1 Johannes 1:10

SVIndien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.
Steph εαν ειπωμεν οτι ουχ ημαρτηκαμεν ψευστην ποιουμεν αυτον και ο λογος αυτου ουκ εστιν εν ημιν
Trans.ean eipōmen oti ouch ēmartēkamen pseustēn poioumen auton kai o logos autou ouk estin en ēmin

Algemeen

Zie ook: Leugenaar, Zonde

Aantekeningen

Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εαν
Indien
ειπωμεν
wij zeggen

-
οτι
dat
ουχ
wij niet
ημαρτηκαμεν
gezondigd hebben

-
ψευστην
tot een leugenaar
ποιουμεν
zo maken wij

-
αυτον
Hem
και
en
ο
-
λογος
woord
αυτου
Zijn
ουκ
niet
εστιν
is

-
εν
in
ημιν
ons

Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!