1 Koningen 22:54

SVEn hij diende Baal, en boog zich voor hem, en vertoornde den HEERE, den God Israels, naar alles, wat zijn vader gedaan had.
Trans.

wayya‘ăḇōḏ ’eṯ-haba‘al wayyišətaḥăweh lwō wayyaḵə‘ēs ’eṯ-JHWH ’ĕlōhê yiśərā’ēl kəḵōl ’ăšer-‘āśâ ’āḇîw:


Vertalingen op andere websites


Doneer Aantekeningen bij de Bijbel