Kerken

You are currently browsing articles tagged Kerken.

20 jaar jong: allerlei kerken

RK kerk: Assel

Onze website bestaat 20 jaar en in die tijd hebben we op onze weblog ook heel veel aandacht besteed aan zaken die indirect met de Bijbel te maken hebben. Zo hebben we in het verleden een hele reeks gehad over allerlei kerken met hun achtergrond en natuurlijk altijd met een of meerdere foto’s erbij. Bij het zoeken naar informatie over zo’n kerk kwam je dan op interessante dingen.

Sommige kerken waren diep verscholen in de bossen en ver afgelegen van de bewoonde wereld, zoals de Rooms Katholieke kerk in Assel en die werd gebouwd omdat de daar wonende christenen het te ver vonden om iedere keer meer dan 15 kilometer te lopen naar de dichtstbijzijnde kerk.

Kootwijkerbroek, Gereformeerde Gemeente

Andere foto’s waren van mega-kerken die in korte tijd enorm waren gegroeid, zoals een kerk in het kleine dorp Kootwijkerbroek die in een tijd van secularisatie van 250 naar ruim 2300 leden groeide. Enorm mooi natuurlijk om zoiets te horen als je naar zo’n grote kerk kijkt en dan valt op hoe enorm groot en pompeus kerken in Europa zijn, vooral als je die vergelijkt met kerken in andere landen.

Ikoma kerk (Tanzania)

Want we behandelden ook kerken uit andere landen, zoals de Ikoma kerk in Tanzania, gemaakt van hout en plastic waar de wind zo doorheen kon blazen en waar sprake was van christenvervolging, maar ook van een wonderbaarlijke redding.

Our Lady of Salvation, Bagdad

Andere kerken zoals Our Lady of Salvation, Bagdad (Irak) waarop in 2010 een aanslag werd gepleegd en waarvan we nu vijf jaar later weten dat in deze gebieden door de ISIS nog maar weinig christenen over zijn.

In totaal hebben we meer dan 75 kerken behandeld, ieder met zijn eigen verhaal en hoewel sommige kerken luxe, pompeus en groot zijn, en andere misschien klein en vervallen, toch viel op dat in bijna al die kerken een groep christenen bij elkaar kwamen om God te dienen.

Tags:

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

Genesis 2:18 (NBV)

In veel moderne vertalingen lezen we dat Eva een helper is die bij Adam past, terwijl we in een Staten Vertaling lezen “als tegen hem over zij”. Wat mij nu opviel is dat bij de aanstelling van Saul tot koning in 1 Samuel 9:16 veel moderne vertalingen spreken van “zalven tot vorst over mijn volk” terwijl de Staten Vertaling geeft “zult gij ten voorganger zalven over Mijn volk Israël“. Nu kun je je afvragen wat dit met elkaar te maken heeft maar in het Hebreeuws worden in beide passages woorden gebruikt die van eenzelfde stam afkomstig zijn. Met andere woorden Adam is iemand die voor(uit)gaat voor Eva, zoals een vorst voor(uit)gaat voor zijn volk. Zoals de positie van een koning is ten opzichte van zijn volk zo is er ook een positie van Adam ten opzichte van Eva.

Nu hoor ik al mensen denken of dit dan een conclusie is dat Eva niet gelijkwaardig is aan Adam. Natuurlijk is dat niet de conclusie, Eva en Adam zijn gelijkwaardig, net als een koning gelijkwaardig is aan alle andere mensen. Het grote verschil is dat Adam blijkbaar een andere positie heeft gekregen, net als de boerenjongen Saul (en later David) een andere positie kreeg dan de rest van het volk. Een koning kan niet alles alleen en daarvoor heeft hij hulp nodig van anderen, net zoals Adam het niet alleen kon en Eva tot hulp kreeg. Dat wil niet zeggen dat een “hulp” minderwaardig is, want anders zouden we op basis hiervan ook moeten zeggen dat de ministers, die de “hulp” zijn van de koning, minderwaardig zijn.

Vaak wordt in de discussie over de vrouw in het ambt de termen gelijk en gelijkwaardig door elkaar gehaald en stelt men dat deze teksten in de Bijbel ouderwets en achterhaald zijn omdat de cultuur toen anders was (zie bv. dit beleidsrapport). Misschien is het goed om dan toch eens naar het onderscheid te kijken en vervolgens Spreuken 31 te lezen. We zien hier dat terwijl haar man in de poort (waar de politiek en rechtspraak wordt bedreven) zit, zij volledig in alle vrijheid handelt. Ze is een zakenvrouw en weet niet alleen haar gezin maar ook degenen die voor haar werken goed aan te sturen. Ook ten tijde van Paulus hadden de vrouwen zeer veel vrijheden en in die context moeten we dan ook 1 Timoteüs 2 lezen als daar wordt gesteld op basis van scheppingsorde dat een vrouw geen predikant mag zijn. Het moet ook in die tijd op zijn minst een opmerkelijk iets zijn geweest wat Paulus schreef en beslist niet een representatie van die tijd en cultuur, toch was het voldoende om toch in de Bijbel te worden opgenomen. Overigens waar je nooit over hoort maar in ditzelfde hoofdstuk zien we ook dat bij de mannen voldoende was te corrigeren. Want zoals in de bijlage van het genoemde beleidsrapport als tegenargument wordt aangevoerd “Heersen is dienen, zoals Christus gezag had over zijn discipelen maar ook hun voeten waste.”

Tags: , , ,

In deze periode zullen meerdere artikelen verschijnen op deze weblog over asielzoekers, wat wordt hierover geschreven in de Bijbel en wat is de visie van verschillende mensen over dit thema en enige getuigenissen. Vandaag een verslag van de Marleen Sørensen over hoe zij een kerkdienst met veel asielzoekers beleefde. Voor de veiligheid van de vluchtelingen worden sommige namen niet genoemd.

DOORN – Een huis ooit gebouwd door een vriend van Vladimir Lenin (de vroegere Russische leider van de Sovjet-Unie) zit nu vol met christenen van over de hele wereld. Gijs en Dieneke van den Brink stellen hun landgoed open voor de Elim-gemeenschap. Voornamelijk gevluchte Iraanse christenen komen bijeen en steunen elkaar.

Een Iraanse jongen begint alvast op de trommel te spelen. Het is tien uur, ‘is de dienst al begonnen?’ wordt er gevraagd. Negen minuten later beginnen een aantal mensen te zingen, maar de meesten kletsen nog even door. Ondertussen is er ook al een gitaar, piano, accordeon, en banjo gaan spelen. ‘Hej! Leuk dat je er bent. Lang niet gezien, hoe gaat het nu met je?’ een opgewekte oude vrouw komt binnen, groet nog een aantal mensen en gaat vervolgens achterin zitten.

Elim, een leefgemeenschap
Ooit huurde Gijs een kamer van de dochter van de goede vriend van Lenin. Nu is hij de man die het hele landgoed in bezit heeft. In 1981 is de leefgemeenschap opgericht door drie echtparen. Dat betekent dat ze samenwonen in gemeenschap van goederen, samen werken, gastvrij en een open huis zijn. De leefgemeenschap telt momenteel 10 bewoners en de kring rondom Elim ongeveer 40 personen. Wekelijks komen ze samen op de zondagmorgen om 10:00. De dienst duurt ongeveer twee uur. Verschillende activiteiten als taallessen, zangoefeningen en bidstonden zijn doordeweeks ook beschikbaar.

Iran
De meeste mensen die in de kamer zitten komen uit Iran waarvan een aantal worden opgehaald van het asielzoekerscentrum. Soms wordt er vijf keer heen en weer gereden naar het centrum zodat iedereen erbij kan zijn. Op de stoel ligt een blaadje met een aantal opwekkingsliedjes. Er is de mogelijkheid om de liedjes in het Nederlands of in het Farsi’s (de inheemse naam van het Perzisch in al zijn vormen en dialecten) te zingen. De Farsische liederen worden het hardst meegezongen.

‘We gaan een nieuw lied zingen wat door veel Iraanse christenen wordt gezongen. Dit lied brengt hen tot besef dat ze ondanks alle angsten en onzekerheden ze kunnen vertrouwen op Jezus’, zegt Gijs en leest de vertaling voor.

‘Als ik blij ben in Jezus,
Waarvoor zou ik dan bang zijn?
Als ik een lam van Jezus ben,
Waarom zou ik dan bang zijn voor een leeuw?

Refr.
U bent Jezus de Heer
Als ik naar Mozes kijk,
Waarom zou ik dan bang zijn voor de farao?

Als Hij mijn Verlosser is
Waarom zou ik bang zijn om vastgezet te worden
Als ik van Jezus houdt,
Waarom zou ik bang zijn voor het kwaad?

Mijn vat is vol van de Heilige Geest
Waarom dan bang zijn voor armoede?
Hij heeft veel gaven aan mij gegeven
Waarom zou ik bang zijn dat ik niets kan

Als Hij dichtbij mij is,
Waarom zou ik bang zijn voor de kou?’

Echte verhalen
Iran staat op de tweede plaats van de ranglijst christenvervolging. Als Iraanse vluchtelingen zich bekeren tot het christendom is het voor hen extra gevaarlijk om terug te keren naar het land van herkomst. Overigens is er in deze gemeente goed nieuws. ‘We hebben drie mensen met een verblijfsvergunning deze week. Het is een wonder’, zegt Gijs tegen de groep wat vervolgens weer wordt vertaalt door de jongen met de trommel. Een aantal mensen mogen hierover hun getuigenis geven. Er komt een klein schriel vrouwtje naar voren. ‘deze week had ik een interview waar ik erg zenuwachtig voor was. Maar tijdens het gesprek merkte ik dat God bij mij was en dat Hij de woorden in mijn mond legde.’ De mensen klappen en ze gaat met een glimlach weer zitten.

Shohre, die verder liever anoniem wil blijven, is al zestien jaar in Nederland en vertelt dat zij ontzettend gelukkig is met deze gemeente. ‘Ik kom hier nu twee jaar en ik ben zo blij. Gijs is een hele goede pastoor, hij helpt veel mensen.’ Op de stoel ligt ook de nieuwsbrief van december. Er is een directe praktische betrokkenheid bij vele projecten in wel zes ontwikkelingslanden, variërend van puur zendingswerk tot sociaal ontwikkelingswerk. In de nieuwsbrief staan verschillende getuigenissen van de landen waar ze werkzaam in zijn. ‘Ik ging kijken of ik kon helpen bij het asielzoekerscentrum hier in de buurt en zo ben ik hier terecht gekomen. Ik kreeg al heel snel een verblijfsvergunning, dus ik denk dat ik geluk had. In totaal heb ik vijf mensen in mijn huis gehad die op een verblijfsvergunning aan het wachten waren. Samen met nog drie andere mensen probeerden we een oplossing te bedenken voor deze mensen. Gijs kent bijvoorbeeld veel christelijke advocaten die deze mensen gratis willen verdedigen.’ Ze wijst een man, een vrouw en een klein jongetje aan. ‘Zij wachten nog op een verblijfsvergunning. Afgelopen week hebben ze een gesprek gehad en nu is het afwachten. Het kan een week, een maand of misschien wel jaren duren.’

Het is negen over elf: ‘Welkom! Verzoek mobiels uit te schakelen’, verschijnt op de beamer. De dienst is begonnen en de kinderen gaan naar hun eigen samenkomst. Een Armeense broeder spreekt dit keer voor de huisgemeente en als hij klaar is wordt er gebeden. Voornamelijk voor de mensen die nog in spanning zijn. Gijs sluit het gebed af.

Marleen Sørensen studeert journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en is mede vanuit haar studie geïnteresseerd in de Nederlandse politiek betreffende asielzoekers.

Tags: , ,

Een van de mooiste en grootste kerken in Frankrijk is de kathedraal in Amiens die ook wel eens de Notre-Dame d’Amiens wordt genoemd. Informatie van deze kerk is hier te vinden.

Tags:

Lente in de herfst

Door het aanhoudende mooie weer lijkt het soms net of het weer lente is. Vanochtend reed ik langs de Hersteld Hervormde kerk in Barneveld en daar stond een compleet veld met crocussen in bloei. Nu lijkt dit vreemder dan het is, want deze bollen zijn nog maar net gepoot en komen dus uit de koeling. Nu ze dus in een relatief warme omgeving komen, denken ze dat het lente is en lopen dus uit en zijn gaan bloeien. Ik ben dan ook zeer benieuwd of ze komend voorjaar weer gaan bloeien.

Tags: , , ,

Kerken: Mariakerk, Didam

Het is al weer een tijdje geleden dat we een kerk hebben behandeld. Daarom vandaag een foto van de Mariakerk in Didam. Het was de oorspronkelijke parochiekerk van Didam, die vanaf de Reformatie in gebruik was als protestantse kerk. In 1955 werd de kerk weer teruggekocht door de rooms-katholieken en is sindsdien weer door hun in gebruik. Het is een driebeukige laatgotische pseudobasiliek met westtoren, gebouwd onder invloed van de Nederrijnse gotiek.

Voor meer informatie zie hier.

Tags:

Kerken: Robanda

Vorige week schreef ik het artikel “Waren het engelen?“, daar had ik een kleine foto geplaatst van een kerk. Voor hen die dit artikel niet hebben gelezen adviseer ik om dit beslist te doen daar het een zeer intrigerend verhaal is. Ondertussen ben ik meer te weten gekomen hierover en wil het graag met jullie delen. De predikant is Samson Wahika die ongeveer 50 jaar oud is. Hij leidt de ‘Kanisa la Sayuni’ kerk (Sionskerk) welke bestaat uit ongeveer 40 mensen. Zoals je kunt zien is er weinig rijkdom, op de achtergrond zie je hoe kaal alles is. Toch leven ze van de grond en van de koeien. Ze verbouwen vooral millet, sorghum, mais en zoete aardappelen. Maar ook katoen voor verkoop. Vroeger waren ze vooral jagers. Handig dat ze zo dichtbij de Serengeti leven, waar heel wat buffels, gnoes en zebra’s leven. Alleen mag dat nu niet meer.

Voor hen die meer informatie willen hebben of deze kleine gemeente willen ondersteunen verwijs ik naar de website van Wycliffe waar men deze kan krijgen.

Tags:

Kerken: St. Pieters kerk, Jaffa

Een van de bekendste plekken in Jaffa is de St. Pieters kerk welke in 1654 werd gebouwd. Sindsdien is de kerk meermalen verwoest en weer opnieuw opgebouwd. Daar de kerk op een heuvel is gebouwd is deze van verre al te zien en werd vroeger als baken gebruikt voor de pelgrims die Israël via de Middellandse Zee naderden en zo wisten dat ze bijna er waren. De kerk is genoemd naar de apostel Petrus die hier oa. Tabitha heeft genezen en de Romeinse centurion Cornelius bezocht.

Tags: , ,

Kerken: Het Stift

In onze serie over kerken deze keer de Hervormde Kerk in Het Stift in Overijssel. Ook deze kerk heeft een interessante voorgeschiedenis. Hugo van Buren stichtte met zijn gezin en andere bekenden meer dan acht eeuwen geleden een commune, die uitgroeide tot een klooster voor mannen en vrouwen en was daarmee een van de eerste kloosters in dit gedeelte van het land. De monniken vertrokken algauw, maar de nonnen bleven. Toen er in 1523 een brand woedde, werd het klooster niet meer herbouwd en gingen de nonnen in huizen wonen. Ook de leefregels waren veranderd en eigenlijk was er geen sprake meer van een klooster maar van een stift. Het grote verschil is dat in een stift de personen ook buiten konden wonen en zelfs trouwen, terwijl in klooster daar geen sprake van was.

Na de Reformatie kregen de Katholieke bewoners ook met de protestantisme te maken en in 1809 werd de kerk protestants.

Tags:

In onze reeks van kerken deze keer een paar uit Masaka in Oeganda. Ook daar zijn er allerlei soorten kerken, sommige groot en mooi, anderen klein en armoedig. Ik kreeg deze foto’s van mijn zoon en schoondochter die daar een paar jaar geleden waren en heb helaas weinig achtergrondinformatie.

Tags:

« Older entries