Nederland

You are currently browsing articles tagged Nederland.

Gevelstenen

Van de week kreeg ik van de webmaster van Livius een foto van een gevelsteen in Amsterdam, want deze persoon is niet alleen geïnteresseerd in de geschiedenis van de Romeinen en het oude Oosten, maar ook in de geschiedenis van de gevelstenen in Amsterdam.

Duidelijk is te herkennen dat het om Johannes 17: 21 en vers 17 gaat, wat ook wordt bevestigd door de websites  Amsterdamse grachtenhuizen en gevelstenen.nl. Nu ben ik geen gevelsteen specialist maar mijn aandacht werd getrokken door het cirkeltje om de één van vers 21, is dat een tierlantijntje of betekende het meer. Dus toch eerst de Bijbel er maar op nageslagen en daar zag ik dat vers 21 in de Griekse grondtekst slechts een deel van een zin was en dat vers 20 bij de gehele zin hoorde.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat dit cirkeltje een artistieke weergave is dat ook vers 20 erbij hoort: “(20) En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, (21) opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (HSV)” met als bede vers 17 erachteraan “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.” (HSV)

Veel protestantse dominees haalden vaak in hun preken een vers aan, met daarna de waarom stelling om dan een eerder vers aan te halen. Het lijkt mij zeer logisch dat deze methodiek ook hier is toegepast. De bede voor dit huis was niet alleen dat de bewoners één zouden zijn, geen ruzie zouden maken, maar dat deze eendrachtigheid zou voortkomen vanuit het woord van God.

Tags: ,

Nederlandse woestijnen

Bij woestijnen denken we altijd direct aan een grote zandvlakte, en zoals uit het vorige artikel al bleek is dat meestal niet zo. Er zijn maar weinig echte zandwoestijnen, zoals (grote) delen van de Sahara of de Gobi-woestijn. Toch zijn er overal in de wereld zandvlaktes te vinden, zelfs in Nederland zoals de Kootwijker en Wekeromse zanden.

Maar ook de brede stranden van Schiermonnikoog behoren tot deze schitterende zandvlaktes.

Tags: , ,