1 Johannes 1:6

SVIndien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
Steph εαν ειπωμεν οτι κοινωνιαν εχομεν μετ αυτου και εν τω σκοτει περιπατωμεν ψευδομεθα και ου ποιουμεν την αληθειαν
Trans.ean eipōmen oti koinōnian echomen met autou kai en tō skotei peripatōmen pseudometha kai ou poioumen tēn alētheian

Algemeen

Zie ook: Duisternis, Leugen, Liegen

Aantekeningen

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εαν
Indien
ειπωμεν
wij zeggen

-
οτι
dat
κοινωνιαν
wij gemeenschap
εχομεν
hebben

-
μετ
met
αυτου
Hem
και
en
εν
wij in
τω
-
σκοτει
de duisternis
περιπατωμεν
wandelen

-
ψευδομεθα
zo liegen wij

-
και
en
ου
niet
ποιουμεν
doen

-
την
-
αληθειαν
de waarheid

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!