Politiek

You are currently browsing articles tagged Politiek.

Kritiek op propaganda

Nu Israël Hamas aanpakt lees je plotseling in veel kranten dat het escaleert. De vraag die je objectief moet stellen waarom pakt Israël Hamas aan en dan blijkt plotseling dat het niet zomaar is, maar dat Hamas al jaren constant zware raketten afschoot op Israëlische burgerdoelen. Helaas lees en hoor je daar weinig van in de Nederlandse media en ik moet helaas constateren dat veel journalisten alleen maar de informatie van Hamas nemen en gebruiken in hun reportages. Nu is er niks mis mee als je informatie van Hamas gebruikt, maar het vergt journalistieke professionaliteit om tijdens oorlog ook de informatie van de andere partij (zelfs als het in je ogen de vijand is) te gebruiken en deze tegen elkaar af te wegen, zodat de lezer zelf zijn keuze kan maken.

Natuurlijk wordt er tijdens oorlog propaganda gemaakt en we moeten goed beseffen dat zowel Israël als Hamas zich hier mee bezighouden. Alles wat ze zeggen moeten we kritisch bekijken en met een paar zakken zout nemen en indien nodig is het van belang om kritiek te geven op de propaganda. Helaas wordt deze kritiek niet meer getolereerd als je iets over Hamas zegt en wordt het toegejuicht als je kritiek heb op Israël. Zo kwam ik gisteren een foto tegen van een bomaanslag in een café in Gaza, althans dat was de propaganda van Hamas. Ik herkende het café omdat het het bekende café Moment in Jeruzalem was welke op 9 maart 2002 was gebombardeerd met als gevolg dat 11 mensen werden vermoord en 54 gewond raakten. Het is walgelijk als een partij zoals Hamas dit soort foto’s misbruikt voor eigen doeleinden. Nog walgelijker is het dat journalisten die jaren in Jeruzalem hebben gezeten om het nieuws te verslaan dit soort beelden niet controleren maar klakkeloos overnemen (ze zullen stellig wel eens dit café hebben bezocht). Het ergste is dat als dit soort misleidende propaganda aan de kaak wordt gesteld, mensen dit als pro-Israël propaganda betitelen.

Het gaat hier niet of men pro-Israël of pro-Hamas is, maar of men de leugens in de propaganda (van beide partijen) wil ontmaskeren om zo de waarheid boven het oorlogsgeweld te krijgen. Ik zou dan ook iedere lezer willen adviseren om eens niet alleen de Nederlandse media te lezen, maar vooral nu ook de Israëlische en Hamas media te bekijken, verschillende zijn in het Engels en anders kun je met vertaalsites als GoogleTranslate toch grotendeels de inhoud volgen. Ik kan je garanderen dat je van beide kanten totaal andere beelden krijgt dan verwacht.

Tags: ,

Nadat vele honderden raketten vanuit Gaza zijn afgeschoten naar Israël, is de laatste een tegenoffensief begonnen onder de noemer “de Wolkkolom” of “Pillar of Cloud”, in de meeste Engelstalige kranten en andere media zien we echter de codenaam “Pillar of Defense”. De Hebreeuwse codenaam kwam ik voor het eerst tegen op het twitteraccount van de IDF (zie afbeelding).

Waarom een andere codenaam? Dit komt omdat de Israëliërs van mening waren dat de Hebreeuwse term niet zou worden begrepen door de rest van wereld. Voor ons kenners van de Bijbel is de terminologie duidelijk. Er wordt een verwijzing gemaakt naar de Shekinah, die in onder andere Exodus 14:19-20 als volgt wordt beschreven:

Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. (HSV vertaling).
Het Hebreeuws voor “wolkkolom” is “‘ammûḏ he‘ānān” en zien we terug in de twitter-boodschap waar staat “ammud anan”.

Tags: , ,

99% vs 1%

De laatste tijd zien we over in het nieuws de Occupy beweging en op de vele foto’s zien we dan vaak de tegenstelling van de 99% ten opzichte van de 1%. Ook in de Bijbel zien we deze verhouding terug. De bankiers en grootgeldverdieners waren de tollenaars en het was algemeen bekend dat deze er niet voor terugdeinsden om mensen op te lichten. De farizeeën en schriftgeleerden gingen dan ook op de barricaden en protesteerden heftig toen ze hadden geconstateerd dat Jezus met dit soort figuren omging (Luk. 15:2).

Interessant is de gelijkenis die Jezus daarna verteld, nl. dat Hij niet is gekomen voor die 99 rechtvaardige schapen, maar voor die ene die verloren is gegaan (vs. 4). Op verschillende fora heb ik reacties gelezen van dominees, voorgangers en andere christelijke hoogwaardigheidsbekleders die discussiëren of ze met deze Occupy beweging mee moeten doen of niet. Christus doet met deze wereldse protesten dus niet mee, hij zoekt die mensen op die verloren gaan, Zijn taak is om hen te redden. Misschien een overweging voor ons.

Tags:

Een plastische uitdrukking, maar de laatste tijd duiken regelmatig berichten op over de hoge babysterfte in Nederland en we zouden geen Nederlanders zijn om meteen een enorm aantal regels en beperkingen op te stellen om zo de zwangerschap en bevalling te beheersen. Een gynaecoloog reageerde op deze overregulering van de zwangerschap met “Een vrouw is echter geen broedmachine met een standaard handleiding.” Want om de babysterfte in Nederland te verlagen wil men een geïntegreerd verloskundig zorgmodel hebben, waarbij zwangere vrouwen opgenomen zouden moeten worden in centra voor Zwangerschap en Bevalling.

Toen ik deze artikelen las moest ik denken aan de eindtijdprofetie “Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!” (Mat. 24:19) want op basis van een enkel statistisch rapport slaan direct alle stoppen door bij politici en zorgverzekeraars. Harde cijfers zijn de basis en hoe men eraan is gekomen is minder relevant. Want in een overgereguleerd land waar alles wordt bijgehouden zal babysterfte vele malen hoger uitkomen dan in landen waar dit (helemaal) niet wordt bijgehouden. Nog griezeliger wordt het als blijkt dat in deze statistieken ook de sterfte van foetussen wordt meegenomen, maar niet wordt vermeld dat een groot gedeelte op conto van de vele abortussen die gepleegd worden kan worden gezet.

Ik ben absoluut geen medisch deskundige en ik weet uit eigen ervaring dat een zwangerschap beslist niet altijd voorspoedig verloopt, maar om dan maar als oplossing alle zwangeren als paria’s 24 uur per dag, 7 dagen per week op te sluiten is een politieke drogreden waarmee de vreugde van zwanger zijn verwordt tot een ziekte. Goede voorlichting, echte interesse in de zwangere is vele malen normaler dan het idee dat ze opgesloten broedkippen zijn die continu gecontroleerd moeten worden.

Tags: , ,

Legaliteit Israël

Tags: , ,

Het snoeiseizoen van olijven en andere vruchtbomen in Israël komt er weer aan. Dus we kunnen weer berichten verwachten dat in de kranten artikelen verschijnen met koppen als ‘Kolonisten Israël hakken Palestijnse bomen om‘.

Vorig jaar heb ik hier al over geschreven, waarom er in deze periode gesnoeid wordt. Ik snap dan ook niet waarom kranten nog aandacht besteden aan dit soort leugens.

Tags: ,

De afgelopen weken staan de kranten vol van berichten of geruchten dat de Palestijnen een onafhankelijke staat willen en dat ze daarom naar de VN zullen stappen voor erkenning. Maar wat willen ze daar nu vragen.

Laten we als eerste naar de eerlijkste partij kijken: Hamas. Deze  liet al eerder zijn ongenoegen blijken en is het er niet mee eens dat de Palestijnse staat alleen de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem omvat. De beweging volhardt in haar standpunt van één Palestina inclusief het tegenwoordige Israël.

Kijken we naar de PLO, dan willen die een staat zonder Joden. en hun vertegenwoordiger Abbas geeft in onomwonden woorden dat deze Palestijnse staat ook Israël omvat (zie ook filmfragment).

Tot slot 6 van de 10 Palestijnen willen een Palestijnse staat en de vernietiging van Israël.

Dat deze berichten niet op zichzelf staan, blijkt uit het feit dat zowel de PLO als de Hamas sinds de Oslo-akkoorden nooit de staat Israël hebben erkent en daarmee de basisvoorwaarden dus hebben afgewezen. Ook hebben de Palestijnen continue dit vredesproces gefrustreerd en regelmatig geblokkeerd. Sinds Israël de Gaza-strook heeft overhandigd blijkt dat deze is veranderd in terroristisch kamp die dagelijks raketten afschiet op Israëlische burgers en aangeeft dat ze op de vernietiging van Israël uit zijn. Uit de Palestijnse media is op te maken dat als ook de West Bank zelfstandig wordt ook deze als uitvalsbasis zal worden gebruikt tegen Israël

De keuze die Abbas en de Palestijnen de aangesloten landen van de VN heeft gegeven is of kiezen voor een Palestijnse staat en legitimatie van de vernietiging van de staat Israël (en daarmee terrorisme goedkeurend) of hier negatief op reageren en Abbas te kennen geven dat hij alleen via echte vredesonderhandelingen tot een oplossing kan komen.

Tags: ,

Op de weblog van Dirk van Genderen wordt de volgende oproep gedaan, waar ik van harte achtersta:

Steun de oproep om de Nederlandse ambassade in Israel te verplaatsen van Ranat Gan, ten oosten van Tel Aviv naar Jeruzalem. Als een geweldige steun aan Israel. Als een getuigenis naar de wereld toe. Juist nu, nu de wereld voor de keuze wordt gesteld om de vorming van een zelfstandige Palestijnse staat te steunen. Breng uw stem uit, reageer. Al uw reacties worden doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Lees ook ‘Nederlandse ambassade naar Jeruzalem‘.

Tags: ,

Tegenwoordig beginnen oorlogen vaak met allerlei schermutselingen en vooral veel propaganda. Onder de noemer van de eerste categorie vallen de dagelijkse regen van raketten uit de Gaza-strook en de aanval vanuit de Sinaï woestijn op burgers. Of zoals vandaag de aanval van een terrorist op kinderen in Tel Aviv.

De propaganda is dat in de media deze vijandelijke aanvallen worden gebagatelliseerd als zouden het extremisten zijn, of dat het een enkeling is, daarbij zorgvuldig het woord “terrorist” vermijdend en daarvoor in de plaats “strijder” te zetten. Een andere manier is het plaatsen van een “anti-Israël” pagina op moderne media zoals Facebook (U kunt bij de FB-admins hiertegen ageren).

Duidelijk is dat het vredesproces wat we in de media lezen niet bestaat, de Palestijnen zien alleen vrede als Israël totaal is weggevaagd en je ziet dan ook steevast op hun kaarten dat Israël niet bestaat. Dat dit niet alleen het gewone volk is, of zogenaamde Hamas-terroristen, blijkt uit het feit dat de opvolger van Yasser Arafat, Fatah-leider Abbas aangeeft “de staat Israël niet te erkennen“. Het is dezelfde Abbas die richting het westen de leugens verkondigt dat de Palestijnen gedwongen zijn de vlucht vooruit te nemen omdat Israël het vredesproces blijft blokkeren.

Het moge duidelijk zijn dat de woorden van mensen die terreur als legitimiteit zien, die Israël van de kaart willen vegen en die Israël zelfs nooit hebben erkent, niet al te serieus genomen moeten worden. Ik hoop dan ook dat de aangesloten landen bij de VN hun verstand gebruiken en eisen dat er eerst echte vredesbesprekingen moeten komen, waarbij het niet eenzijdig van Israël moet komen, zoals de afgelopen jaren. En dat de oorlog tegen Israël, die in de media als terreur wordt gezien, moet stoppen.

Tags: ,

We noemen iets een ”gijzelaarssyndroom” als de gegijzelden zich gaan vereenzelvigen met de terroristen. Meestal denken we dan aan een paar overvallers die een bank binnendringen en daar tijdelijk een aantal mensen gijzelen. Echter dit zelfde syndroom zien we ook terug in een breder verband. Toen op 9/11 verschillende aanslagen werden gepleegd, waarbij duizenden het leven lieten, riepen verschillende regeringen op tot een oorlog tegen het terrorisme. Na een paar jaar later zien we een vreemd fenomeen, deze terroristen zijn nog steeds actief bezig en maken nog steeds hun doden. Maar als een van deze terroristen wordt gedood dan kun je in de kranten lezen dat het een martelaar was. Dus niet de slachtoffers zijn meer martelaars, maar de agressors.

De afgelopen dagen stonden de kranten bol van de aanslagen die in Eilat plaatsvonden en in verschillende gevallen zag je dat de slachtoffers als daders werden gepromoot. Zo hebben diplomaten bij de Verenigde Naties vrijdag laten weten dat de aanval bij de Israëlische badplaats Eilat geen terrorisme genoemd kan worden omdat in een van de doelen, een bus, namelijk naast burgers toevallig ook Israëlische militairen zaten. Terwijl een krant als NRC deze terroristen “verzetsstrijders” noemt. Veel kranten negeren de lafheid van deze terroristen die met een raket een auto van vakantiegangers tot stilstand brengen en daarna voor de zekerheid deze ook nog doorzeven met kogels. Ze negeren de burgerslachtoffers, maar doen moeilijk als een van de agressors wordt gedood.

Ik kan dan ook niet anders dan constateren dat deze media en politieke instellingen lijden aan een gijzelaarssyndroom en door hun  bewust verkeerde berichtgeving de massa’s voorbereiden om als lammeren naar de slacht te worden gebracht.

Tags:

« Older entries § Newer entries »