Video

You are currently browsing articles tagged Video.

Hier een mooi Perzisch lied, waarin duidelijk het geloof van Iraanse christenen naar voren komt. Eronder heb ik een niet letterlijke vertaling gezet, mochten er verbeteringen zijn reageer dan.

Als ik blij ben in Jezus,
Waarvoor zou ik dan bang zijn?
Als ik een lam van Jezus ben,
Waarom zou ik dan bang zijn voor een leeuw?

Refr.
U bent Jezus de Heer
Als ik naar Mozes kijk,
Waarom zou ik dan bang zijn voor de farao?

Als Hij mijn Verlosser is
Waarom zou ik bang zijn om vastgezet te worden
Als ik van Jezus houdt,
Waarom zou ik bang zijn voor het kwaad?

Mijn vat is vol van de Heilige Geest
Waarom dan bang zijn voor armoede?
Hij heeft veel gaven aan mij gegeven
Waarom zou ik bang zijn dat ik niets kan

Als Hij dichtbij mij is,
Waarom zou ik bang zijn voor de kou?

Tags: , ,

Psalm 137

Het is al weer een tijdje geleden dat ik voor het laatst een muziekfragment liet horen, daarom vandaag Psalm 137. En zoals gewoonlijk wordt niet alleen de vertaling (op basis van de HSV) geplaatst maar ook de getranscribeerde tekst zodat jullie de muziek kunnen volgen. De laatste twee verzen worden verschillende keren herhaald.

1

‘al nahărwōṯ bāḇel šām yāšaḇənû gam-bāḵînû bəzāḵərēnû ’eṯ-ṣîywōn:

Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij,
ook weenden wij als wij aan Sion dachten.

2

‘al-‘ărāḇîm bəṯwōḵāh tālînû kinnōrwōṯênû:

Wij hadden onze harpen gehangen
aan de wilgen die daarbinnen zijn.

3

kî šām šə’ēlûnû šwōḇênû diḇərê-šîr wəṯwōlālênû śiməḥâ šîrû lānû miššîr ṣîywōn:

Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden,
en wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap:
Zing voor ons een van de liederen van Sion!

4

’êḵə nāšîr ’eṯ-šîr-JHWH ‘al ’aḏəmaṯ nēḵār:

zeiden wij: Hoe zouden wij een lied van de HEERE zingen
in een vreemd land?

5

’im-’ešəkāḥēḵə yərûšālāim tišəkaḥ yəmînî:

Als ik u vergeet, Jeruzalem,
laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.

6

tiḏəbaq-ləšwōnî ləḥikî ’im-lō’ ’ezəkərēḵî ’im-lō’ ’a‘ăleh ’eṯ-yərûšālaim ‘al rō’š śiməḥāṯî:

Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte,
als ik niet aan u denk,
als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen
boven mijn hoogste blijdschap.

Tags: , ,

Een kort filmfragment van de virtuele wereld waarin op dit moment de tabernakel wordt nagebouwd. Er moet nog veel aan gedaan worden maar het geeft alvast een eerste indruk.

Tags: , ,

Een Perzisch lied

Voor alle Iraanse bezoekers en hen die van goede muziek houden een Perzisch liedje dat ik afgelopen zondag hoorde en waarvan men zo vriendelijk was om een vertaling op te sturen: Sjådim dar Ghodawand (de Naam van God). Zoals jullie van me gewend zijn is onder het video fragment de getranscribeerde tekst en de vertaling.

1.
Bå barbad tondtar soroed gånim,
Bå sedåjè sandj hamdasj ghoeïem,
Halleloejå, halleloejå,
Djalal bar nåme Ghodåwand.

Wij zingen met de trommel (Barbad)
met het geluid van bekkens/cymbalen danken we God.
Halleluja, Halleluja,
Glorie voor de Naam van God.

Refrein:
Sjådim dar Ghodåwand
Nåmasj motabårak,
Sjådi konid ej farzandån

Dast hå bar afråzim
Galb hå rå boghsjåiem
Djalal bar Ghodåwand goeïem

Wij verheugen ons in God,
De naam van God geeft zegen
Wees blij, kinderen van God.

Wij heffen onze handen op,
Wij zullen onze harten openen,
Wij zeggen Glorie aan God.

2.
Båriejé roeh rå betalabim
Sjokro tasbih rå bedjå årim
Hamdasj gånim, sjokrasj ghoeïem
Ghodåje måst sjåjeste asj.

Wij willen geestelijk groeien,
Wij bidden en danken
Wij bidden en danken, Hij mag dat ontvangen van ons.
God is waardig.

Refrein

3.
Masih Godhåjam rah ghosjåjam
Nådio noeram rahnamåjam
Dar sagtihå, dar tangihå
Zaribe oest piroezi am.

Christus opent de weg,
Mijn leidsman wijst mij de weg,
In moeilijkheden, in benauwdheid.
In Hem heb ik de overwinning.

Tags: ,

Oude Israëlitische ringen van de 1ste eeuw v.Chr. tot de 9e eeuw n.Chr.

Tags: , , ,

Toen ik jaren geleden begon met Hebreeuws te leren vertelde de docent dat de beste methode was om (Hebreeuwse) Bijbelpassages die op muziek waren gezet uit je hoofd te leren. Dit had bovendien als voordeel, zo zei hij, dat je ook nog eens deze teksten uit je hoofd leert. En steevast begonnen we de lessen altijd met een tekst te zingen. Nu vele jaren later ken ik nog verschillende van deze liederen uit mijn hoofd. Een van de teksten die we toen zongen, althans we deden een poging, was Psalm 59:17. Een tijdje geleden kwam ik deze formidabele uitvoering van Etti Ankri tegen.

Net als de vorige keren staat onder het videofragment de getranscribeerde Hebreeuwse tekst met daaronder de vertaling (uit de HSV). Er zitten veel herhalingen in, dus goed opletten met het lezen en verder veel luisterplezier.

wa’ănî ’āšîr ‘uzzeḵā
Ik echter zal van Uw macht zingen

wa’ărannēn labōqer ḥasədeḵā
en ’s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.

kî-hāyîṯā miśəgāḇ lî
Want U bent voor mij een veilige vesting geweest,

ûmānwōs bəywōm ṣar-lî:
een toevlucht in de dagen dat [angst] mij benauwde.

Tags: , , , ,

Ne’ot Kedumim is een van de grootste Bijbeltuinen in de wereld, welke gelegen is in Israël. Het is altijd weer een evenement om daar te zijn en ik was dan ook aangenaam verrast dat verschillende medewerkers een video hebben gemaakt van deze tuin, inclusief allerlei dingen die jaar daar kunt beleven, zoals de productie van wijn of olijfolie in vroegere tijden. Daarnaast zie je ook de verschillende dieren die daar voorkomen. Kortom een paar minuten (wat natuurlijk te kort is) heerlijk genieten.

Tags: , , , , , ,

De afgelopen tijd heb ik al verschillende keren hier Hebreeuwse liederen uit de Bijbel geplaatst. Vandaag kwam ik Psalm 67 van Etti Ankri tegen (die sowieso al de moeite waard is om te beluisteren). Zoals gewoonlijk staat onder het videofragment de getranscribeerde Hebreeuwse tekst met daaronder de vertaling. Er zit een refrein in wat meermalen wordt gezongen, dus goed opletten met het lezen en verder veel luisterplezier.

1.
lamənaṣṣēḥ binəḡînōṯ mizəmwōr šîr:
Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.

2.

’ĕlōhîm yəḥānnēnû wîḇārəḵēnû yā’ēr pānāyw ’itānû selâ:
God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela

3.
lāḏa‘aṯ bā’āreṣ darəkeḵā bəḵāl-gwōyim yəšû‘āṯeḵā:
Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.

4.
ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām:
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

5.
yiśəməḥû wîrannənû lə’ummîm kî-ṯišəpōṭ ‘ammîm mîšwōr ûlə’ummîm bā’āreṣ tanəḥēm selâ:
De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
de natiën op de aarde zult U leiden. Sela

6.
ywōḏûḵā ‘ammîm ’ĕlōhîm ywōḏûḵā ‘ammîm kullām:
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

7.
’ereṣ nāṯənâ yəḇûlāh yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm ’ĕlōhênû:
De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
God, onze God, zegent ons.

8.
yəḇārəḵēnû ’ĕlōhîm wəyîrə’û ’ōṯwō kāl-’afəsê-’āreṣ:
God zegent ons
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Tags: , , ,

Psalm 150

In onze muziekreeks vandaag Psalm 150 waar allerlei muziekinstrumenten in worden genoemd. De Psalm wordt gezongen door de orthodoxe Jood Yosef Karduner en dat blijkt uit het volgende. Uit angst om de Godsnaam te misbruiken wordt de “J” vervangen door een “K”. Net zoals de vorige keren is onder de Hebreeuwse tekst de vertaling weergegeven, zodat je het goed kan volgen. De Psalm wordt meermalen gezongen, dus even goed opletten.

1.
haləlû yāh
Halleluja!

haləlû-’ēl bəqāḏəšwō
Loof God in Zijn heiligdom,

haləlûhû birəqî‘a ‘uzzwō:
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

2.
haləlûhû ḇiḡəḇûrōṯāyw
Loof Hem om Zijn machtige daden,

haləlûhû kərōḇ guḏəlwō:
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

3.
haləlûhû bəṯēqa‘ šwōfār
Loof Hem met geschal van de bazuin,

haləlûhû bənēḇel wəḵinnwōr:
loof Hem met luit en harp.

4.
haləlûhû ḇəṯōf ûmāḥwōl
Loof Hem met tamboerijn en reidans,

haləlûhû bəminnîm wə‘ûḡāḇ:
loof Hem met snarenspel en fluit.

5.
haləlûhû ḇəṣiləṣəlê-šāma
Loof Hem met helder klinkende cimbalen,

haləlûhû bəṣiləṣəlê ṯərû‘â:
loof Hem met luid klinkende cimbalen.

6.
kōl hannəšāmâ təhallēl yāh
Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

haləlû-yāh:
Halleluja!

Tags: , ,

A Sky Above Jerusalem from Vitaly Vyazovsky on Vimeo.

Tags: ,

« Older entries