain Verheij betoogt dat hij het “gelijkheidsdenken” gaat aanhangen. Omdat niet iedereen direct zal begrijpen wat hij ermee bedoelde heeft hij tussen haakjes voor de zekerheid ‘ten onrechte vaak afkeurend “vervangingstheologie” genoemd’ erbij gezet. Op een populaire manier komt hij met drie stellingen waarbij natuurlijk de laatste de zijne is. En inderdaad op het eerste gezicht lijken deze stellingen juist en we zien deze ook vaak vertegenwoordigt onder de verschillende christenen. Er is een groep die dwepen met alles wat Joods is en Israël als heilig ervaren en ja er is ook een grote groep die stelt dat Israël als Joods volk heeft afgedaan en dat de christenen daarvoor in de plaats zijn gekomen. Tot slot komt hij ook nog met “filo-semitisme”, hoewel hij deze term niet uitlegt, wordt hiermee het tegengestelde van antisemitisme bedoeld. Op Wikipedia wordt gesteld dat dit filosemitisme vooral in protestants-christelijke kringen voorkomt, waar men de oorsprong van het eigen geloof zoekt in het Oude Testament. Dit kan samenvallen met een pro-Israël houding of ondersteuning van het zionisme, doch dit is niet noodzakelijk.

Volgens zijn betoog is filosemitisme in wezen hetzelfde als antisemitisme

Maar de gedachte dat Joden het troetelkind van God zijn, dat Joden een eigen plekje krijgen in het koninkrijk van God, dat God wat kritieklozer ten opzichte van Joden staat dan tegenover heidenen en dat Joden van nature bijzondere, haast magische vermogens hebben is net zo goed racistisch. Het heeft namelijk exact dezelfde basis als antisemitisme: de gedachte dat een Jood fundamenteel anders is dan een niet-Jood. Mensen die Joden speciale kinderen van God noemen en mensen die Joden Untermenschen noemen op basis van ras zijn ongewild en onbewust twee kanten van dezelfde racistische medaille.

Het probleem in deze stelling is dat het hier niet om “de gedachte” gaat, in de Bijbel lezen we, of we het nu leuk vinden of niet, dat God 4000 jaar geleden met Abraham een verbond aangaat (Gen. 12:2-3; 15:18) Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Later wordt door God tegen Mozes gezegd Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij (Ex. 19:5) en De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is (Deut. 7:6). Dus blijkbaar heeft God de Joden apart gezet, niet dat Hij om die reden “wat kritieklozer ten opzichte van Joden staat dan tegenover heidenen” want we hoeven maar in de Bijbel de vele profeten te lezen die waarschuwingen geven, waarbij zelfs Hosea zo ver gaat dat deze zegt dat ze Lo-Ammi (niet Zijn volk) zijn, maar ook daar lezen we dat dit maar tijdelijk is. God heeft een eeuwig verbond en aan het einde van Hosea lezen we dat God toch met de Joden verder wil.

Als wij christenen dit dus moeten afwijzen omdat het in wezen antisemitisch is, dan is de logische gevolgtrekking dat ook God antisemitisch is. Men kan aanvoeren dat de aangehaalde teksten allemaal uit het Oude Testament zijn, maar ook in het Nieuwe Testament lezen we Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! (Rom. 11:1) en in de rest van dit hoofdstuk wordt nog eens uitgelegd wat de relatie is tussen de Joden en de heidenen. Ook in het Nieuwe Testament wordt het Joodse volk niet afgewezen, wel wordt gesteld dat wij christenen met hen nu in de zegen van God mogen delen (iets wat we ook in het Oude Testament al tegenkomen). Dat is niet “gelijkheidsdenken” of “vervangingstheologie” maar dit is wat de Bijbel noemt “genade”. Joden en christenen zijn niet gelijk, maar door deze genade gelijkwaardig geworden.

Het probleem is dat veel mensen geen onderscheid wensen te maken tussen gelijk en gelijkwaardig en of kiezen tussen de eerste stelling van Alain, nl. ze gaan met de Joden dwepen, of zijn laatste stelling kiezen nl, dat er een vervangingsverbond is gekomen. Beiden vind ik niet terug in de Bijbel en daarom beperk ik me tot de rationele liefde voor de Joden, een liefde die niet alles goedkeurt, maar ook niet alles afkeurt. Simpel omdat de Joden volgens God speciaal apart zijn gezet tot zegen van alle volken.

Tags: , ,

Hierbij het tweede deel van de artikelreeks geschreven door Ya’akov Siepman, eerdere artikelen van deze schrijver kun u hier vinden.

Joods historiografische Bronnen

De oudste bescheiden van het Joodse Volk, die tot in de schriftloze oudheid terug gaan, zijn hun geslachtsregisters. Ook in de latere geschiedenis van het Joodse Volk hebben de genealogische registers en oorkonden van een bijzondere waarde. Vooral van de Spaanse en Portugese Joden. Welke zij met bijzondere zorg de overlevering of aantekeningen van hun afstamming hebben bewaard.( men vindt hiervan in Joodse schriften o.a. in het bekende Boek der geslachtsregisters genaamd “Juchasin” van Abraham Zacuta 1452 – 1515 een Sefardische Joodse astronoom, astroloog, wiskundige en historicus. De geslachtsregisters beginnen bij de schepping en eindigden in 1500 “Antonii Bibliothca Hispanica Nova, 1684

Vaak waren ze een afstamming, die niet zelden van adellijke of ridderlijke afkomst waren. Met het genealogisch onderzoek wat o.a. Wagenaar en Koenen verrichte was het uiterst moeilijk in die tijd informatie te verkrijgen. De Joden in 1500 tot 1700 waren huiverig om de achtergrond gegevens van hun voorgeslacht aan niet Joden te verstrekken.
De geschiedenis van de Adel en van die Joden die de Wapenkunde beheersten hadden vaak een zeer duistere voorgeschiedenis. (Joden mochten geen wapens dragen of leren er mee om te gaan) Daarbij komt de onzekerheid van de voor en achternamen van voorouders. Vooral sinds de vervolgingen en de gedwongen bekeringen in Spanje en Portugal.

In navolging van Saulus die na zijn bekering zijn naam veranderde in Paulus, werd dit door de Geestelijkheid goedgevonden dat, gedoopte Joden een ‘andere’ nieuwe naam aannamen zodat ze niet onmiddellijk als van Joodse afkomst herkend zouden worden. Vaak was het ook omdat de bekeerde die met zijn nieuw Christelijk leven begon, ook een Christelijke naam verlangde. De voorbeelden hiervan zijn in de geschiedenis van de Joden van zuidelijke afkomst veelvuldig voorgekomen.
Dikwijls werd er voor een naam gekozen die in overeenstemming met hun oude naam was. Bv. Baruch werd Benedictus, Uriel, in Gabriel, Levi in Leo, David of Daniel in Deodatus. Ook vertaalden zij regelmatig bij het verlaten van hun geboorteland hun naam in de taal van het land waar ze heen gingen. Bv. Belmonte en Schoonenberg, Burno en Bonus is dezelfde geslachtsnaam. Verder waren geschiedschrijvers en auteurs, met Hebreeuwse, Spaanse of Portugese met vrij gewone Joodse geslachtsnamen onbekend. Het laatst genoemde, werden de namen vaak onherkenbaar verbasterd of er werden Spaanse met Duitse namen verwisseld. Van Mesia heeft men Mesias, van Suasso, Schwartzau gemaakt. Op al deze verwarringen moet de geschiedenis onderzoeker bedacht zijn, om de genealogische bescheiden met de berichten van de geschiedenisschrijvers gezamenlijk overeen te komen.

Priesterlijke manuscripten en boeken uit de oudheid waren mede belangrijk om meer over de geschiedenis van het Joodse Volk te weten te komen. Daarvoor zijn ook in latere tijd de Rabbinale en Synagogale optekeningen gekomen. Helaas is er veel door ongunstige tijden verloren gegaan. Helaas hebben de Hoog Duitse en Poolse Joden voor lange perioden geen aantekeningen van hun geschiedenis gemaakt. Bang voor kwalijk gezindheid bij de Christenen hebben ze veel manuscripten, boeken verborgen of ze zijn vernietigd. Ook door onverschilligheid is er veel verloren gegaan. Toen die reden in die tijd geheel of gedeeltelijk wegvielen, was het helaas te laat om onherstelbaar verlies te voorkomen of te redden. Verder is er natuurlijk tijdens, na de Russische Revolutie en daarvoor tijdens de pogroms, en tijdens de Holocaust vanaf 1937 tot 1945 heel veel vernietigt en of zoek geraakt. Mede daardoor is het voor de tegenwoordige geschiedschrijver onaandoenlijk, om al wat er van deze boeken nog mocht bestaan, deze op te sporen. Om toch zoveel mogelijk nauwkeurige aantekeningen van voorgaande schrijvers te honoreren zullen we deze zoveel mogelijk in ons werk gebruiken.

Veel van de vroegere verslagen zijn geschreven door vele Joodse geleerden, Vooral door leraren van Religieuze en landelijke Wetten in Spanje en in Portugal. Ook door de gevluchte Joden uit bovengenoemde landen, die toevlucht in Nederland gezocht hebben is veel te danken. O.a. Immanuel Aboab, geboren in 1555 Porto en gestorven in Venetië in 1628 hij was een Portugees-Joodse geleerde die in zijn “Nomologia” deze werd door zijn erfgenamen in Amsterdam in 1629 gedrukt en uitgegeven.

Veel uitgebreider was het manuscript dat de scherpzinnige geleerde Manasseh Ben Israel Geboren op Madeira 1604, gevlucht in 1610 voor de inquisitie naar Nederland. De veelzijdige Manasseh was een schrijver, een Portugees-Israëlitisch Rabbijn, een geleerde, diplomaat, drukker en uitgever. Hij richtte in 1626 in Amsterdam de eerste Europese Hebreeuwse drukkerij, ‘Emeth Meerets Titsma` ‘ op. Zijn ‘bedrijfslogo’ was een wapenschild met een afbeelding van een bepakte wandelende Jood. Hij is overleden in 1657 te Middelburg. Hij had zich o.a. voorgenomen om de Joodse geschiedenis vanaf de tijd na Flavius Josephus laatste boek een vervolg op te schrijven. Volgens sommige van zijn tijdgenoten zou hij dit werk wel hebben voltooid, maar nooit hebben uitgegeven. Dat hij voor deze werken veel en belangrijke gegevens had verzameld blijkt wel uit zijn ‘Verdediging der Joodse Natie‘ welke in Engeland openbaar werd gemaakt ten behoeve van zijn mede volksgenoten in dat land.
Vindiciae Judaeorum, or a letter in answer to certain questions on the Nation of de Jews, London 1656″. Gelijktijdig schreef hij een pamflet van een soortgelijke inhoud, een smeekschrift gericht aan de Lord Protector van Engeland Oliver Cromwell.1599-1658. (Cromwell and Menasseh) Over algemeen is het toch vreemd in die tijd dat door Joden in Nederland, zich uitlieten over het leed en wezen van volksgenoten in het buitenland.

Een derde Portugese Jood die in Nederland een soort geschiedenis van het Joodse Volk heeft geschreven en uitgegeven is de bekende dichter van die tijd Daniel Levi de Barrios, 1625 – 1701 een Spanjaard van Joodse afkomst, geboren te Montilla. Hij was krijgsoverste in het leger van de koning van Spanje. Vervolgens vluchtte hij naar Amsterdam waar hij de G’dsdienst van zijn Volk in vrijheid kon belijden. Voor het overige gedeelte van zijn leven bracht hij in armoede door. Hij leefde van schrijven en het zingen over de geslachten en hun voorouders van zijn vermogende geloofsgenoten. Enigszins vergelijkend is zijn werk “Historia Universal Judayca, Amsterdam 1683″ waarin eigenlijk niet meer dan enkele anekdoten over voorname Joden uit zijn vroegere tijd uit Spanje te vinden zijn en dus alleen biografisch van belang zijn. Voorts bevat zijn “Relacion de los Poetas y Escritores de la Nacion Judayca Amstelodama, Amsterdam 1683″ ettelijke bijzonderheden van letterkundige aard die toch een opmerking en aandacht verdienen. Ze zijn zeer uitbundig met zeer overdreven toegeschreven lof aan zijn Mecenaten (welgestelde / beschermheren) die hij in zeer hoogdravende taal toe juicht. Dit stuk voelt zo goed aan dat je eigenlijk je bezorgd moet maken over het waarheidsgehalte van zijn manuscripten. In zijn “Triompho del govierno popular y de la antiquedad Hollandesa, Amsterdam 1683″ beschrijft hij de eeuwen van de Joodse geschiedenis. En toont daarbij aan dat zijn Volk eerst onder de heerschappijen van Koningen stonden en daarna eeuwen onder het gezag van Oudsten onderworpen waren. Dat met de verspreiding van het Joodse Volk een soort van Volksregering was ontstaan. Welk in de tijd waarin hij leefde een zeer treffende overeenkomst had met de volksgezinde Republiek der Verenigde Nederlanden. Eigenlijk een bijzonderheid, op welke wijze hij de goede verstandhouding en wederzijdse belangen overeenstemde met de Verenigde Nederlanden in die tijd. Niettemin geven zijn manuscripten vreemde aanwijzingen aangaande het bestuur van de Joodse Gemeenschap in Amsterdam, gezien de omstandigheden waarin Joden algemeen leefden, gedurende de 17de eeuw in Europa. De Regering bemoeide zich niet met hun interne organisatie.

Izaak Cardozo schreef “Las excellentias de los Hebreos y las Colonias de los Hebreos, Amsterdam 1679″. Een belangrijk werk over Joden van zuidelijke afkomst. Hij beschreef hun levensgeschiedenis en lotgevallen die in verband stonden met Nederland. Hij moet ook nog een boek geschreven hebben over hoe de Joden belasterd werden in die tijd en over welke goede eigenschappen zijn Volk eigenlijk bezit. Dit werk is helaas verloren gegaan, maar het boek wordt besproken in het werk van Henri Baptiste Gregoire 1750 – 1831 een Frans geestelijke en politicus, een van de meest vooraanstaande figuren van de Franse Revolutie. Hij bezat een opvallende welsprekendheid en was tegenstander van Dialecten en minderheidstalen in Frankrijk. Intussen raakte hij gewonnen voor de verlichte ideeën van Voltaire hoewel hij tegelijkertijd een overtuigend Christenen bleef. Als overtuigt voorstander van religieuze verdraagzaamheid schreef hij een “Essai sur la regeneration morale et phsique de la nation Juivre” waarin hij pleitte voor gelijkberechtiging van de Joden. Het essay leverde hem in 1788 een prijs van de Société Royale de Metz op, en bezorgde hem een zekere bekendheid.
Voltaire 1694 – 1778, pseudoniem van François-Marie Arouet, was een Franse schrijver, essayist en filosoof. Hij kan worden beschouwd als de prominente voortrekker van de Franse Verlichting. Nooit heeft een schrijver zo het intellectuele leven van zijn tijd beheerst als Voltaire. Goethe stelde dat Voltaire de aanstichter was van “de Franse Revolutie“, omdat hij de oude banden van de mensheid zou hebben los gemaakt. Volstrekt in tegenspraak met de status die hij als zinnebeeld van het humanisme van de Verlichting en als goeroe van de verdraagzaamheid had verworven, werd Voltaire beschuldigd van racistische en antisemitisme uitlatingen.
Deze beschuldigingen berusten op een onmiskenbaar omvangrijk corpus aan citaten, dat niettemin nadere, contextuele toelichting verdient. Voltaire, die daarmee de vooroordelen van zijn tijd onderschrijft, heeft over de gelijkheid van alle mensen geschreven. Hij heeft echter ook in zijn “Traité de métaphysique” geschreven
Ik zie ten slotte mensen die ik hoger acht dan negers, zoals de negers boven de apen staan, en zoals de apen boven de oesters en andere dieren van deze soort staan“. (“Enfin je vois des hommes qui me paraissent supérieurs à ces nègres, comme ces nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres et aux autres animaux de cette espèce“)
Wat het antisemitisme betreft, schrijft Voltaire bijvoorbeeld in het artikel “Tolérance” (verdraagzaamheid) van zijn “Dictionnaire philosophique” (filosofisch woordenboek):
Met spijt spreek ik over de Joden: dit volk is, in menig opzicht, het meest verwerpelijke dat ooit de aarde heeft bevuild” (“C’est à regret que je parle des Juifs: cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait jamais souillé la terre“).

De Franse historicus Leon Poliakov 1910 – 1997. Was een historicus en schreef hoofdzakelijk over het antisemitisme en de Holocaust, die in zijn “Histoire de l’Antisémitisme” het derde deel met de titel “De Voltaire à Wagner” gaf, noemt hem “de ergste Franse antisemiet van de 18de eeuw“. Volgens hem zouden deze gevoelens bij Voltaire in de loop van de laatste vijftien jaren van zijn leven zijn aangescherpt. Er schijnt een verband te zijn met de strijd van de filosoof tegen de Christelijke Kerk. Ook financiële problemen en moeilijke verhoudingen met Joodse bankiers worden genoemd als verklaringen dat onvoldoende gefundeerd lijkt.

Van een verdedigende aard zijn mede de beide werken van Isaac De Pinto midden 17e eeuw. Het is geschreven in het Portugees “Reflexoes Politticas tocante a Consttuicao, Amsterdam 1761″ en later schreef hij in het Frans “Apologie pour la Nation Juive, ou reflections critiques sur quelques passages de ecrits de M. Voltaire, Amsterdam 1761″
Het laatste was een protest tegen de antisemitische aantijgingen van Voltaire, welke hij op een briljante wijze weersprak.
De Pinto 1717 – 1787 was een schatrijke Joods Nederlandse filosoof tijdens De Verlichting, een politiek econoom en een liefhebber van kunst en muziek. Ook was hij bewindhebber bij de VOC.

Door de bemoeienissen van de Pruisische Staatsminister Christian Wilhelm von Dohm 1751 – 1820 Hij was historicus, econoom en diplomaat. Het was op instigatie van Mendelssohn dat Dohm in 1781 zijn bekende boek “Ueber die burgerliche Verbesserung der Juden” schreef. Mendelssohn had hem naar aanleiding van de slechte situatie van de Joden in de Elzas gevraagd een memorandum ter verdediging van de Joden te schrijven. Mozes Mendelssohn 1729 -1786 was een Duitse en Joodse filosoof tijdens de Verlichting. Hij was de voortrekker van de Joodse Verlichting, de “Haskalah“.
In het voorwoord van zijn boek schrijft Dohm dat hij aanvankelijk van plan was de geschiedenis van de Joden te schrijven. Door drukke werkzaamheden was dit er echter niet van gekomen. Wel had hij waarschijnlijk al materiaal verzameld, wat hem bij het schrijven van “Ueber die Burgerliche Verbesserung” goed van pas kwam. In zijn boek constateert Dohm dat de Joden van tal van activiteiten zijn uitgesloten. Ze mogen niet in de landbouw werken en ook de Gilden zijn voor hen gesloten. Alleen de handel blijft daarom voor ze open. Volgens Dohm staat de Joodse religie een goed burgerschap niet in de weg, en hij pleit dan ook voor gelijke rechten voor de Joden.

Hun onaangename eigenschappen zijn volgens Dohm het gevolg van eeuwenlange onderdrukking. Verder bepleit Dohm het aanleren van ambachten, te zorgen voor de zedelijke verbetering van de Joden en moeten ze volledige g’dsdiensvrijheid krijgen. Dhom vermoede dat als zijn voorstellen werden opgevolgd de Joden binnen enkele generaties gelijke burgers zouden zijn. In 1783 verscheen het tweede deel van zijn boek, waarin hij onder ander inging op de bezwaren die tegen het eerste boek waren ingebracht. De Joodse Verlichters waren Dhom dankbaar voor de wijze waarop de niet-Joodse Dhom de situatie van de Joden had beschreven. Dat leidde tot verbetering van de maatschappelijke verstandhouding van de Joden in Duitsland.

Bovengenoemd gegeven, gaf ook de aanleiding, tot het verschijnen van een belangrijk werkje over de geschiedenis van de Joden in Suriname, wat vanuit onafhankelijke schriftelijke berichtgevingen van diverse Joodse bewoners in Suriname, samengesteld is tot een boekje getiteld: “Essai sur la Colonie de Surinam avee I’ histoire de la Nation Juive Portugaise y etablie, leurs privileges, immunites, et Frachises; leur etat politique et moral, tant ancien que moderne; la part qu’ils ont eue dans la defense et dans le progres de la Colonie, Paramaribo 1788″. Het werkje is in een verwarde en in een onprettige leesbare stijl geschreven, toch bevat dit werkje belangrijke bijzonderheden over het leven en van de Joodse geschiedenis in Suriname gedurende de 17e en 18e eeuw. Het waarheidsgetrouw daarvan is bevestigd door originele geschriften en oorkonden. (Het eerste boek wat verscheen over de geschiedenis van de Joden in Suriname in het Nederlands, is geschreven door Frederik Oudschans Dentz in 1927 getiteld: De kolonisatie van de Portugeesch Joodsche Natie in Suriname en de Geschiedenis van de Joden Savanne)
Gedurende de onderhandelingen die werden gevoerd over de staatkundige gelijkstelling van de Joden met de overige bewoners van het Gemenebest, zijn er ook verscheidene kleinere of grotere manuscripten over deze aangelegenheden uitgekomen. Die tegenwoordig gezien op historisch vlak duidelijk invloed hebben gehad op de denkwijze van toen.

Doordat er een rustigere tijd aanbrak voor de Joden waren zij in staat om aan hun geschiedenis te werken. Het voorbeeld hiervan werd echter in Frankrijk gegeven toen in 1817 en 1818 een tijdschrift uitkwam met de naam “L’Israelite Francais” gericht op de geschiedenis van de Joden in Frankrijk. Helaas heeft het tijdschrift niet lang bestaan. In Duitsland was reeds enkele jaren daarvoor het tijdschrift “Sulamith” verschenen waarin o.a. ook veel aandacht werd geschonken, aan de Joden in Nederland.
In het jaar 1820 gaf de van Joodse afkomst Dr. Solomon Lowisohn in Wenen een zeer belangrijke lezing over de Joodse geschiedenis. Waarin hij met vol lof sprak, over de ingenomenheid en welke voorrechten het Joodse Volk in Nederland genoot
In het zelfde jaar gaf Isaak Marcus Jost 1793 – 1860 een Joodse schrijver. Hij studeerde aan de universiteiten van Gottingen en Berlijn. In Berlijn begon hij les te geven. Daarna te Frankfort-am-Main. Hier bleef hij tot aan zijn dood. Het werk waarmee hij vooral bekend is geworden, is “Geschichte der Israeliten den seit der Zeit Maccabaer, in 9 delen 1820/29 Berlin”.

Ondanks, de vele kritieken die men had over deze werken, historisch gezien, was het, het meest volledige boek(en), wat men over de lotgevallen en toestanden van het Joodse Volk vanaf de tijd van de Makkebeërs beschreven was.
Het heeft oneindig veel speurwerk gekost wat tot een schat aan informatie leidde. Ook de onpartijdigheid waarin het geschreven is, dat men wel eens twijfelde of het wel door een Joodse geschiedkundige was geschreven. Alleen wat betreft het geschiedkundige gebeurtenissen van de Joden in Nederland laat het te wensen over. Men zou er toch gegeven de geschiedenis van het Joodse volk in Nederland meer volledigheid van verlangd hebben. Jost bleef vol ijver de Joodse en Christelijke bronnen onderzoeken en hij bleef zijn werken aanvullen en bewerken.

Enkele jaren later verschenen er nog twee werken welke de geschiedenis van de Israëlieten gedurende het Bijbelse Tijdvak afspeelde onder de titel: “Allgemeine Geschichte der Israelitischen Volkes, sowolt seines zweimaligen Staatslebens als auch neueste zeit; in gedrangter uebersicht, zunachst fur staatsmanner, rechtsgelehrte, geistliche und wissenschaftlich gebildete leser, aus den Quellen bearbeitet surch Dr. J. M. Jost, Berlin 1832″ (welk door Moses Myers, directeur van de Israëlitische school in Kampen, in het Nederlands werd vertaald, en het voorwoord werd geschreven door M. J. H. De Lion. En in 1842 te Leeuwarden werd uitgebracht). Dit werk werd later aangevuld door Jost met een editie van de Misjnah een Duitse vertaling en toelichting in 6 delen 1832 /34.

Eindelijk kwamen er nu ook Joodse auteurs in Nederland die meer werk maakten over hun geschiedenis. De “Jaarboeken voor de Israëlieten in Nederland” vanaf 1835 tot 1838 leverden daarvan op verscheidene plaatsen bewijzen voor. Van dat tijdschrift is voor het boek “Geschiedenis der Joden” door Koenen herhaaldelijk gebruik gemaakt. Jammer was dat het periodieke tijdschrift niet vervolgd werd. Gezien het ook gelijktijdig de Historie van het Israëlitische kerkgenootschap een zeer bruikbare informatie opleverde. Gelukkig werd op 4 augustus 1865 het NIW Nieuw Israëlitisch Nieuwsblad opgericht, wat nog op heden ten dage bestaat. In 1836 kwam het eerste “Hebreeuwse en Nederduitsch Woordenboek” uit door S.J. Mulder die medewerker was van, het totstandkoming van het bovengenoemd woordenboek. Hij was ook lid was van het Rabbinaal College van Examinatoren der toekomstige Israëlitische G’dsgeleerden. Het volgend genoemde boekje wat hij schreef is getiteld getiteld: Chronologisch handboekje voor de geschiedenis der Israëlieten van der schepping der wereld tot onzen tijd, Amsterdam bij Belifante en De Vita. 1836.
Als toevoeging wil ik echter nog vermelden dat professor L. G. Visser in 1850 nog een Chronologische Tafel heeft geschreven over de Joden in Nederland getiteld: Chronologische tafel voor de geschiedenis van de Joden in Nederland.

En, Professor Sigmund Seeligmann heeft in 1913 een interessant boekje geschreven over de geschiedenis van de Emancipatie van de Joden in Nederland.
Het is wel een boek na 1850, maar om de vooroordelen, zowel voor als tegen die de Joden in Nederland hebben doorstaan, vanaf de 16e eeuw tot begin 1900, voordat ze enigszins geaccepteerd werden. Is dit boekje van belang, om hoe de emancipatie van de Joden tot stand is gekomen in Nederland te begrijpen.

Tot zover, aangehaalde Joodse bronnen tot 1850.

Nadien zijn diverse oude manuscripten, boeken etc. gevonden die als verloren werden beschouwd. Na 1850 zijn er diverse uitzonderlijke uitstekende onderzoekers/schrijvers opgestaan, die monnikenwerk verricht hebben om nieuw materiaal te verzamelen en het te registreren.
Ik zal wel diverse boeken en schrijvers van Joodse afkomst niet genoemd hebben, maar deze kunt u over algemeen terugvinden in “Pinkas, Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland“.

Wordt vervolgd

Tags: , ,

« Older entries