1 Kronieken 1:21

AB

En daarna Hadoram en daarna Uzal en daarna Dikla,

SVEn Hadoram, en Uzal, en Dikla,
WLCוְאֶת־הֲדֹורָ֥ם וְאֶת־אוּזָ֖ל וְאֶת־דִּקְלָֽה׃
Trans.

wə’eṯ-hăḏwōrām wə’eṯ-’ûzāl wə’eṯ-diqəlâ:


ACכא ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה
ASVand Hadoram, and Uzal, and Diklah,
BEAnd Hadoram and Uzal and Diklah
Darbyand Hadoram, and Uzal, and Diklah,
ELB05und Hadoram und Usal und Dikla,
LSGHadoram, Uzal, Dikla,
SchHadoram, Usal und Dikla,
WebHadoram also, and Uzal, and Diklah,

Vertalingen op andere websites