Johannes 11:7

SVDaarna zeide Hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan.
Steph επειτα μετα τουτο λεγει τοις μαθηταις αγωμεν εις την ιουδαιαν παλιν
Trans.

epeita meta touto legei tois mathētais agōmen eis tēn ioudaian palin


Alex επειτα μετα τουτο λεγει τοις μαθηταις αγωμεν εις την ιουδαιαν παλιν
ASVThen after this he saith to the disciples, Let us go into Judaea again.
BEThen after that time he said to his disciples, Let us go into Judaea again.
Byz επειτα μετα τουτο λεγει τοις μαθηταις αγωμεν εις την ιουδαιαν παλιν
DarbyThen after this he says to his disciples, Let us go into Judaea again.
ELB05Danach spricht er dann zu den Jüngern: Laßt uns wieder nach Judäa gehen.
LSGet il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée.
Peshܘܒܬܪܟܢ ܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܬܘ ܢܐܙܠ ܬܘܒ ܠܝܗܘܕ ܀
SchDann erst spricht er zu den Jüngern: Laßt uns wieder nach Judäa ziehen!
WebThen after that he saith to his disciples, Let us ho into Judea again.
Weym Then, after that, He said to the disciples, "Let us return to Judaea."

Vertalingen op andere websites


Doneer Aantekeningen bij de Bijbel