Sodomsappel

You are currently browsing articles tagged Sodomsappel.

Sodomsappel

Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft [in] dorre plaatsen in de woestijn, [in] zout en onbewoond land.

Jeremia 17:6

Met “de heide”, in de Naardense vertaling en WV95 “kale struik” en in de NBV gewoon  “struik” wordt zeer waarschijnlijk de Sodomsappel (Calotropis procera) bedoelt. En inderdaad zoals de beschrijving al weergeeft komt de plant voor in de buurt van de Dode Zee een dor gebied welke bovendien nog eens erg zout  is.

Het is een gespreid groeiende, altijd groene overblijvende struik of kleine boom met zacht hout. De plant kan 4 meter hoog worden op zijn natuurlijke groeiplaatsen. Meestal blijft ze echter kleiner en wordt ongeveer twee meter hoog. De plant scheidt een giftig melkachtig sap uit bijv. als er een tak wordt afgebroken. De jonge stammen zijn glad en licht grijsachtig groen van kleur. De volwassen stammen hebben een kurkachtige beige schors. De grijsgroene bladeren staan in tegenovergestelde paren aan de takken. De bladeren zijn groot: 10-20 cm lang en 4-10 cm breed. Ze hebben een korte punt en een hartvormige basis. De bloemen groeien in groepen tussen de bovenste bladeren van de takken.

Tags: , , ,

Sodomsappel

Onrein! Onrein! klonk het weer onbeschrijfelijk treurig uit den hoek.

Zoo volbracht de arme vrouw haren plicht en gevoelde zij tegelijkertijd, dat de zoo vurig begeerde vrijheid, van verre gezien zoo heerlijk en uitlokkend, een Sodomsappel bleek te zijn. Zij en Tirza waren melaatsch.

Weten onze lezers wat dat insloot? Een melaatsche werd als dood beschouwd. Uit de stad verdreven mocht hij zijne betrekkingen slechts op grooten afstand toespreken. Zijne woonplaats was bij andere melaatschen in spelonken of wildernissen. Zag hij iemand naderen–uit de verte reeds moest hij hem toeroepen: Onrein! Onrein!–Een wezen, dat zichzelf tot afschuw was, en alleen van den dood uitkomst kon verwachten.

Zo wordt de Sodomsappel beschreven in het bekende verhaal “Ben Hur”, in de Bijbel zelf komen we plant niet tegen, maar dat het in Israël een bekende plant was blijkt uit het feit dat ook Flavius Josephus (Oorlogen, IV. 8:4) de plant noemt.

Opgeslagen onder: Sodomsappel

Tags: