Politiek

You are currently browsing articles tagged Politiek.

99% vs 1%

De laatste tijd zien we over in het nieuws de Occupy beweging en op de vele foto’s zien we dan vaak de tegenstelling van de 99% ten opzichte van de 1%. Ook in de Bijbel zien we deze verhouding terug. De bankiers en grootgeldverdieners waren de tollenaars en het was algemeen bekend dat deze er niet voor terugdeinsden om mensen op te lichten. De farizeeën en schriftgeleerden gingen dan ook op de barricaden en protesteerden heftig toen ze hadden geconstateerd dat Jezus met dit soort figuren omging (Luk. 15:2).

Interessant is de gelijkenis die Jezus daarna verteld, nl. dat Hij niet is gekomen voor die 99 rechtvaardige schapen, maar voor die ene die verloren is gegaan (vs. 4). Op verschillende fora heb ik reacties gelezen van dominees, voorgangers en andere christelijke hoogwaardigheidsbekleders die discussiëren of ze met deze Occupy beweging mee moeten doen of niet. Christus doet met deze wereldse protesten dus niet mee, hij zoekt die mensen op die verloren gaan, Zijn taak is om hen te redden. Misschien een overweging voor ons.

Tags:

Een plastische uitdrukking, maar de laatste tijd duiken regelmatig berichten op over de hoge babysterfte in Nederland en we zouden geen Nederlanders zijn om meteen een enorm aantal regels en beperkingen op te stellen om zo de zwangerschap en bevalling te beheersen. Een gynaecoloog reageerde op deze overregulering van de zwangerschap met “Een vrouw is echter geen broedmachine met een standaard handleiding.” Want om de babysterfte in Nederland te verlagen wil men een geïntegreerd verloskundig zorgmodel hebben, waarbij zwangere vrouwen opgenomen zouden moeten worden in centra voor Zwangerschap en Bevalling.

Toen ik deze artikelen las moest ik denken aan de eindtijdprofetie “Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!” (Mat. 24:19) want op basis van een enkel statistisch rapport slaan direct alle stoppen door bij politici en zorgverzekeraars. Harde cijfers zijn de basis en hoe men eraan is gekomen is minder relevant. Want in een overgereguleerd land waar alles wordt bijgehouden zal babysterfte vele malen hoger uitkomen dan in landen waar dit (helemaal) niet wordt bijgehouden. Nog griezeliger wordt het als blijkt dat in deze statistieken ook de sterfte van foetussen wordt meegenomen, maar niet wordt vermeld dat een groot gedeelte op conto van de vele abortussen die gepleegd worden kan worden gezet.

Ik ben absoluut geen medisch deskundige en ik weet uit eigen ervaring dat een zwangerschap beslist niet altijd voorspoedig verloopt, maar om dan maar als oplossing alle zwangeren als paria’s 24 uur per dag, 7 dagen per week op te sluiten is een politieke drogreden waarmee de vreugde van zwanger zijn verwordt tot een ziekte. Goede voorlichting, echte interesse in de zwangere is vele malen normaler dan het idee dat ze opgesloten broedkippen zijn die continu gecontroleerd moeten worden.

Tags: , ,

Legaliteit Israël

Tags: , ,

Het snoeiseizoen van olijven en andere vruchtbomen in Israël komt er weer aan. Dus we kunnen weer berichten verwachten dat in de kranten artikelen verschijnen met koppen als ‘Kolonisten Israël hakken Palestijnse bomen om‘.

Vorig jaar heb ik hier al over geschreven, waarom er in deze periode gesnoeid wordt. Ik snap dan ook niet waarom kranten nog aandacht besteden aan dit soort leugens.

Tags: ,

De afgelopen weken staan de kranten vol van berichten of geruchten dat de Palestijnen een onafhankelijke staat willen en dat ze daarom naar de VN zullen stappen voor erkenning. Maar wat willen ze daar nu vragen.

Laten we als eerste naar de eerlijkste partij kijken: Hamas. Deze  liet al eerder zijn ongenoegen blijken en is het er niet mee eens dat de Palestijnse staat alleen de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem omvat. De beweging volhardt in haar standpunt van één Palestina inclusief het tegenwoordige Israël.

Kijken we naar de PLO, dan willen die een staat zonder Joden. en hun vertegenwoordiger Abbas geeft in onomwonden woorden dat deze Palestijnse staat ook Israël omvat (zie ook filmfragment).

Tot slot 6 van de 10 Palestijnen willen een Palestijnse staat en de vernietiging van Israël.

Dat deze berichten niet op zichzelf staan, blijkt uit het feit dat zowel de PLO als de Hamas sinds de Oslo-akkoorden nooit de staat Israël hebben erkent en daarmee de basisvoorwaarden dus hebben afgewezen. Ook hebben de Palestijnen continue dit vredesproces gefrustreerd en regelmatig geblokkeerd. Sinds Israël de Gaza-strook heeft overhandigd blijkt dat deze is veranderd in terroristisch kamp die dagelijks raketten afschiet op Israëlische burgers en aangeeft dat ze op de vernietiging van Israël uit zijn. Uit de Palestijnse media is op te maken dat als ook de West Bank zelfstandig wordt ook deze als uitvalsbasis zal worden gebruikt tegen Israël

De keuze die Abbas en de Palestijnen de aangesloten landen van de VN heeft gegeven is of kiezen voor een Palestijnse staat en legitimatie van de vernietiging van de staat Israël (en daarmee terrorisme goedkeurend) of hier negatief op reageren en Abbas te kennen geven dat hij alleen via echte vredesonderhandelingen tot een oplossing kan komen.

Tags: ,

Op de weblog van Dirk van Genderen wordt de volgende oproep gedaan, waar ik van harte achtersta:

Steun de oproep om de Nederlandse ambassade in Israel te verplaatsen van Ranat Gan, ten oosten van Tel Aviv naar Jeruzalem. Als een geweldige steun aan Israel. Als een getuigenis naar de wereld toe. Juist nu, nu de wereld voor de keuze wordt gesteld om de vorming van een zelfstandige Palestijnse staat te steunen. Breng uw stem uit, reageer. Al uw reacties worden doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Lees ook ‘Nederlandse ambassade naar Jeruzalem‘.

Tags: ,

Tegenwoordig beginnen oorlogen vaak met allerlei schermutselingen en vooral veel propaganda. Onder de noemer van de eerste categorie vallen de dagelijkse regen van raketten uit de Gaza-strook en de aanval vanuit de Sinaï woestijn op burgers. Of zoals vandaag de aanval van een terrorist op kinderen in Tel Aviv.

De propaganda is dat in de media deze vijandelijke aanvallen worden gebagatelliseerd als zouden het extremisten zijn, of dat het een enkeling is, daarbij zorgvuldig het woord “terrorist” vermijdend en daarvoor in de plaats “strijder” te zetten. Een andere manier is het plaatsen van een “anti-Israël” pagina op moderne media zoals Facebook (U kunt bij de FB-admins hiertegen ageren).

Duidelijk is dat het vredesproces wat we in de media lezen niet bestaat, de Palestijnen zien alleen vrede als Israël totaal is weggevaagd en je ziet dan ook steevast op hun kaarten dat Israël niet bestaat. Dat dit niet alleen het gewone volk is, of zogenaamde Hamas-terroristen, blijkt uit het feit dat de opvolger van Yasser Arafat, Fatah-leider Abbas aangeeft “de staat Israël niet te erkennen“. Het is dezelfde Abbas die richting het westen de leugens verkondigt dat de Palestijnen gedwongen zijn de vlucht vooruit te nemen omdat Israël het vredesproces blijft blokkeren.

Het moge duidelijk zijn dat de woorden van mensen die terreur als legitimiteit zien, die Israël van de kaart willen vegen en die Israël zelfs nooit hebben erkent, niet al te serieus genomen moeten worden. Ik hoop dan ook dat de aangesloten landen bij de VN hun verstand gebruiken en eisen dat er eerst echte vredesbesprekingen moeten komen, waarbij het niet eenzijdig van Israël moet komen, zoals de afgelopen jaren. En dat de oorlog tegen Israël, die in de media als terreur wordt gezien, moet stoppen.

Tags: ,

We noemen iets een ”gijzelaarssyndroom” als de gegijzelden zich gaan vereenzelvigen met de terroristen. Meestal denken we dan aan een paar overvallers die een bank binnendringen en daar tijdelijk een aantal mensen gijzelen. Echter dit zelfde syndroom zien we ook terug in een breder verband. Toen op 9/11 verschillende aanslagen werden gepleegd, waarbij duizenden het leven lieten, riepen verschillende regeringen op tot een oorlog tegen het terrorisme. Na een paar jaar later zien we een vreemd fenomeen, deze terroristen zijn nog steeds actief bezig en maken nog steeds hun doden. Maar als een van deze terroristen wordt gedood dan kun je in de kranten lezen dat het een martelaar was. Dus niet de slachtoffers zijn meer martelaars, maar de agressors.

De afgelopen dagen stonden de kranten bol van de aanslagen die in Eilat plaatsvonden en in verschillende gevallen zag je dat de slachtoffers als daders werden gepromoot. Zo hebben diplomaten bij de Verenigde Naties vrijdag laten weten dat de aanval bij de Israëlische badplaats Eilat geen terrorisme genoemd kan worden omdat in een van de doelen, een bus, namelijk naast burgers toevallig ook Israëlische militairen zaten. Terwijl een krant als NRC deze terroristen “verzetsstrijders” noemt. Veel kranten negeren de lafheid van deze terroristen die met een raket een auto van vakantiegangers tot stilstand brengen en daarna voor de zekerheid deze ook nog doorzeven met kogels. Ze negeren de burgerslachtoffers, maar doen moeilijk als een van de agressors wordt gedood.

Ik kan dan ook niet anders dan constateren dat deze media en politieke instellingen lijden aan een gijzelaarssyndroom en door hun  bewust verkeerde berichtgeving de massa’s voorbereiden om als lammeren naar de slacht te worden gebracht.

Tags:

Jaren geleden las ik eens over een experiment waar muizen waren opgesloten in een afgesloten ruimte met een bepaalde hoeveelheid voedsel. Het was enorm gezellig in die ruimte, ook al waren er af en toe muizenissen, omdat er geen vijanden waren breidde de populatie al snel uit. Er kwamen steeds meer muizen en omdat er genoeg voedsel was, leek dat allemaal geen probleem. Maar op een dag waren er zoveel muizen dat ze elkaar begonnen te irriteren, ze vielen elkaar aan zonder de minste reden en al gauw werden zwakkere muizen gedood door de sterkere. Het experiment, bedoelt om het natuurlijk evenwicht aan te tonen, ging verder en het bleek dat deze sterkere muizen zo door het lint waren gegaan dat ze maar  door bleven gaan met doden, tot de hele populatie muizen hierdoor ineenstortte en er nog maar een klein aantal gefrustreerde muizen overbleven.

Dit experiment doet me erg denken aan de huidige politiek. In sommige delen van de wereld is grote hongersnood, in andere delen van de wereld zijn gigantische kernrampen zoals in Japan, olievervuilingen in Amerika en ga zo maar door. Ondertussen zien we opgefokte terroristen of door het lint gegane personen om zich heen schieten en honderden doden. In de kranten lezen we over een Arabische lente die niets anders is dan een eufemisme waarbij bestaande regeringen omver worden geworpen door anarchistisch gepeupel met als gevolg tienduizenden doden. Ondertussen zien we dat dit nu ook naar Europa is overgeslagen en in Engeland zien we complete veldslagen. Nemen we hierbij ook nog eens de instorting van de financiële markten en zelfs van landen, dan kunnen we niet anders spreken dan over het begin van de Ragnarok. Voor hen die deze term niet kennen, veel charismatische christenen noemen het de Eindtijd, het Armageddon.

Om dit ArmaEurogeddon zo snel mogelijk te verwezenlijken heeft onze regering de dictatoriale bereidheid genomen om Brussel een ‘vergaande macht‘ te geven. Dat hiermee het laatste kleine beetje democratie volledig aan de kant wordt gezet is voor hen niet van belang, want misschien wordt een van hen wel een Nazgul en wordt de euroring gered. Het lijkt erop dat Mordor is ontwaakt, waar blijft het bondgenootschap om ons te redden?

Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.

Tags: , ,

Citaat

Wanneer Duitsers in Berlijn, Fransen in Parijs of Britten in Londen, nieuwe bouwprojecten aankondigen in hun respectievelijke hoofdsteden, dan vindt iedereen dat een vanzelfsprekende zaak. Maar wanneer Joden in hun eigen hoofdstad dat durven, krijsen de Jodenhaters in de hele wereld moord en brand. Van Oost naar West en van Noord tot Zuid klinkt hun door merg en been dringend gehuil. Naar het schijnt en van horen zeggen zouden die kreten van Jodenhaat zelfs te horen zijn op het Internationale ruimtestation ISS dat sinds 2 november 2000 rond de aarde cirkelt. Dat wilt toch al wat zeggen.

Brabosh

Tags: ,

« Older entries § Newer entries »